Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Partijen Schiphol zijn verdeeld over groei. Gaan ze eruit komen?

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 916 
|
 NOS.nl 
hv_natuur_9992.jpeg

Bekijk ook het het NOS journaal van donderdag 29-11-2018 van 20:00 uur. Het item dat over de groei van Schiphol gaat begint na 08'38"

Met het verschijnen van een belangrijk milieueffectrapport gisteravond zijn de onderhandelingen over de toekomst van Schiphol begonnen. Voor Kerst hopen de betrokken partijen eruit te komen. Gaat dat ze lukken?

De arena van de strijd is de adviesraad van de Omgevingsraad van Schiphol. Het is een soort mini-parlement van de luchthaven, waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd. Hier zal de komende weken geprobeerd worden om een akkoord te sluiten over de groei van de luchthaven na 2020. Het uitgangspunt is het milieueffectrapport (MER): daaruit blijkt dat er onder voorwaarden een groei mogelijk is van 500.000 (het huidige aantal) naar 540.000 vluchten per jaar.

Sinds het aantreden van de nieuwe directeur Dick Benschop staat Schiphol op het standpunt dat ze voor "gematigde, gecontroleerde groei" zijn en binnen de ruimte willen blijven die de MER biedt. Voor Schiphol en luchthaven Lelystad samen pleitte Benschop al eerder voor een groei van tussen de 1 en 2 procent per jaar. Met een constante groei van 1,5 procent zou je in 2030 uitkomen op 580.000 vluchten, waarvan op papier zo'n 20.000 op Lelystad zouden kunnen vliegen.

Het is niet dat we nu zeggen: haal maar binnen, nu zijn we klaar. Dit gebruiken we, dan gaan we overleggen en kijken of we eruit komen.
Dick Benschop, president-directeur Schiphol”

Op dit moment wil Benschop, in verband met de onderhandelingen, geen uitspraken doen over de door Schiphol gewenste groei. Wel wijst hij erop dat het milieueffectrapport niet meer dan een kader is. "Het is niet dat we nu zeggen: haal maar binnen, nu zijn we klaar. Dit gebruiken we, dan gaan we overleggen en kijken of we eruit komen." Ook zal de inzet van Schiphol niet zijn om de volledige ruimte die er is te benutten.

Bovendien is de conclusie van het rapport volgens hem niet simpelweg dat Schiphol kan groeien. "Het laat zien dat als je naar geluid kijkt, dat er ruimte is. Maar op het gebied van het baangebruik is er geen groei mogelijk", stelt hij. "Dus er is echt overleg nodig om te kijken wat we na 2020 kunnen doen." Benschop heeft voor de komende weken zijn agenda leeggemaakt, om zich volledig te kunnen richten op de onderhandelingen.

Tegen elke groei

De grootste tegenstander van groei zijn de milieuorganisaties, vertegenwoordigd door Milieufederatie Noord-Holland. Een daling van CO2-uitstoot is volgens hen alleen mogelijk als het aantal vluchten zal afnemen en dus zijn ze tegen alle groei.

"Als je het klimaat serieus zou nemen, dan zou Schiphol eigenlijk 5 procent per jaar moeten krimpen in plaats van groeien", aldus directeur Sijas Akkerman van de Milieufederatie.

Ook hekelen ze de berekeningen in het milieueffectrapport. Zo stelt de federatie dat het rekenmodel waarvoor is gekozen, de geluidsbelasting veel te laag inschat. Ze willen de onderhandelingen gebruiken om te praten over een nieuwe methode om de "werkelijke milieu-impact" te berekenen. Pas daarna kan er gekeken worden of er de afgelopen jaren ook echt milieuruimte is vrijgekomen, vindt Akkerman.

Dick Benschop kan met de kritiek op het milieueffectrapport weinig. "Als de uitkomst je niet bevalt, ga je soms zeggen dat het niet goed is uitgerekend. Maar dit is wat het is", aldus Benschop.

