Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Omstreden akkoord bij start Omgevingsraad Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2065 
|
 dichtbij.nl Editie Noord Kennemerland 
me_vliegtuig_vliegveld_IMG_0717.jpg

Door de Dichtbijredactie (Nieuwsblad voor Castricum)

CASTRICUM - Donderdag (29 januari) is de Omgevingsraad Schiphol gestart. Daaraan nemen de luchtvaartpartijen, omwonenden, regionale bestuurders en het Rijk deel. De Omgevingsraad neemt de taken over van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). Bij de installatie overhandigde Hans Alders tegelijk ook het laatste advies van de Alderstafel, met een akkoord over het gebruik van de vierde baan op Schiphol. Een akkoord waar Erwin von der Meer van de vereniging Bescherming Leefomgeving Regio Schiphol zich totaal niet in kan vinden.

De norm voor het jaarlijks gemiddelde gebruik van de vierde baan per dag blijft 40 vliegtuigbewegingen. Het maximaal aantal bewegingen dat per dag mag worden afgewikkeld is verhoogd van 60 naar 80 bewegingen. Als tegemoetkoming voor de ophoging van de dagnorm wordt het afgesproken plafond van 510.000 bewegingen teruggebracht tot 500.000 tot en met 2020.

Het bereikte akkoord is de laatste daad van de Alderstafel Schiphol. De functie van de Alderstafel wordt overgenomen door de Omgevingsraad Schiphol, waarin ook het wettelijk adviesorgaan Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) wordt opgenomen. Ook VNO-NCW West en de Milieufederatie Noord-Holland gaan deelnemen aan de Omgevingsraad Schiphol. De positie van omwonenden wordt verduidelijkt. Zij worden niet langer door de gemeenten benoemd, maar kennen een eigen legitimatie. In het najaar van 2014 hebben 93 bewonersorganisaties - die in totaal meer dan 10.000 inwoners vertegenwoordigen - 10 vertegenwoordigers verkozen, waarvan er drie zitting krijgen in het 16 leden tellende College van Advies van de Omgevingsraad.

'Geschiphold'

De Vereniging Bescherming Leefomgeving Regio Schiphol (BLRS) is niet blij met de uitkomsten van het laatste overleg aan de 'Alderstafel', tot voor kort dus het gremium dat het kabinet adviseerde over de ontwikkeling van Schiphol. Volgens de vereniging worden de bewoners in de regio totaal niet serieus genomen. Dat laat BLRS-voorzitter Erwin von der Meer uit Castricum weten.

"Bij het afsluiten van het Alders-akkoord in 2008 gold de spelregel 'Afspraak is afspraak en daaraan wordt niet getornd'. Dit gold zonder uitzondering voor alle partijen." licht Von der Meer toe. "Schiphol kwam er recentelijk echter achter dat het huidige toegestane gebruik van de banen (twee voor landen en één voor starten of twee voor starten en één voor landen) niet genoeg zou zijn. In de nabije toekomst wil men de beschikking hebben over twee banen om te starten en tegelijkertijd twee banen om te landen. Dit staat haaks op hetgeen daarover was afgesproken. Desondanks werd dit als agendapunt opgenomen aan de Alderstafel en zou over mogelijke oplossingen worden gesproken. Voor de vergadering begon, deelde de bewonersvertegenwoordiger Van Ojik mede dat het best spannend zou worden, maar dat er bij hem bereidheid was om tot een redelijk compromis te komen. En tot een compromis werd inderdaad gekomen. De uitkomst van de bespreking aan de Alderstafel is dat Schiphol het 2 bij 2 baangebruik mag toepassen. Dit betekent voor de bewoners een verdere toename van de geluidsoverlast en wel met name in de piekuren waar al sprake is van een enorme overlast."

Fopspeen

Volgens Von der Meer hebben de bewoners voor deze concessie een sigaar uit eigen doos teruggekregen. "De afspraak over de groei van Schiphol t/m 2020 van 510k vliegtuigbewegingen werd gewijzigd in 500k. Wetende dat in 2014 er circa 440k vliegtuigbewegingen waren, is het gewijzigde aantal t/m 2020 niet echt een groot probleem voor Schiphol. Daarna wordt immers gesproken over verdere groei. Aanvankelijk wilden de bewoners het plafond van 510k vliegtuigbewegingen verleggen naar 2025, maar dat was voor Schiphol onbespreekbaar. Dat zou de groei van Schiphol belemmeren. Nee dan liever een plafond van 500k vliegtuigbewegingen t/m 2020. Dat stoort niet echt en daarna is er weer ruimte voor verdere groei. Daarmee hadden de bewoners het nakijken. Dit wordt echter verhuld door het geven van een soort heroïsch verslag over hoe spannend het aan de Alderstafel toeging maar dat alle partijen toch uiteindelijk bereid bleken te zijn tot compromissen. Voor de bewoners is de uitkomst helaas niet meer dan het naar huis gaan met een fopspeen. Oud VVD-minister Winsemius waarschuwde hiervoor in zijn tijd met het gezegde 'Pas op anders word je Geschiphold'. En wat gaat dit betekenen voor Castricum en omgeving? De Polderbaan is nagenoeg vol gevlogen. Lokaal zal dit 2x2 baangebruik naar verwachting dus weinig dan wel geen effect hebben. Dit in tegenstelling tot het gebied in de omgeving van de Zwanenburg, Aalsmeer en Kaagbaan."

Bekijk bericht op "dichtbij.nl Editie Noord Kennemerland"

Reacties op dit bericht