Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Omwonenden Schiphol pleiten in Brussel voor krimp

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 221 
|
 parool.nl - 21-02-2024 
HvS_logo-eu.jpg

Door Herman Stil

Het gaat hen lang niet ver genoeg, maar omwonenden van Schiphol, bewonersgroepen, Natuur & Milieu en de gemeente Amsterdam hebben dinsdag in Brussel vurig gepleit voor de krimpplannen die het kabinet voor de luchthaven in petto heeft. ‘We zijn eindelijk gehoord door een orgaan dat macht heeft.’

“Ik wilde erbij zijn omdat ik wil dat de Europese Commissie het kabinet toestemming geeft om te mogen krimpen. De lucht is van iedereen, niet alleen van vliegtuigen.”

Stefan Molenaar woont in Assendelft, pal onder de vliegroutes van twee Schipholbanen. Als het tegenzit, hoort hij om de twee minuten een vliegtuig, op drukke dagen in totaal meer dan zevenhonderd. En dat telt dubbel. Molenaar is blind en manoeuvreert op gehoor over straat.

“Ik loop met een stok en oriënteer me op het geluid daarvan. Ik hoor een muur, ik hoor groen, ik hoor een auto. Maar als dan een vliegtuig overkomt, valt al het andere geluid weg. Ik raak gedesoriënteerd, sta midden op de weg of in de tuin bij iemand.”

“Bij het oversteken luister ik of er auto’s en fietsers aankomen. Maar als dan een vliegtuig overkomt hoor ik dat niet, zeker elektrische auto’s niet. Ik moet wachten tot het toestel voorbij is. Soms staan die auto’s al stil omdat ze mij zien en gaan dan toeteren als ik niet doorloop.”

Molenaar was dinsdagmiddag in Brussel voor een serie bijeenkomsten waar omwonenden, bewonersgroepen en Natuur & Milieu met topambtenaren van de Europese Commissie praten over de Nederlandse krimpplannen voor Schiphol. Ook de gemeente Amsterdam schoof aan om steun aan omwonenden en de krimpplannen van het kabinet uit te spreken.

“Dit gesprek was uniek,” zegt Matt Poelmans, die als bestuurskundige en sinds veertien jaar omwonendenvertegenwoordiger wel wat gewend is. “We hebben zelden contact met ambtenaren, zeker niet met topambtenaren. Het is belangrijk dat we nu aan tafel zitten met de mensen die het besluit over krimp voorbereiden.”

Alternatieven
De Europese Commissie beoordeelt momenteel of de procedures kloppen die het kabinet heeft gevolgd om het maximum aantal vluchten op Schiphol met zo’n 10 procent te verminderen. Daarmee moet het vliegverkeer na jaren overschrijden, binnen de geluidsgrenzen blijven.

Volgens Europese voorschriften moeten eerst alle alternatieven om hinder te beperken zijn gevolgd. Dat staat ter discussie. Volgens luchtvaartmaatschappijen negeert Nederland de veel grotere geluidsreductie die nu plaatsvindt door de inzet van de nieuwste generatie vliegtuigen die 50 procent (3 decibel) stiller is.

Poelmans: “We hebben al meer dan twintig jaar ervaring met zogenaamd stillere vliegtuigen en maatregelen om hinder te beperken. Die hebben allemaal niet gewerkt. Dat hoeven we niet nog eens aan te tonen. Schiphol ontwikkelen in balans met de omgeving is nooit gelukt. Dat heb ik in Brussel gezegd.”

“De druk tegen krimp is enorm,” zegt directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu. “De luchtvaartsector zit in Brussel met meerdere lobbyorganisaties aan tafel. Het komt niet vaak voor dat burgerorganisaties aan tafel zitten en een persoonlijk verhaal kunnen houden. Deze mensen worden al 30 jaar aan het lijntje gehouden.”

Al 9 jaar illegaal
Eind vorig jaar bleek dat het transportdepartement van de Europese Commissie meer tijd nodig heeft voor een oordeel over de krimpplannen. Zoveel tijd, dat de gehoopte invoerdatum, 1 november, niet gehaald wordt.

Demmers: “Wij hebben benadrukt dat er haast gemaakt moet worden, mede omdat deze situatie al negen jaar illegaal is. Dat leidt tot verschrikkelijk veel persoonlijk lijden. Wat ons betreft pakt men zo snel mogelijk door. Maar we begrijpen dat daar bepaalde zorgvuldigheid bij nodig is.”

