Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nieuwe vertrekroute luchthaven Lelystad boven Medemblik

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 975 
|
 medemblikactueel.nl - 29-04-2020 
Lelystad_wwijzer_hvs.jpg

MEDEMBLIK – Er is weer een stap gezet in het maken van nieuwe routes voor luchthaven Lelystad die vooral charters moet gaan huisvesten. Lag de vertrekroute in de vorige plannen vooral boven Enkhuizen en Andijk, nu lijken de plannen zover te zijn aangepast dat de nieuwe route pal over de kern Medemblik ligt en de rest van West-Friesland met rust wordt gelaten.

De tweede vertrekroute komt boven Hollands Kroon te liggen, die ook een aanvliegroute gaat krijgen net ten noorden van Wieringerwerf.

Eerder hebben al de provinciebesturen van Gelderland en Flevoland zich tegen de opening van de luchthaven uitgesproken omdat de herziening van het Nederlandse luchtruim nog niet was afgerond. In de nieuwe plannen moet het luchtverkeer van Schiphol en Lelystad zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden. Iets dat met de huidige indeling niet mogelijk is.

Ook de Europese Unie had in het begin nog bedenkingen tegen het overhevelen van luchtverkeer van Schiphol naar Lelystad maar daar is Brussel van teruggekomen na garanties van het Rijk dat er geen gedwongen verhuizingen van luchtvaartmaatschappijen zal gaan plaatsvinden.

Op 31 maart 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt dat de opening van Lelystad Airport wordt vertraagd tot november 2021. Dit is een gevolg van de Coronacrisis (op dit moment bijna geen luchtverkeer, dus geen directe noodzaak) en van het feit dat de stikstofberekeningen voor de gevolgen van de luchthaven deels opnieuw gedaan moeten worden (in het bijzonder in verband met de gevolgen voor de Veluwe en andere gevoelige natuurgebieden). Opgemerkt wordt dat de opening dan ligt na de geplande verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021.

Recent is de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland opgericht. Deze particuliere stichting stelt zich ten doel informatie over de ontwikkeling van Lelystad Airport te verspreiden en inwoners hierbij te betrekken. De stichting zal ook het eigen standpunt uitdragen, bijvoorbeeld in het kader van participatie in de verschillende besluitvormingstrajecten van het rijk. De stichting hanteert hierbij als uitgangspunt dat de definitieve vliegroutes zoveel mogelijk buiten bewoond gebied gelegd worden en dat boven of nabij Westfriesland zo hoog mogelijk gevlogen moet worden om geluidbelasting laag te houden. Uit een oogpunt van vergroting van draagvlak wordt met de stichting contact onderhouden, zo mogelijk met afstemming van standpunten.

Toevoeging redactie vlieghinder.nl. In het originele artikels, te zien via onderstaande link, staat een plaatje van Noord Holland met routes.

Bekijk bericht op "medemblikactueel.nl - 29-04-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit Purmerend

De schrijver van dit arrikel heeft het niet goed begrepen. Deze vliegroutes zijn al lang bekend, en de route loopt nog steeds boven Andijk zoal eenieder kan zien. In de praktijk is er bovendien ook een marge rondom de getekende routes waarin gevlogen wordt. Maar deze noordelijke routes zullen maar weinig gebruikt worden. De meeste vluchten vanaf Lelystad gaan naar de Middellandse Zee, dus naar het zuiden of oosten. Er gaan niet veel vakantiecharters naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland of IJsland. Ook dat verhaal over de EU klopt niet. Het was de EU er juist om te doen dat ook nieuwkomers op Lelystad zouden mogen gaan vliegen. De EU vond dus dat er niet alleen vluchten van Schiphol naar Lelystad verplaatst zouden mogen worden.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Mooi artikel, het toont maar weer eens aan hoe geniepig de Shitholgroup te werk gaat en tweespalt zaait tussen bewoners die nu in bijna geheel N-H hinder gaan onder vinden.

Het is niet voor niks dat de stichting Minder Hinder Boven West Friesland in het leven is geroepen.
Een slechte zaak want het betekent ook dat daar de Shitholgroup een negatieve invloed heeft op het leven van bewoners.

Lelystad zal wel degelijk invloed gaan uit oefenen, door gewijzigde routes van uitgaande en inkomende vluchten van Shithol
Lelystad zal er wel degelijk er toe bijdragen dat er veel meer over overlast zal zijn.
Ook boven grote delen van N-H waaronder West Friesland.........

Nee, de schrijver van dit artikel geeft een vooruitziende blik in de toekomst die de mensen in West Friesland letterlijk boven het hoofd hangt.
Ook over mijn woonplaats zal er extra overlast zijn van Lelystad, hier doet de stichting Dorpsraad Wijk aan zee zeer ‘luchtig’ over en we moeten ons vooral niet druk maken.

Nee! Dat deden we 25 jaar geleden ook niet met de Polderbaan......
Het resultaat van die horrorbaan is inmiddels wel bekend!