Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Noord-Holland tegen strengere geluidsnormen Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 528 
|
 deorkaan.nl 
vvd_verboden_in_te_rijden.png

VVD-gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland pleit in een mail aan de leden van de Tweede Kamer om in de nieuwe Omgevingswet de normen voor de geluidsoverlast van vliegverkeer niet aan te passen.

In de plannen zou vliegtuiggeluid zwaarder meetellen bij het berekenen van geluidsoverlast. Daardoor zou het moeilijker worden om in gebieden onder en in de buurt van de vliegroutes van Schiphol te bouwen.

Volgens Loggen zijn de gevolgen van de nieuwe wet ‘desastreus’:

“Veel gebieden waar volgens de huidige wettelijke geluidnormen voor luchtvaartlawaai geen bezwaren tegen woningbouw zijn, krijgen met de nieuwe rekenregels ineens een kwalificatie ‘slecht’ of zelfs ‘zeer slecht’ leefgebied. Dit betekent een streep door veel woningbouwplannen, terwijl Rijk en regio in de brede omgeving van Schiphol hebben afgesproken 340.000 woningen te bouwen.”

Of er daadwerkelijk 340.000 minder huizen gebouwd gaan worden laat Loggen in het midden, maar zijn suggestie is duidelijk. Hij pleit ervoor om de VVD-motie te steunen waarin wordt voorgesteld de geluidsregels ‘beleidsneutraal’ toe te passen en geen zwaardere norm te gebruiken.

Herrie
Op de website SchipholWatch die de mail van Loggen openbaar maakt, wordt dat als volgt vertaald: “bedoeld wordt dat de luchtvaart ook in de nieuwe situatie net zoveel herrie mag blijven maken als nu al het geval is.”

“In plaats van de bron van de overlast aan te pakken, wil de rechtsliberale partij nog meer mensen deelgenoot maken van de geluidsterreur rond het vliegveld. Niet de nieuwe regels zetten een streep door de mogelijkheden om de broodnodige woningen te bouwen, maar de enorme overlast en vervuiling van Schiphol zijn de oorzaak van de bouwstop.”

Opmerkelijk is dat Loggen de mail niet als VVD-lid maar als gedeputeerde naar de Tweede-Kamerleden lijkt te sturen. Is het daarmee een keuze van het voltallige college van GS? In het coalitieakkoord wordt nog over het terugdringen van de overlast van Schiphol gepleit:

“Overheid en sector hebben samen een verantwoordelijkheid om deze lasten terug te dringen, met oog voor de belangen van omwonenden en milieuorganisaties. Voor toekomstige ontwikkelingen blijven een aanzienlijke inzet van stillere en schonere vliegtuigen en substantieel minder nachtvluchten de voorwaarden waaraan Schiphol moet voldoen, alvorens de luchthaven zich gematigd en in balans met de leefomgeving binnen de gemaakte afspraken kan ontwikkelen.”

Hoe het afliep leest u hier

Bekijk bericht op "deorkaan.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

‘Beleidsneutraal’ betekent in dit verband, dat de luchtvaart geen strobreed in de weg wordt gelegd. Omdat men ook woningen wil bouwen wordt de ellende naar de toekomstige inwoners verschoven.

De kwalificatie ‘slecht’ of zelfs ‘zeer slecht’ leefgebied geldt nu al voor vele gebieden in Zuid- en Noord-Holland. Er wordt hier dus niets aan gedaan, integendeel de normen worden weer opgerekt, terwijl dhr. Benschop beweert dat het alleen mar beter wordt. Ziet u de leugen ook?

De winsten zijn voor de projectontwikkelaars, bouwbedrijven en luchtvaartbedrijven, de verliezen voor omwonenden. Zo werkt het in dit land, met name bij de VVD.

Intussen gaat men ook door met het binnenvliegen van de volgende coronavarianten en moet het zorgpersoneel de meivakantie opschorten.

Geplaatst door Langs de lijn uit Uitgeest

PUBLIEK BELANG wijkt voor Metropolitaanse OLICHARGIE

Het Metropoolvirus - via een strategische operatie "EU-Deltametropool" verspreid - doordrenkt anno 2021 ons Openbaar bestuur. Daarbij wordt heel slim economie aan leefomgeving gekoppeld in coalitie akkoorden.

Eind april dragen alle 32 MRA gemeenten - inclusief Uitgeest - de nodige macht over aan de nieuwe Metropoolregio Amsterdam 2.0 op de Zuid As. Noord Holland Noord wordt permanent bewerkt om deze trend te volgen.

Men beschouwt in de stukken de luchthaven Schiphol als het HART van de "EU-Deltametropool" in wording en de As Schiphol/ TATA STEEL (!) wordt als economische motor gezien. Vanuit een uitzonderingspositie kunnen betrokken economische sectoren steeds meer als een oligarchie optreden en via metropoolvorming hun macht vergroten.

Beleid wordt vooral vanuit een "Amsterdamse Economische Raad" en apart "Economisch forum Holland boven Amsterdam" vastgesteld en omschreven. En daarna als "voorgebakken broodjes" overal aan Deelregio's en Raden geserveerd. Apart MRA beleid - zoals bijvoorbeeld rond windmolens - neemt een steeds belangrijker plaats in, naast de energietransitie zullen woningbouw, onderwijs en zorgexploitatie snel volgen!

Uiteindelijk vervult de Provincie nog een bescheiden, faciliterende rol bij het doordrukken van economische belangen en afknijpen van de leefomgeving, zoals in de IJmond/ Kennemerland onlangs weer pijnlijk duidelijk werd uit RIVM-onderzoek. En nu dan het negeren van de Omgevingswet waar het Schiphol betreft?!

In onze regio Alkmaar/Kennemerland wordt het rampscenario compleet want de politiek dreigt zowel de MRA 2.0 als de Polderbaan 2.0 met ''NextGen" hoogfrequent vliegsysteem - puur MRA beleid! - te gaan omarmen!

Donderdagavond 22 april neemt politiek Uitgeest een besluit over de dubieuze machtsoverdracht naar de Metropoolregio 2.0.


Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

De VVD of de volkspartij vol met demonen ! Het egocentrisme neemt zeer bedenkelijke vormen aan