Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nieuwe aanvliegroute Schiphol houdt gemoederen bezig: of die meer overlast geeft is nog onzeker

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 873 
|
 ad.nl - 24-11-2022 
Polderbaan_vanuit_de_lucht.jpg
Polderbaan gezien vanuit de lucht in noordelijke richting
Credit: Whowouldtell

Door Rik Sneijder en Niek Opten

De toekomstige vierde aanvliegroute voor vliegtuigen naar Schiphol over onder meer de Woerdense regio leidt tot onrust onder mensen die onder die route wonen. Er is nog veel onduidelijk over de effecten. Vier vragen en antwoorden.

Waarom komt er een vierde aanvliegroute voor Schiphol?
Het is nu erg druk in het luchtruim boven Nederland. Door een nieuwe indeling te maken komt er een beter oefengebied voor defensie en hoeven sommige passagiers- en vrachtvliegtuigen minder om te vliegen. Dat vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen en bespaart brandstof. De nieuwe vierde aanvliegroute naar Schiphol is bedoeld voor vliegtuigen die uit het zuidoosten komen (Midden-Oosten, Azië).

Wat betekent dat voor de Woerdense regio en de natuurgebieden in West-Utrecht?
Dat is nog moeilijk te zeggen, bleek ook tijdens een informatiebijeenkomst door ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, verantwoordelijk voor het herindelen van het luchtruim. Dat de vierde route er komt, heeft minister Harbers besloten, maar waar die exact komt te liggen nog niet. Gemeenten en provincies in het westen hebben zich verenigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol.

Ook Woerden, De Ronde Venen en Nieuwkoop zijn daarbij aangesloten. Gemeenten vrezen voor de kwetsbare natuurgebieden bij bijvoorbeeld Nieuwkoop. In de visie van de gemeente Nieuwkoop zijn de gevolgen van de vierde aanvliegroute niet goed in kaart gebracht.

Vliegroutes over natuurgebieden mogen, volgens het kabinet, geen ‘significant negatieve effecten’ hebben op deze gebieden. Dit betekent dus niet dat er helemaal géén vliegverkeer boven Natura 2000-gebieden mag plaatsvinden. Volgens het ministerie daarentegen zorgt stikstofuitstoot op grotere hoogte niet voor meer neerslag op de natuurgebieden eronder.

Hoe zit het met de geluidsoverlast?
In de nieuwe opzet geldt het principe ‘continu dalen en stijgen’. Dat betekent dat aankomende toestellen zo lang mogelijk zo hoog mogelijk vliegen; vertrekkend verkeer gaat zo snel mogelijk omhoog. In 99 van de 100 gevallen zal dat goed lukken, verwacht het ministerie. Er komen geen lange routes waar vliegtuigen laag overvliegen en voor extra geluidsoverlast zorgen. Dat geldt volgens het ministerie ook voor Lelystad Airport, mocht dat in de toekomst opengaan.

Volgens luchtvaartdeskundige Hans Heerkens is dat snel stijgen-dalen een reëel scenario. ,,Alleen oude vliegtuigen kunnen dat niet in alle omstandigheden goed doen.”

Ik snap heel goed dat mensen onder de vierde aanvlieg­rou­te er wel iets van merken, omdat die vliegtui­gen er nu nog niet vliegen. Dan valt het meer op
Hans Heerkens


Een vliegtuig dat snel daalt en geen gas meer hoeft te geven, zorgt voor relatief weinig overlast. ,,Maar ik snap heel goed dat mensen onder de vierde aanvliegroute er wel iets van merken, ook omdat die vliegtuigen er nu nog niet vliegen. Dan valt het meer op”, zegt Heerkens.

Volgens berekeningen van Klaas Wagenaar, van een van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen, gaat het gemiddeld om 120 vliegtuigen per dag. Hij vreest veel overlast, mede naar aanleiding van een proefvlucht die eerder werd gehouden met het oog op de mogelijke opening van Lelystad Airport.

Vanuit Woerden en De Ronde Venen komen al langer veel klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen die de Aalsmeerbaan op Schiphol gebruiken. Dat blijkt uit cijfers van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.

Hoe nu verder?
Het ministerie verwacht dat er in de loop van volgend jaar meer duidelijkheid komt over waar de vierde route precies komt te liggen. Daarvoor moeten nog allemaal berekeningen worden gemaakt, bijvoorbeeld wat het effect precies is op natuurgebieden en hoe groot de geluidsoverlast is. Het ministerie wil vervolgens niet één tracé opleggen, maar belooft dat provincies en gemeenten kunnen meepraten.