Achter de schermen

Aan de onderhandelingstafel weegt de stem van de omwonenden zwaarder. Die zijn ook kritisch, al zit er bij hen meer ruimte voor deals. Ze zijn georganiseerd in tien afdelingen, met de gepensioneerde huisarts Kees van Ojik als aanvoerder.

Volgens Van Ojik toont het rapport helemaal niet aan dat er 40.000 extra vluchten mogelijk zijn, omdat het rapport uitgaat van het verruimen van de zogenoemde vierdebaanregel, terwijl die wettelijk is vastgelegd. "Die 540.000 is op drijfzand gebaseerd", stelt hij daarom. De regel is dat Schiphol alleen op drukke momenten vier banen tegelijk mag gebruiken.

Het formele standpunt van de omwonenden is dan ook dat er tot 2023 geen enkele groei mogelijk is. In 2023 is er meer duidelijk over de herindeling van het luchtruim, is er een groot onderzoek naar ultrafijnstof afgerond, zal luchthaven Lelystad waarschijnlijk geopend zijn, en heeft het kabinet een luchtvaartnota gepubliceerd. Pas dan is er voldoende duidelijk om te kunnen praten over groei, is het idee.

Toch praat Van Oijk achter de schermen wel met Schiphol en KLM. Hij lijkt bereid om in te stemmen met extra vluchten op basis van "bijkomende milieumaatregelen". Omdat vliegtuigen in de toekomst stiller worden, ontstaat er volgens hem wel degelijk ruimte voor groei. "Dat getal zal ver beneden de 540.000 komen te liggen, en zit in de range tussen 500.000 en 525.000." Mochten deze gesprekken tot een informeel akkoord leiden, dan zal zijn achterban daar nog mee moeten instemmen.

Onenigheid

Dan zijn er nog de lokale overheden. De gemeenten rondom Schiphol en de provincie Noord-Holland willen net als de omwonenden geen enkele groei tot 2023. Dat is opmerkelijk, omdat ze in het verleden niet altijd op een lijn zaten.

Traditiegetrouw is de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol ligt, voorstander van groei. Amsterdam en Amstelveen behoorden lange tijd ook tot dat kamp, maar zijn sinds de gemeenteraadsverkiezingen kritischer. Het meest kritisch waren tot dusver de kleinere gemeenten, zoals Uithoorn en Aalsmeer, waar inwoners de meeste overlast ervaren.

De positie van de gemeenten is lastig, omdat ze een dubbel belang hebben. Aan de ene kant willen ze de overlast beperken voor hun inwoners, aan de andere kant willen ze graag woningen bouwen om daarmee wat te doen aan de woningnood in de regio. Dat laatste is tegen het zere been van luchtvaartsector, die niet wil dat er meer mensen bijkomen die overlast kunnen ervaren.

Forse groei

De grootste voorstanders van groei zijn de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, verenigd in werkgeversorganisatie VNO-NCW West. Die wil dat Schiphol doorgroeit naar 600.000 vluchten, om Schiphol "als economische groeimotor voor de Nederlandse economie te behouden".

Zwaarder weegt de stem van de luchtvaartsector, en dan met name die van KLM als nationale luchtvaartmaatschappij. KLM heeft ook het meeste belang bij forse groei: zij zijn meer dan andere luchtvaartmaatschappijen afhankelijk van Schiphol.

Voor KLM is verder van belang dat er afspraken worden gemaakt over een gedoseerde groei per jaar. Als er in 2020 in een klap 40.000 vliegbewegingen zouden vrijkomen, zou KLM daarvan maar een deel kunnen invullen. Bij een rustige groei van het vliegverkeer is KLM beter in staat zijn netwerk gestaag uit te bouwen.

