Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Omwonenden Schiphol kúnnen hun zaak tegen de staat winnen. ‘Maar dat is pas stap één’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 643 
|
 Trouw 
gh_vliegtuig_030918_1902GN_Imgp2385.jpg

Een zaak aanspannen tegen de staat, zoals omwonenden van Schiphol deze week deden, is geen kansloze onderneming. Maar ingewikkeld is het wel.

Hanne Obbink (Trouw) 18 juli 2022, 10:48
Procederen tegen de staat over grote maatschappelijke kwesties is ‘altijd lastig’, zegt Channa Samkalden. Maar als advocaat van omwonenden van Schiphol die de staat voor de rechter dagen vanwege geluidsoverlast, ziet zij uiteraard kansen. Die overlast is disproportioneel, voert zij aan, en daardoor worden de rechten van omwonenden geschonden.

De omwonenden, vertegenwoordigd door de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder, verstuurden hun dagvaarding afgelopen donderdag. Hun inspiratie halen ze onder meer uit de Urgenda-zaak, waarin de staat gedwongen werd tot serieuzer klimaatbeleid. Net als in die zaak zal ook nu het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens een belangrijke rol spelen.

Het draait vooral om artikel 8 uit dat verdrag. Daarin wordt bepaald dat elke burger recht heeft op respect voor zijn ‘persoonlijke levenssfeer’, en daar valt ook woongenot onder. Dat artikel beschermt burgers tegen inmenging van de overheid en verplicht de overheid zelf om maatregelen te nemen die burgers beschermen. Volgens de dagvaarding kan ook geluidsoverlast uitgelegd worden als schending van de rechten van burgers.

Lees ook: Jouw vliegvakantie is de geluidsoverlast voor Michiel’s gezin. ‘Bij elk vrachtvliegtuig zie ik mijn dochter draaien’

Economisch belang stond voorop
Niet elke inbreuk op die rechten is per se uitgesloten, bepaalt artikel 8 ook, bijvoorbeeld als de veiligheid of het economisch welzijn van een land op het spel staat. Maar de overheid moet dan wel aantonen dat daarmee een legitiem doel is gediend en dat zo’n inbreuk ‘proportioneel’ is.

Als het om geluidsoverlast gaat, is dat nooit aangetoond, zegt Samkalden. “Je schrikt ervan hoe slecht dat gedaan is”, zegt zij. “Het economisch belang stond altijd voorop. Dat belang kán een rol spelen, maar de wet schrijft voor dat dan wel volledig in kaart wordt gebracht hoe die afweging gemaakt is. Dat is nooit goed gebeurd.”

Alleen al in het vaststellen van de omvang van de overlast schiet de staat tekort, wordt in de dagvaarding betoogd. De rekenmethodes die daarvoor zijn gebruikt, leiden steevast tot een enorme onderschatting van het aantal mensen dat hinder ervaart.

Rechters maken geen wetten
Opmerkelijk genoeg valt dat laatste te onderbouwen met een rapport van de gezamenlijke GGD’en dat minister Harbers (infrastructuur) vorige week naar de Kamer stuurde. In Aalsmeer heeft 40 procent van de bewoners ‘ernstige hinder’, blijkt uit GGD-enquêtes, in Uithoorn 34 procent. Maar ook in een gemeente als Heiloo, ver buiten het gebied dat in de officiële overlastberekeningen betrokken is, heeft 24 procent serieus last.

Hebben de omwonenden dus een stevige zaak? Tim Bleeker, specialist op het gebied van milieu-aansprakelijkheidsrecht aan de Vrije Universiteit, heeft de dagvaarding nog niet bestudeerd. “Maar als de overlast disproportioneel is”, zegt hij, “is de kans groot dat de rechter zegt: de overheid handelt onrechtmatig.”

Maar dat is pas stap één, vervolgt Bleeker. “Wat kan de rechter de overheid vervolgens opdragen? In de Urgenda-zaak werd een broeikasgasreductie van 25 procent opgelegd, een ondergrens op basis van internationale afspraken en van de klimaatwetenschap. Het is de vraag of er zo’n maatstaf is voor vliegtuigoverlast. En bij zo’n rechterlijk bevel komt ook de scheiding der machten in beeld: de rechter moet de beleidsvrijheid van de wetgever respecteren.”

Dat laatste klopt, zegt Samkalden. “Wij vragen allereerst dat de schending van de rechten van omwonenden wordt beëindigd, met als maatstaf de geluidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Daarom zal het aantal vluchten moeten afnemen. Hoe de staat dat doet, moet ze verder zelf bepalen.”

Bekijk bericht op "Trouw"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door uden uit veghel

Hopelijk dat het lukt. Die schoften aanpakken.

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Bestudering van vele stukken en analyse met een zelf-ontwikkeld meet en rekenmodel hebben mij overtuigd, dat er heel veel mis is met de bescherming van omwonenden tegen geluidsoverlast door de overheid.

Bij de introductie van de Polderbaan (die ik ‘Leugenbaan ’noem) is hier in 2000 al op gewezen door prof Berkhout. Het ministerie (Netelenbos) heeft deze kritiek volledig naast zich neer gelegd en een rammelend handhavingsstelsel geïntroduceerd. Toen dit beperkend voor de luchtvaart ging werken heeft men met hulp van dhr. Alders een nog slapper regime (het zgn. NNHS) opgebouwd, dit alles om maar door te kunnen groeien. Economie van belanghebbenden en aandeelhouders ging voor de gezondheid van mensen, een typisch neo-liberale houding, die nu nog steeds geldt.

De zaak tegen de staat is dus hard nodig en ik ondersteun ze graag met mijn kennis en ervaring.

Elke niet volslagen idioot zal inzien, dat luchtvaartgroei totaal niet meer kan, naast uit gezondheids- ook uit klimaatoverwegingen, en dat krimp echt nodig is.

Geplaatst door thijs uit Heiloo

het blijft een betreurenswaardige gedachte, dat we de overheid middels een rechtszaak moeten wijzen op hun plichten, waarvoor ze een eed hebben afgelegd.
Toont eigenlijk vooral aan hoe corrupt dit land geworden is.