Bekijk bericht op "ad.nl - 24-11-2022"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Laat u niet besodemieteren. Uit de metingen op NOMOS nm27 te Uitgeest blijkt dat de nachtroute met CDA zorgt voor piekbelastingen van 55-75 dB(A). Slaapverstoring treedt al op bij 40 dB(A). Lden en Lnight laten veel herrie toe, met deze waarden kan men praktisch onbeperkt het aantal opvoeren.

U krijgt een voortdurende herrie over u heen. Alle stilte wordt definitief verdreven. De luchtvaart-wetten laten dit ook gewoon toe, u wordt dus totaal niet beschermd, ook al doet men het tegenovergestelde geloven.

Geplaatst door Rein Niesing uit Aalsmeer

De herrie rond Schiphol is buitenproportioneel en mensonterend. De omwonenden worden met leugens voortdurend voor de gek gehouden: zie Schipholwatch..
Ondanks alle protesten wordt er gewoon weer een terminal bijgebouwd en heeft het ministerie plannen om Schiphol door te laten groeien. Coalitie en Schiphol: één pot nat.
Er is namelijk maar één oplossing die de overlast vermindert en dat is minder vluchten en dat willen ze/we niet.Geplaatst door Hans Buurma (WTL) uit Hilversum

Op Schiphol volstaat max de helft van het luchtverkeer uit 2019. Lelystad openen voor vakantievluchten en stedenvluchten is niet meer nodig. Er komt ruimte voor volledige nachtsluiting. Ook voor vakantievluchten die rond 4 tot 5 uur 's morgens vertrekken en duizenden mensen wakker maken en houden.

IenW wil hier nog niet aan, dus is druk uit de samenleving nodig.

RBV (vlieghinder), MOB (stikstofuitstoot) en Milieudefensie (Shell-vonnis ca halvering CO2-uitstoot) kunnen via de rechtspraak halvering luchtverkeer eisen.

De WTL kan aantonen dat NL dan uitstekend bereikbaar blijft. Namelijk op de gebruikelijke vakantiebestemmingen en op de 178 preferente steden die IenW al heeft geselecteerd uit bestemmingen in 2019. Slots van 40.000 korte vluchten kunnen ingetrokken worden door de bestaande snelle treinverbindingen te gebruiken. Daar kan het kabinet voor zorgen.

Zo blijven de maatschappelijke baten gelijk terwijl alle maatschappelijke kosten fors afnemen.

Het kan echt snel beter worden als het kabinet zich nu echt inspant tbv leefomgeving, volksgezondheid, veiligheid, natuur en klimaat, met behoud van de bereikbaarheid uit 2019.

De luchtvaartsector kan overleven met een passend verdienmodel dat niet meer focust op schadelijke fossiele groei. Voor afvloeiend personeel is een ruime werkgelegenheid beschikbaar, bij voorkeur in activiteiten die de samenleving veel minder schade toebrengen dan de veel te omvangrijke luchtvaart.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

In plaats van het beloofde aanvliegen over zee krijgen we aanvliegen over land.
Dit gaat een drukke route worden. Ook al het verkeer uit midden Europa. Eigenlijk al het verkeer dat komt uit het quadrant oost-zuid. Mijn vermoeden is dat deze route ook gebruikt gaat worden voor een deel van de vluchten op de kaagbaan die nu nog via het punt boven zeeland vliegen.
Dat zou dan mogelijk ook grote overlast verder naar het westen kunnen betekenen,zoals bijvoorbeeld zoetermeer. Waar op een gegeven moment een bocht richting de kaagbaan gemaakt zal moeten worden.

Het is te hopen dat er snel duidelijkheid komt over de route maar ik verwacht dat de taktiek van de overheid zal zijn om de details over de nieuwe route zo lang mogelijk geheim te houden. In een poging te voorkomen dat er een brede maatschappelijke beweging onstaat voordat de herziening is doorgevoerd.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Er is een brede strook met vrijwel geen bebouwing vanaf het beoogde aanvliegpunt richting schiphol. Er zijn routes denkbaar die de bebouwing grotendeels ontzien ook verder richting het westen. En zoals eerder gezegd,het landende verkeer hoeft niet heel ver van de bebouwing verwijdert te zijn om de overlast sterk te verminderen.

Maar schiphol kennende verwacht ik daar niet veel van. De route zal naar mijn verwachting dicht bij de a12 liggen. Dat is dan weer een makkelijk voor de visuele navigatie.
Ook verwacht ik dat men geen 90 graden bocht gaat maken voor het aanvliegen op de aalsmeerbaan. Maar dat men al eerder vanuit het oosten schuin richting het noorden gaat afbuigen richting aalsmeerbaan en mogelijk kaagbaan. Dat zou dan grote negatieve gevolgen kunnen hebben voor nieuwegein en regio woerden waarbij het verkeer rechtstreeks over de woonkernen kan gaan (terwijl dat niet nodig is).