Voor KLM is ook belangrijk dat luchthaven Lelystad opengaat. Vluchten die Transavia, dat onderdeel is van de Air France-KLM, van Schiphol naar Lelystad verplaatst, kunnen namelijk worden opgevuld worden door vluchten van KLM. Op die manier kan de luchtvaartmaatschappij toch doorgroeien op Schiphol.

Heel lastig

De komende weken zal het zoeken worden naar creatieve oplossingen om de kloof tussen de partijen te overbruggen. Zo kan het zijn dat er afspraken worden gemaakt over de periode tot 2023, om voor de periode daarna later tot zaken te komen. Ook zal er over veel meer gesproken worden dan alleen het groeiplafond. Benschop verwacht dat het "heel lastig" wordt.

Een cruciale rol lijkt daarbij weggelegd voor omwonenden-vertegenwoordiger Kees van Ojik. Hij kent het dossier van buiten, is al tientallen jaren betrokken bij het overleg rond Schiphol en kent daardoor zijn mede-onderhandelaars goed. Als hij erin slaagt overstemming te bereiken met Schiphol en KLM, en zijn achterban daarin meekrijgt, wordt de druk op andere partijen om in te stemmen groot.

Bekijk ook het het NOS journaal van donderdag 29-11-2018 van 20:00 uur. Het item dat over de groei van Schiphol gaat begint na 08'38"

Bekijk bericht op "NOS.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Het is "bijzonder verstandig" van de Kees van Ojik dat hij in dit Journaal aangeeft, voor wat betreft hem en/of hem als ORS deelnemer, een groei van 25.000 vluchten tot de mogelijkheid behoort.
En weg is je onderhandelingspositie. Slim bezig.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Ik heb de uitzending ook gezien en vol verbazing en afschuw de uitspraken van dhr van Ooik aangehoord.
Niet te geloven dat hij dit pretendeerde en eigenlijk diskwalificeerde hij zichzelf gisteravond in deze uitzending.
Inmiddels al weer filevorming voor de polder en zwanenburgbaan...............

Geplaatst door gerard

De geschiedenis herhaalt zich. Groei mag, mits de 4-banen afspraak blijft staan. Ofwel: als men maar niet vaker over Zwanenburg heen vliegt. Afschuw, inderdaad. In deze tijd van milieu-problemen al helemaal een vreemde houding.

Geplaatst door Bob uit Uitgeest


Geplaatst door Raymond de Vries

Hoezo doet die van Ojik dit? Z'n leven lang bezig met Schiphol en nu geeft hij alvast 25.000 vliegbewegingen weg. Wat zit hier achter? Dit klopt niet.

Geplaatst door BS uit Castricum

En in de tussentijd vliegen ze (s'nachts) als malloten over de buitengebieden. Deze zijn in de ' onderhandelingen ' volgens mij totaal buiten beeld geraakt. PVRC, waar ben je in Godsnaam voor opgericht??
Meneer van Ojik heeft zichzelf in een positie gemanoeuvreerd waarin hij onderhandelt over de hoeveelheid kralen en spiegeltjes die er eventueel voor Zwanenburg worden uitgedeeld. En verder is een arts is nog geen professionele onderhandelaar; meneer Benschop en de rest van de Schiphol entourage zijn dat daarentegen wel. Bekende truc in onderhandelaars-land: eerst een concessie bereiken/afdwingen en dan zeggen: 'en nu beginnen de onderhandelingen!'. Dat is exact de val waar Ojik in getrapt is. Normaal vervangen ze een dergelijke onderhandelaar.

Geplaatst door Coendert uit Leiden

Ook in de regio Leiden hebben de bewoners last van vliegtuig lawaai. Vooral als de Aalsmeer baan in gebruik is. De meeste last wordt veroorzaakt door de geringe aanvlieghoogte. Vroeger toen vliegveld Valkenburg nog in gebruik was werd er op 1600 meter gevlogen en hoorden we de vliegtuigen nauwelijks. Nu vaak op 600 meter volgens Casper flight tracking (hoewel in de praktijk volgens mij lager). Om milieu redenen moeten we minder auto rijden, van het gas af, vervuilende diesels worden verboden, maar wel meer vliegtuigen. Erg tegenstrijdig!!

