Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nieuwe vliegroute Schiphol baart tienduizenden inwoners zorgen

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 640 
|
 NRC 
Luchtruimherziening_HvS.png

Honderden bewoners van de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Holland gaan dinsdag in Den Haag protesteren tegen een vierde aanvliegroute naar Schiphol.

De demonstranten zijn bezorgd dat een nieuwe vliegroute naar de Amsterdamse luchthaven leidt tot meer hinder in plaatsen als Nijmegen, Tiel, Utrecht, Almere en Volendam.

Actiegroep Stop4deroute overhandigt dinsdag in Den Haag een petitie ondertekend door 45.000 burgers aan de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Dinsdagmiddag en -avond debatteert de commissie met minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) over de luchtvaart.

De vierde aanvliegroute van en naar Schiphol staat ook op de agenda. Deze route maakt deel uit van een uitgebreide – en veel bekritiseerde – herziening van het Nederlandse luchtruim. Die wil het kabinet tussen 2026 en 2030 invoeren.

Slimmer vliegen


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met het ministerie van Defensie, Luchtverkeersleiding Nederland en andere betrokkenen in Nederland en in de buurlanden, de kaart van ‘snelwegen’ in het Nederlandse luchtruim hertekend.

Vier ‘snelwegen’ zouden er moeten leiden van en naar Schiphol. Nu zijn dat er nog drie: vanuit het noordwesten, het zuidwesten en het noordoosten. Er zou een vierde aanvliegroute moeten komen vanuit het zuidoosten; dat kan alleen als een oefengebied van de luchtmacht boven Noord-Brabant verdwijnt. Nu mogen daar alleen straaljagers vliegen, en geen passagierstoestellen.

In ruil voor Noord-Brabant krijgt de luchtmacht meer oefenruimte boven Noord-Nederland; met de Duitse autoriteiten wordt overlegd over een uitbreiding van het militaire oefengebied naar Noord-Duitsland. De nieuwe F35’s van de luchtmacht, die meer geluid maken dan de oude F16’s, hebben volgens Defensie een groter oefengebied nodig dan zij nu hebben boven Friesland en Groningen.

De luchtruimherziening gaat ook over nieuwe manieren van aanvliegen naar en vertrekken vanaf Schiphol. Als vliegtuigen dat meer geleidelijk doen – in een continu dalende lijn in plaats van trapsgewijs dalen – zou dat CO2-uitstoot schelen en de geluidshinder beperken. Dankzij moderne navigatieapparatuur aan boord zouden vliegtuigen ook eenvoudiger het luchtruim boven woonkernen moeten kunnen vermijden.

Minder geluidshinder en minder uitstoot, jubelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op een speciale website over de luchtruimherziening. Bewoners geloven daar niks van. Actiegroep Stop4deroute hekelt bijvoorbeeld het argument van het ministerie dat directer aanvliegen van Schiphol zou leiden tot minder brandstofverbruik met als gevolg een CO2-reductie van 7 procent. Dat is volgens de actiegroep slechts 0,2 procent.

Volgens kritische bewoners is de luchtruimherziening met name bedoeld om Schiphol te laten groeien. Het Nederlandse luchtruim is krap; alleen met slimmer vliegen passen er meer toestellen tegelijkertijd in de lucht. In antwoord op Kamervragen van de SP ontkent minister Harbers echter dat de herziening erop gericht is om het aantal vliegbewegingen op de Amsterdamse luchthaven te laten stijgen.

‘Trombone’


De herziening betekent niet dat er meer vluchten komen. Op dit moment loopt nog het hoger beroep van de staat, namens minister Harbers, om de krimp op Schiphol van maximaal 500.000 naar 440.000 vluchten per jaar af te dwingen. De uitspraak daarvan is op 7 juli.

Ook regionale en lokale overheden zijn fel gekant tegen meer vliegtuigen over hun gebied. Provinciale Staten van Utrecht namen eerder deze maand een motie aan tegen de vierde aanvliegroute naar Schiphol. Ook tientallen gemeenten onder de voorgenomen aanvliegroute spraken zich uit tegen de luchtruimherziening.

Het gaat burgers en lagere overheden niet alleen om de directe aanvliegroute over Zuidoost-Nederland. Die vierde route maakt ook mogelijk dat meer vliegtuigen kunnen gebruikmaken van een ‘wachtrij’ boven Noord-Holland (IJsselmeerkust) die bij drukte kan uitschuiven naar het noorden. Nu klagen inwoners van Uitgeest, Heiloo en andere dorpen aan de Noord-Hollandse kust al over steeds meer toestellen die in deze ‘trombone’ vliegen.

Meer dan twee jaar geleden uitte de commissie die de milieu-effecten beoordeelde al flinke kritiek op de beoogde nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim. De nieuwe indeling leidt tot meer geluidsoverlast in Noord- en Oost-Nederland, stelde de Commissie voor de milieueffectrapportage (de commissie m.e.r.) in een advies aan toenmalig demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD). Niet alleen in een regio als Nijmegen maar ook in Drenthe door de F35’s.

De m.e.r.-commissie vond dat de minister beter in kaart moest brengen wat de regionale milieugevolgen zijn van de luchtruimherziening.

Dat is slechts ten dele gebeurd. Ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur hebben inmiddels her en der in het land uitleg gegeven aan bezorgde bewoners en lagere overheden wat de plannen zijn met het Nederlandse luchtruim. Keer op keer benadrukten zij echter dat de definitieve ‘snelwegenkaart’ nog niet is vastgesteld.

Bekijk bericht op "NRC"

Reacties op dit bericht