Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nieuwe deal nodig over Schiphol

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1485 
|
 NHD 17-09-2016 
Nieuwe deal nodig over Schiphol Download het gehele artikel 'Nieuwe deal nodig over Schiphol'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Chris Nierop uit Amsterdam

Tsja, ervaringen uit het verleden zijn een zekerheid voor de toekomst. Rekenmodellen om het vliegtuiglawaai te berekenen zijn wederom misbruikt om overlast te kunnen bagatelliseren en de weg te effenen voor uitbreiding van Schiphol. En wederom wordt door de staatssecretaris dit flagrante misbruik vergoelijkt. Niets veranderd t.o.v. de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw, waar Schiphol en het ministerie ook al sjoemelde met rekenmodellen tot belangenorganisaties het ministerie onder dwang van de publieke opinie de "commissie Prof. Berkhout" instelde. Die commissie toonde aan dat de werkelijkheid ernstiger was dan bij hoog en bij laag werd beweerd, en stelde de op onjuiste uitgangspunten gebaseerde rekenresultaten ter discussie. Daarnaast toonde dezelfde commissie aan dat, op basis van het toenmalige aanwezige meetsysteem, juist meten een eerlijker beeld verschaft dan rekenen, mits op de juiste wijze geïnterpreteerd, en kwam met aanbevelingen voor verbetering.
Deze onderzoekscommissie Berkhout werd door dezelfde minister afgeserveerd toen de commissie geen gehoor wilde geven aan het herschrijven van hun tamelijk vernietigend rapport over de malversaties van Schiphol, gesteund door het ministerie.
Het voert hier te ver om uitleg te geven over de malversatiemogelijkheden en beperkingen van rekenmodellen en van de inrichting van betrouwbare meetsystemen. Meten wordt zowel bij luchtvaart als bij wegverkeer door politici niet wenselijk geacht. Waarom laat zich raden, de resultaten zijn te eerlijk en dus ongewenst. De geschiedenis herhaald zich, er zal wel weer een politiek getinte commissie worden samengesteld om de problematiek te bekijken om met omwonenden tot een oplossing te komen, met Alders als meestermanipulator. Waar dat tot leid kunnen we al voorspellen.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Een uitstekende analyse, jammer van de taalfouten ...

Geplaatst door Chris Nierop uit Amsterdam

Beta en snelheid dus.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

O.K. Chris Next time better 1 gr Jan

Geplaatst door Gerard uit Kastricum


Geplaatst door Chris Nierop uit Amsterdam

Kwestie van kan altijd erger

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Heren, Het ernstige is, dat de manipulaties gewoon blijven voortduren.... ondanks alle publicaties die daarover al bestaan ! Ze worden ook talrijker... Gelukkig heeft St. SWAB 2 zeer deskundige academici in haar gelederen , die dit alles constateren ! Het is onvoorstelbaar, dat je het oude stelsel als Pervers diskwalificeert, terwijl het voorgenomen stelsel barst van de onduidelijkheden , hetgeen natuurlijk de bedoeling is... Doel: Maak het zo duister mogelijk, zodat de gewone man het niet snapt. ... terwijl de Jurist Prof. Dr Scheuler die het stelsel diende te beoordelen schreef : Het dient begrijpelijk en uitlegbaar te zijn....

Het ergste is nog: dat gesteld werd, door de Kamerleden, dat het stelsel failliet was, waar men doelde op de ondoorzichtige berekeningen ,maar juist die bleven gewoon in stand... (PvdA Paul Tang: Er zijn 2 soorten variabelen: de Endogene en de exogene.. Met de laatste kan men naar hartelust manipuleren , hetgeen de beide ministers met schaamrood op de kaken dit moesten toegeven..... maar men gaat gewoon door, En de Koning maar spreken vandaag over normen en waarden.. rechten en plichten... ja ja Het schipholdossier is van Bananenrepubliek nivo. .... We zullen zien

Geplaatst door Chris Nierop uit Amsterdam

Als deskundige kan ik alleen maar beamen dat een goed ingericht omvangrijk modern meetsysteem, gekoppeld aan duidelijke normering en handhaving kan leiden tot het objectief monitoren van o.m. luchtvaarlawaai en wegverkeerslawaai. Alle rekenmodellen zijn onderhevig aan overdrachts- en bron onnaukeurigheden, aannamen in invoervariabelen, omgeving schematisaties en daardoor manipuleerbaar. Probleem is dat de normen zijn vervangen door een boterzacht ondoorzichtig Alders "herenaccoord", flexibele contourafspraken, en een niet transparante controle op afspraken. Meetpunten zijn niet meer maatgevend, en controleerbare normen afgeschaft. Dit zelfde beeld vindt je terug bij wegverkeer. De politiek is erbij gebaad dat transparante handhaving nauwelijks mogelijk is. Alders wordt binnen kringen als meestermanipulator gezien en wordt ingezet daar waar massage nodig is, en de commissieleden trappen daar, soms door chantageachtig gedrag, in.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Dank Je Chris !