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Jarenlang is ons voorgehouden dat het na 2020 allemaal beter zou worden. Dan zou Schiphol alleen nog maar volgens de 50-50 regel mogen groeien, wat inhield dat de milieuwinst (=geluidswinst) na 2020 voor de helft voor groei gebruikt zou worden en voor de andere helft aan de omwonenden toe zou komen. Maar hoe is dat te rijmen met meer overlast voor omwonenden na 2020 die een groei naar 40.000 vluchten zou veroorzaken?
Om dat te kunnen begrijpen moet je je gaan verdiepen in zaken als milieu ruimte. Dat is het verschil tussen het berekende aantal ernstig gehinderde woningen en omwonenden en het wettelijk maximaal aantal ernstig gehinderde woningen en omwonenden. In werkelijkheid zijn het er veel meer, omdat men van het woningbestand uit 2005 uit gaat, dat toen uit 10.000 ernstig gehinderde woningen bestond. Maar na enkele jaren begon dat aantal al te knellen. Toenmalig minister Eurlings besloot daarom in 2008 om de norm omhoog te schroeven naar 10.800 huizen. Later werd dit aantal aangepast aan de Europese geluidsregels. Het maximum werd daardoor verhoogd naar 12.300 woningen. Woningen die na 2005 gebouwd zijn en waar ook van ernstige hinder sprake is, tellen niet mee omdat die de groei van Schiphol zouden belemmeren. Maar omdat het maximaal aantal wettelijk bepaalde woningen nog niet bereikt is, is er ruimte voor groei. Maar hoe zit het dan met de 50-50 regel? Is hier sprake van meer dan één regel en is het zo dat de regel die voor de luchtvaart de meeste groei oplevert telt? Ik zou zeggen de regel die de minste hinder oplevert.

Ik volg dit dossier nu al een flink aantal jaren. Af en toe denk ik het te begrijpen, maar dat duurt meestal niet lang. Dit is toch niet meer te volgen?

Geplaatst door anoniem1

Teleurstellend maar voor mij niet onverwacht.
Vetrouwen heb ik nooit gehad,al heb ik dat hier nooit geuit.

Nu kijken of de achterban mee gaat. Hoe gaat dat in zijn werk,kunnen we straks stemmen over dit mogelijke akkoord?

Geplaatst door Frans S. uit Heemstede

Dick Benschop kan met de kritiek op het milieueffectrapport weinig, "Als de uitkomst je niet bevalt
ga je soms zeggen dat het niet goed is uitgerekend." Nee als de uitkomst je niet bevalt dan maak je gewoon een nieuwe mer met een nieuwe Europese rekenmethode , hè Trickie Dickie.

Geplaatst door M.

Ik ben helemaal klaar met het belazeren van de burgers door de Overheid en Schiphol.
Ik zit nu één jaar in de ziektewet door rust verstoring (stress) en slaap te kort door die vliegtuigen.
Zelfs de ORS zegt tegen mij dat ik dat had kunnen weten toen ik in Heemskerk ging wonen, ik woon mijn hele leven al in Heemskerk en nog wel 1500m van een officieel stiltegebied, het moet niet gekker worden. Mijn werk en gezin lijdt eronder.

Mensen zoals ik hebben waarschijnlijk niet eens de energie om 8 december naar de luchtvaart besprekingen te gaan, dat is echt jammer.

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Het Schiphol dossier is heel goed te begrijpen: er is altijd maar 1 winnaar, raad maar wie! Juist: de vliegsector. Dit is de eerste hoofdwet.

De tweede hoofdwet luidt als volgt: gezichten veranderen, de spelletjes blijven echter hetzelfde.

En verder geldt: wie stil is (of blijft) krijgt herrie!