Ze vindt het wrang dat bewoners, de milieubeweging en actiegroepen in Brussel hun steun uitspreken voor krimp naar 452.500 vluchten, die volgens hen lang niet ver genoeg gaat. Zo houdt Amsterdam vast aan hoogstens 440.000 vluchten per jaar, moet volgens Natuur & Milieu de hoeveelheid starts en landingen verder omlaag om ook de uitstoot van broeikasgassen te temperen en zijn er bewonersorganisaties die pas tevreden zijn bij bijna een halvering van het aantal vliegbewegingen.

Poelmans: “We kunnen zeggen: we doen hier niet aan mee omdat we deze maatregel onvoldoende vinden. Maar we moeten ergens beginnen. We hebben de kans benut om te praten met degenen die hier direct over gaan.”

Ivoren toren
Over de Brusselse reactie op hun pleidooi lopen de oordelen uiteen. “In het begin van het gesprek probeerde de kabinetschef van Transportcommissaris Adina Vălean duidelijk afstand te houden,” zegt Assendelfter Moolenaar. “Maar na verloop van tijd werd hij minder formeel. Zeker toen hij persoonlijk werd aangesproken.”

“Hij gaf duidelijk aan dat hij ons had gehoord. Dat het niet zomaar een juridische exercitie is vanuit een ivoren toren. Of het voldoende is om de luchtvaartlobby tegengas te geven, is afwachten.”

Die persoonlijke noot kwam van Winnie de Wit, zelfbenoemd actie-oma die al 30 jaar strijdt tegen geluidsoverlast in de Zaanstreek. “In die tijd ben ik nog nooit gehoord door een orgaan dat enige macht heeft. Schiphol luistert niet, het ministerie luistert niet. Wij komen daar niet aan tafel. Terwijl ons leven verwoest wordt. Ik heb gevraagd of ze kleinkinderen hebben die ze een gelukkig en gezond leven wensen.”

“Men schrok daar best van. Het gaf hoop dat er na de verhalen van de bewoners wat menselijker werd gereageerd. We zijn hartelijk bedankt. Ik vond het vooral emotioneel. Het was een hele zware dag.”

Leefklimaat
Demmers had niet het gevoel dat het gesprek voor de bühne was, maar dat er echt werd geluisterd naar omwonenden. “Wat wij zeiden, kwam echt wel aan,” oordeelt Demmers. “Ze hebben duidelijk gemaakt dat men niet alleen kijkt naar de regels en de belangen van de luchtvaart. Maar dat ze ook verantwoordelijk zijn voor het leefklimaat van gemeenschappen.”

De gesprekken zijn volgens een woordvoerder van transportcommissaris Valean geen onderdeel van de formele beoordeling van de krimpplannen. “Het is aan de Nederlandse overheid om alle partijen te horen. Maar de Commissie is zeer geïnteresseerd in bezwaren die daarbij naar voren zijn gekomen. De Commissie kan daar dan in de uiteindelijke evaluatie rekening mee houden.”

Een definitief oordeel laat nog even op zich wachten. “We hebben de Nederlandse regering om aanvullende informatie gevraagd. Daarop wachten we nu. Vervolgens hebben we maximaal drie maanden de tijd voor een definitief oordeel.”

Toevoeging redactie vlieghinder.nl
SchipholWatch was daar ook aanwezig. Lees hier.

Bekijk bericht op "parool.nl - 21-02-2024"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Goed dat men van dit verhaal schrok, maar straks komen de lobbyisten weer over de vloer!

De overheid en de sector zullen proberen op allerlei slinkse wijzen onder elke krimp uit te komen, vooral door te beweren dat straks met de luchtruimherziening het TOTAAL aantal gehinderden is afgenomen.

Aan de misstanden onder de Polderbaan en Kaagbaan wordt NIETS gedaan, integendeel men gaat hier het aantal nog steeds verder opvoeren. Ook gaat men de belachelijke claim van 50% stillere vliegtuigen weer opvoeren, zonder erbij te zeggen dat hiermee het aantal kan worden verdubbeld, terwijl het verschil van 3 dB(A) nauwelijks hoorbaar is. Ik heb u al aangetoond, dat in 16 jaren er slechts een marginale vermindering (1%) was van de gemiddelde piekwaarde in geluid. Dit afzien van krimp wordt allemaal verdedigd met de zgn. ‘Balanced approach’.

Het enige wat ons nog kan redden is de gang naar de rechter.