Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nieuwe vergunning voor Schiphol niet uit te leggen, vindt actiegroep: ‘Boeren in knel’

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 380 
|
 ad.nl - 28-10-2023 
schiphol-pixabay_1280.jpg
Schiphol
Credit: hpgruesen

Door Dennis l'Ami

De nieuwe natuurvergunning voor Schiphol levert in het Groene Hart veel onbegrip op onder bestuurders en actiegroepen. Waar de nationale luchthaven maar blijft groeien, wordt lokaal pijn geleden door boeren door de regelgeving, zo klinkt de kritiek. Actiegroep Vlieghinder neemt juridische stappen, de gemeenteraad van Nieuwkoop onderzoekt ook de mogelijkheden daartoe.

,,Meten met twee maten!” Wethouder Relus Breeuwsma maakte onlangs op X (voorheen Twitter) van zijn hart geen moordkuil. Zijn hartenkreet volgde op de bekendmaking dat Schiphol een nieuwe natuurvergunning krijgt van stikstof-minister Christianne van der Wal.

Groene Hart heeft plots tientallen nieuwe villa’s, maar niet voor onszelf (en er komen er nóg meer bij)
,,Gemeenten werken hard aan het herstel van vertrouwen tussen overheid en boeren. Met boeren in het noordelijk deel van het Groene Hart lukt het om stappen te zetten”, schrijft Breeuwsma op het sociale medium. ,,Helaas walst het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit er vandaag weer dwars doorheen. De minister zwaait tweespalt en oogst wantrouwen. En wie mag het lokaal weer uitleggen?”

Zijn retorische vraag komt niet uit de lucht vallen. Steeds vaker vinden lokale bestuurders landelijk beleid over stikstof amper te verklaren voor de achterban die het betreft, zo blijkt uit een rondgang die deze krant maakte langs de zeven noordelijkste gemeenten in het Groene Hart. Niet geheel toevallig de plekken waar het meest last wordt ervaren van meer vliegverkeer.

Actiegroep gaat in beroep
Als gemeente kun je weinig uitrichten tegen dit soort beslissingen, die op ministerieel niveau worden genomen. Van gemeenten hoeven dus geen juridische stappen te worden verwacht, blijkt uit dezelfde rondgang. Actiegroepen als Vereniging Vlieghinder, dat zich verzet tegen de groei van Schiphol, gaat echter wél in beroep tegen de beslissing van de minister, legt voorzitter Maria Hörfarter uit. ,,Tot 7 november kunnen we beroep aantekenen. Dus we hebben nog even.”

Ze denkt een goede kans te maken bij de rechter. ,,Er zitten heel veel aannames bij de beslissing van de rechter. Referentiekaders kloppen niet of zijn verouderd.”

Iedereen moet meewerken om de natuur niet verder te laten verslechte­ren. Schiphol mag geen uitzonde­rings­po­si­tie hebben
Maria Hörfarter, Vereniging Vlieghinder


In Nieuwkoop hangt een spandoek, vertelt Hörfarter. ,,Met als leus: ‘voor behoud van de Nieuwkoopse Plassen hoeft niet alleen de boer zich aan te passen.’ En zo is het! Iedereen moet meewerken om de natuur niet verder te laten verslechteren. Schiphol mag geen uitzonderingspositie hebben.”

Gevoel van onrecht
Een woordvoerder van het gemeentebestuur in Nieuwkoop zegt over de beslissing: ,,Het college begrijpt het gevoel van onrecht bij inwoners en agrariërs. Er zijn veel boerenbedrijven in de regio die in de knel zitten door de huidige stikstofregels en voor hen is helaas nog geen oplossing.”

De gemeenteraad van Nieuwkoop wil onderzoeken of er juridische stappen zijn te nemen en op welke gronden. Op Schiphol waren in 2022 ruim 422 duizend vliegtuigbewegingen, bijna 48 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal vluchten binnen het handelsverkeer kwam uit op bijna 398 duizend, een toename van 49 procent. De nieuwe vergunning gaat uit van nog meer groei, tot 440.000 en mogelijk 500.000 vluchten.

Eerder pleitten bestuurders van acht gemeenten in het Groene Hart - waaronder Alphen, Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop, De Ronde Venen en Gouda - al voor een herziening van het luchtruim. Ze stellen dat de vliegroutes over het Groene Hart effect hebben op de gezondheid van de inwoners, op de woningbouwopgave en op de natuurgebieden. ,,Geluidhinder en luchtvervuiling kunnen leiden tot ernstige gezondheidsklachten.”

Bekijk bericht op "ad.nl - 28-10-2023"

Reacties op dit bericht