120 vliegtuigen per dag lijkt mij een optimistische inschatting. Ik verwacht dat minstens de helft van het landende verkeer bij zuidelijk baangebruik van deze route gebruik zal maken. Het is voor heel veel vluchten de korste route,korter dan via zeeland.
En zoals ook al eerder gezegd. cda landingen klinken mooi maar op dit moment worden er overdag nergens cda landingen gebruikt. En als men bij het nieuwe aanvliegpunt in oost utrecht al op 2100 meter hoogte zit (zoals een ander artikel opnieuw gesuggereerd). Dan is een cda landing gewoon niet mogelijk. Dat is iets van 100km om 2.2 km te dalen. Dan daalt men gemiddeld 2,1 meter per kilometer. Wat in de praktijk neerkomt op vliegen op constante hoogte met veel gebruik van de motoren.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Het kan goed uitpakken en de totale overlast (vooral bij banen die nu overlast hebben van de route over zeeland en vanuit lelystad) kan verminderen.
En het kan ook heel erg slecht uitpakken.

Het hangt er allemaal vanaf hoe de route er precies uit ziet en welk dalings patroon men gaat volgen. Een andere onduidelijkheid is of en hoe deze route al bestaande uitvlieg routes en andere naderingsroutes beinvloed.

Juist daarom is het belangrijk dat er duidelijkheid komt en de gemeentes al in een vroeg stadium betrokken worden bij het vaststellen van de route. En dan niet alleen betrokken maar ook daadwerkelijk invloed. Het wantrouwen bij de burgers is groot en dat kan men de burgers niet verwijten. De ervaringen uit het verleden en recent ook bij lelystad geven weinig aanleiding voor vertrouwen.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Er moet al veel bekend zijn en ik vermoed dat de NVNL %^$%^# al een route heeft uitgestippeld.
Zo is de aanvlieghoogte bij het verzamelpunt in inmiddels 2 artikelen genoemd. (tussen de 2000 en 2500 meter en in een ander artikel meer exact op 2100 meter).

Geef dan ook de bewoners zo snel mogelijk duidelijkheid over wat ze kunnen verwachten. Dat is het minste dat men kan doen. Het kan bijvoorbeeld een rol spelen bij mensen die zich ergens in het gebied willen vestigen. Ga je ergens wonen zonder overlast. Komt er 2 jaar later een gigantische overlast.
En dan krijg je te horen "dan moet je daar maar niet gaan wonen"

Werkelijk waar het is te gek voor woorden.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Kijkende op de kaart en uitgaande van een vertrekpunt bij wageningen.

Ik denk dan in eerste instantie aan een route die tussen rhenen en kestern loopt.
Vervolgens ten noorden van culemborg en daarna ten zuiden van vianen (heading 270 vanaf wageningen). Vervolgens ergens tussen oudewater en schoonhoven in de middle of nowhere een 90 graden bocht naar het noorden voor het aanvliegen van de aalsmeerbaan.
Deze route zou m.i in het gegeel de minste overlast geven. En een verbetering zijn t.o.v de huidige situatie (al zullen er helaas altijd bewoners zijn voor wie het slecht uit pakt.
Maar of deze route mogelijk is in combinatie met het andere verkeer zou ik niet durven zeggen. Op het eerste gezicht wel maar je weet het niet.

De route die ik "vrees" ligt noordelijker. Recht over houten nieuwegein en ijselstein (samen ver over de 100.000 inwoners) en vervolgens richting de kaagbaan over de regio woerden (een groei kern en inmiddels een regio met 75.000 inwoners).
Verder naar het westen voor de kaagbaan wordt het lastiger maar er is een route denkbaar die de bebouwing grotendeels vermijd. Tussen alphen en roelofarendsveen en vervolgens de draai naar de kaagbaan tussen roelofarendsveen en leiden.

Bij de eerste meer zuidelijke route die ik noemde aan het begin van deze post zou het vliegen naar de kaagbaan waarschijnlijk meer overlast geven in de regio. Misschien ten zuiden van gouda en dan een bocht tussen gouda en zoutermeer richting kaagbaan. Al kan ik mij voorstellen dat een dergelijke route niet eenvoudig zal zijn voor de lvnl.

Anyway,dat is mijn feedback. Hopelijk dat de luchtvaart bonzen er iets mee doen.