Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nog meer geluid boven uw hoofd?

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1013 
|
 beschermingtegenvliegtuighinder.nl 
oren_dicht.png

In dit Journaal stellen wij u op de hoogte van een voorstel van Minister Harbers, dat wij u als omwonenden van Schiphol willen laten weten.

Experimenteer regeling minister Harbers
Minister Harbers heeft de bewoners in de Schipholregio krimp beloofd. Maar wat blijkt, door een foute berekening kan hij dat niet waarmaken. De minister wil namelijk Schiphol alle ruimte geven om kosten wat het kost de hub-functie (de overstappers) van de luchthaven in stand te houden.

Het experiment van minister Harbers
En daarom komt de ministier met een zgn. ‘experiment’ uit de hoge hoed, dat ten koste gaat van de gezondheid van inwoners. De minister wil de geluidsgrenzen voor vliegtuiglawaai in bepaalde gebieden flink oprekken, waardoor inwoners te maken krijgen met nog meer geluidsoverlast. Een ware nachtmerrie.

Onze gezondheid komt verder in gevaar
Dat vliegtuiglawaai invloed heeft op onze gezondheid is al langere tijd bekend (zie o.a. rapport van GGD/GHOR). En ook dat de huidige geluidsnormen fors hoger liggen dan wat de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) uit oogpunt van gezondheid toelaatbaar acht. In feite speelt de minister met deze experimenteerregeling met onze gezondheid.

Onacceptabel
RBV vindt dit experiment onacceptabel en geeft aan dat een gezonde leefomgeving een mensenrecht is en dat krimp ten gunste moet komen van iedereen in de Schipholregio.

Doe mee en geef uw mening!

Laat de minister weten wat u vindt van deze regeling door gebruik te maken van de link op de pagina van de overheid, onder de kop ‘Experimenteerregeling Schiphol’. https://www.internetconsultatie.nl/experimenteerregeling_schiphol/b1
En door op deze pagina naar onder te scrollen en te klikken op: ‘reageren op deze consultatie’.
U kunt tot en met 23 februari aanstaande reageren.

Wilt u uw mening laten weten, maar weet u niet wat u moet schrijven? Hieronder een voorbeeldtekst die u wellicht kunt gebruiken en waar u eventueel uw eigen tekst aan kan toevoegen.

Voorbeeld tekst
“Geachte minister Harbers, De huidige geluidshinder is al meer dan genoeg. Het verstoort onze slaap, geeft ons stress, verhoogt onze bloeddruk en met een open raam slapen is niet mogelijk. Het wordt hier langzamerhand onleefbaar. Houd u alstublieft aan de WHO-normen voor luchtvaartlawaai. Alleen met die normen kunnen wij wonen in een gezonde leefomgeving. Krimp is daarvoor noodzakelijk en die moet ten goede komen aan alle inwoners in de Schipholregio”.


EenVandaag
Op zaterdag a.s. 18 februari om 18.15 uur besteedt EenVandaag op NPO1 aandacht aan dit experiment van minister Harbers.

Het laatste luchtvaartnieuws altijd in onze kiosk!

Er is regelmatig nieuws te melden over Schipholzaken. Een aantal Vrienden van RBV: SchipholWatch.nl, Vlieghinder.nl en KrimpdeLuchtvaart.nl volgen het nieuws op de voet en plaatsen dat op hun website. Volg hun kritische blik op de actuele ontwikkelingen van de luchtvaart en de luchthaven(s) van de Schipholgroep. U kunt deze websites vinden op onze website via de button Kiosk.

Antwoord minister Harbers op onze dagvaarding
Op 1 maart verwacht RBV het antwoord van minister Harbers op onze dagvaarding waarin RBV namens de bewoners van de Schipholregio eist dat de minister een einde maakt aan de ernstige hinder en slaapverstoring die worden veroorzaakt door het vliegverkeer van en naar Schiphol. RBV zal zo snel mogelijk na bestudering van het antwoord van de minister u via het Journaal informeren. De acute stand van de procedure is altijd te raadplegen op onze website onder de knop Nieuws/Tijdlijn civiele procedure.


