Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nieuwe bom onder participatietraject Rotterdam Airport

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 280 
|
 schipholwatch.nl - 16-11-2022 
hv_overig_2692.jpeg

Er ligt een nieuwe bom onder het participatietraject rond vliegveld RTHA in Rotterdam. Na bestudering van de regelgeving blijkt dat de bewonersdelegatie van meet af aan niet voldeed aan de voorwaarden. De belangen van burgers zijn hierdoor ernstig geschaad.

Dit blijkt uit een brief die bewonersvereniging BTV-Rotterdam gisteren stuurde aan minister Mark Harbers van Infrastructuur (I&W).

BTV wijst de minister op het feit dat de Commissie Regionaal Overleg (CRO) niet heeft deelgenomen aan het participatietraject, terwijl dat wel moet volgens de wet. Die schrijft immers voor dat de CRO erop dient toe te zien dat de belangen van alle deelnemers aan de commissie zo goed mogelijk worden behartigd.

Door af te zien van deelname is daarvan in dit participatietraject geen sprake geweest. Van enig toezicht was geen sprake, aangezien CRO geen deelnemer was in het traject.

Overleg met achterban verboden
“Bewoners die zitting hebben of hadden in de CRO zijn door de procesbegeleiders wel op persoonlijke titel uitgenodigd. Daarmee kregen zij het instrument in handen om deze bewoners te verbieden tijdens het traject hun achterban te consulteren. Dat instrument is ook ingezet, daarmee zijn de bewoners op achterstand gezet”, aldus de brief van gisteren.

BTV kwalificeert dit als een ernstige tekortkoming. Bewoners zijn in het traject aan hun lot overgelaten. De drie bewoners uit respectievelijk Rotterdam, Lansingerland en Schiedam zagen zich geconfronteerd met een grote overmacht van vijftien (!) luchtvaartpartijen.

Omwonenden van het vliegveld zijn ook niet meer geraadpleegd bij de totstandkoming van het tussen- en eindrapport. “Omwonenden hebben het eindproduct tot op de dag van vandaag niet mogen inzien. Wij hebben de voorzitter van de CRO gevraagd dat rapport ter beschikking te stellen, maar dat werd geweigerd”, aldus de brief.

“Deze gang van zaken heeft ertoe geleid dat de bewonersvertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam zich om ethische redenen genoodzaakt voelden om uit het traject te stappen. De voorzitter van BTV werd uitgesloten van deelname nadat hij weigerde een geheimhoudingsverklaring te tekenen.”

Geen achterban
Volgens BTV zijn de bewonersvertegenwoordigers van Lansingerland en Schiedam niet op legitieme wijze in de CRO terechtgekomen. In de commissie zouden volgens de regels alleen bewoners mogen deelnemen die een bewonersorganisatie vertegenwoordigen. In de gemeenten Schiedam en Lansingerland is dat niet het geval: deze mensen kwamen in het de CRO terecht na een sollicitatieprocedure bij hun gemeenten, zonder dat zij een bewonersorganisatie vertegenwoordigen.

“Dit is niet slechts een formeel gebrek, nu bewoners betwijfelen of deze vertegenwoordigers voldoende deskundig zijn om hun belangen goed te behartigen en of de mensen die onlangs door Lansingerland zijn benoemd wel daadwerkelijk de belangen van omwonenden behartigen, en niet hun particuliere interesses laten voorgaan.”

De twijfel ontstond nadat in Lansingerland twee oud-luchtvaartmedewerkers werden benoemd tot vertegenwoordigers van de bewoners. Een van hen werkte tot vorig jaar bij de Schiphol Groep, de ander is een oud-piloot.

Geen draagvlak
Bij aanvang van het RTHA-participatietraject stelde de minister dat regionaal draagvlak noodzakelijk was om RTHA te kunnen laten groeien.

Nu vastgesteld is dat het participatietraject heeft plaatsgevonden zonder de wettelijk verplichte bewonersafvaardiging, de Gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland het traject als mislukt bestempelen en andere gemeenten rond het vliegveld hebben aangegeven niet achter het eindrapport te staan, ontbreekt het regionale draagvlak volledig.

Niet duidelijk is hoe dit traject nu verder moet. Het eindrapport ademt een en al groei, maar bewoners zijn niet of niet juist betrokken. De minister wil RTHA alleen groei toestaan als daar draagvlak voor is, maar dat is er niet. Mogelijk start het vliegveld een nieuw traject waarin burgers wel volwaardig worden betrokken. BTV-Rotterdam dringt aan op die optie bij minister Mark Harbers.

Toevoeging redactie vlieghinder.nl. Hoe de provincie van Zuid-Holland hierover bericht is alles in kannen en kruiken en kan het proces gewoon worden voortgezet. Lees hier.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 16-11-2022"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

KRIMPSCENARIO OM MEER REDENEN URGENT

Dat er meer op het spel staat dan de woon- en leefomgeving in onze wijken blijkt wellicht uit de volgende reactie op het volledig mislukken van de participatie rond de RTHA luchthaven:

(bron: Schipholwatch, http://www.schipholwatch.nl )

“METROPOOLGEKTE” KENT BLIJKBAAR GEEN GRENZEN?

Wanneer krijgt men in Rotterdam nu eens door dat een kliek rond B&W – ondanks door de Raad van State toegebrachte mokerslagen als vernietiging BP Feyenoord City en BP Tweebosbuurt en voorlopig stilzetten Porthos project! – heult met de via de Metropoolregio’s en “Economische Raden” nagejaagde “Holland Metropool”, die de Schiphol Groep c.s. voor ogen staat?

Een Megapolis opgetrokken rond een Megahub met satelieten, waarvoor permanent een uitzonderingspositie in stand wordt gehouden? Moet deze “Aerotropolis”, waarvoor onze wijken al opgeofferd worden, niet eens openlijk aan de kaak worden gesteld en de kliek ontmaskerd?

Alles moet wijken voor de eenheidsworst met overweldigende infra, verstening en megalomane hoogbouw. Foute architecten en urbanisatie a la Qatar, Instanbul en Dubai vieren hoogtij bij deze kliek die ongecorrigeerd hele wijken aldus transformeert en tijdens de rit de democratie volledig uitholt. En de Raad in Rotterdam hobbelt maar mee.

De nieuwe NOVEX REGIO SCHIPHOL beslaat vier Provincies en Rotterdam maakt daar sinds kort deel van uit!

De kliek rond B&W lijkt daarbij dermate verblind te zijn door het fenomeen van de Schiphol “Holland Metropool”, dat bij alle investeringen via I&W met een fooi genoegen wordt genomen en het grote geld rechtstreeks naar Groot Amsterdam (en de Megahub) gaat…………………………

Wellicht wordt het nu toch echt tijd voor verandering?"

Ook in Uitgeest en regio doet de struisvogelpolitiek en kliek zich gelden. Wijkbewoners staan op hun achterste benen vanwege aantasting van hun buurtpark met flexwoningen die de gemeente wil plaatsen. En dat terwijl aan dorpsranden oude afspraken met Schiphol elke bouw in de weg staan: dit alles door het nagestreefde volume van nog steeds 800.000 vliegbewegingen rond de vermaledijde Megahub.

Bij een doorgevoerd krimpscenario zouden eindelijk minder vlieghinder en het voorkomen van teloorgang van onze regio door de "Metropoolgekte" gerealiseerd kunnen worden.