RBV eist van de Staat dat deze:
• De normen voor luchtvaartlawaai van de WHO niet overschrijdt
• Maxima vaststelt voor luchtvaartlawaai (overdag en ‘s nachts)
• De omwonenden wettelijke bescherming biedt tegen overschrijding van die maxima


Alleen met uw hulp stoppen we de vliegtuigherrie van Schiphol.


Bekijk bericht op "beschermingtegenvliegtuighinder.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

SLACHTOFFERS VAN LAKSE STRUISVOGELPOLITIEK TELLEN NIET MEE

“Maximale urbanisatie en exploitatie: men laat het gebeuren”

De fractie voorzitter van D66 in de Provincie ZH pleit voor een pad dat leidt tot sluiting van RTH Airport per 2040. Daarom zou in de Cie. luchtvaart van I&W door D66 beantwoord moeten worden of Schiphol op dat pad in voldoende mate mee krimpt of dat – via het Project luchtruimherziening en Next-Gen technologie – alle kaarten daar op blijvende groei worden gezet?

Een belangrijke reden waarom dit nog niet gebeurt:

Vanwege hun rol in de crises rond woningbouw, stikstof en energie hebben de Provincies en gemeenten binnen het Schipholdossier wel degelijk invloed, zij het dat een heel circus van BRS en ORS/MRS organen tussen deze overheidslagen en de genoemde Commissie is opgetrokken.
De BRS bundeling van 4 Provincies en 56 gemeenten leidde zelfs tot een NOVEX Regio Schiphol, die weer een tussenstap vormt in de door de sector nagestreefde “Holland Metropool”: maximale urbanisatie en exploitatie van uiteindelijk de gehele Rijndelta via een infrasysteem met Schiphol en satellieten als kern en machtsfactor.

Een “blauwdruk” die regelrecht in strijd is met de uitgangspunten van de Omgevingswet. Deze is dan ook al voor de zesde keer uitgesteld!

Al met al is sprake van een misplaatst taboe rond netwerkdwang en machtsmisbruik door de luchtvaartsector uitmondend in struisvogelpolitiek ofwel:

“Men laat het gebeuren”.


Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

De plaatselijke politieke partijen laten zich inderdaad volledig inpakken door de mooie verhullende woorden die vanuit de sector met de innige samenwerking van I&W over ons heen worden gesproeid. Men is of te dom, of heeft zich door (eigen)belangen laten inpakken, vrees ik.

Het ‘experiment’ heeft tot doel om groei tot 460k in 2024 weer mogelijk te maken, waarna door ‘zuinigere en stillere vliegtuigen’ de groei weer verder door kan gaan, want de sector mag toch wel voor zijn inspanningen worden beloond, of niet soms?

Ook wil men het slinkse NNHS stelsel in het LVB verankeren om het ‘anticiperend handhaven’ op te kunnen heffen. In dit proces kun je ervoor zorgen dat je de ene burger heel veel extra belast ten gunste van de ander, een vorm van rechtsongelijkheid, waar niemand iets over zegt.

Gaat dit lukken? Reken maar, en het past nog steeds in de foute Luchtvaartwetten met de veel te hoge geluidsnormen. De vliegconsument heeft totaal geen boodschap aan de herrie en vervuiling die hij veroorzaakt en staat straks weer massaal op de luchthaven! Het enige waar men mee zit is dat de wachtrijen (door personeelsgebrek) niet te lang zijn.

U moet ook niet verbaasd opkijken als tegelijkertijd heel stiekem en sluipenderwijs de hoogfrequente vaste routes worden ingevoerd. Want men geeft totaal geen informatie waaruit de precieze locatie van die routes, de piekwaarden in geluid en aantallen vliegtuigen per tijdseenheid zijn af te leiden die de Lden en Lnight waarden in dit experiment onderbouwen, en dit is geen toeval!

Woont u aan de rand van welke plaats dan ook in onze regio (en rond de Kaagbaan) wees dan heel alert! Want u zal worden opgeofferd als tweederangsburger.