Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nieuw perspectief: duurzame luchtvaart voor een sterk Nederland

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 632 
|
 De luchtvaartsector 
Euro_banknotes.png

Luchtvaart verbindt Nederland met de wereld. Het sterke, diverse netwerk van internationale verbindingen is van groot belang voor de economie, werkgelegenheid en de samenleving. Zeker nu het aantal buitenlandse investeringen wereldwijd afneemt, groeit de concurrentie rond het aantrekken van innovatieve bedrijven en startups.

Het belang van een goed vestigings- en investeringsklimaat neemt daarom alleen maar toe Nederland, traditioneel met de blik naar buiten gericht, vaart al decennia wel bij een sterke en innovatieve luchtvaartsector. Een sector die werk biedt aan ruim 300.000 mensen van elk opleidingsniveau.

Opmerking redactie vlieghinder.nl. De bijdrage aan het komende regeerakkoord (als het daarin wordt opgenomen) leest u via onderstaande link...
Het "aardige" aan deze bijdrage van de luchtvaartsector is, dat wij, de belastingbetaler, het allemaal mag betalen. Hebben wij even mazzel?

Bekijk bericht op "De luchtvaartsector"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Langs de lijn uit Uitgeest

Intussen in onze Regio Kennemerland / Deelregio Alkmaar:

GOUVERNEUR VAN FLEVOLAND LEEST POLITIEK UITGEEST DE LES

Een dieptepunt in de verhoudingen tussen bewonersorganisaties en Politiek Uitgeest.

Zo kan het bezoek van PvdA Gouverneur van Flevoland L. Verbeek aan de commissie SLZ van Uitgeest op 8 april j.l. wel gezien worden.

Geflankeerd door een adjunct directeur van de Metropool Regio Amsterdam 2.0 zette dit heerschap het College, de Raad en Griffie flink onder druk: Europese subsidie zal voortaan via het nieuwe Metropoolbureau op de Zuid As worden verdeeld. Zijn PvdA collega en CEO Schiphol Dick Benschop gaat voor kwaliteit en hinderbeperking. De aangekondigde machtsoverdracht naar de MRA 2.0 is een nobel streven. Graag snel aansluiten dus!

Deze mix van machtsmisbruik, pertinente leugens, chantage (Europees geld alleen via MRA 2.0) en intimidatie - sinds enige tijd aangeduid als "Nieuw leiderschap" - ging erin als koek. De zoete, voorgebakken broodjes worden met hulp van de burgemeester van Amsterdam (GL/Halsema), VVD Gouverneur in Noord Holland Van Dijk en de VVD adviseur/vertrouwensman van Mark Rutte - ene Ben Verwaayen - afgebakken.

College, Raad en Griffie lieten zich de traktatie goed smaken en zegden volop medewerking toe. Gemakshalve vergaten ze daarbij enige belangrijke zaken:

Gouverneur Verbeek van Flevoland heeft niet alleen een groot belang bij luchthaven Lelystad, dit heerschap is tevens al jaren voorzitter van de Vereniging EU-Deltametropool. Een destijds door de luchtvaartsector opgetuigd vehikel dat een "kartel uit de bestuurlijke elite" in staat stelt om sluipenderwijs de EU-Megametropool met nieuw bestuursmodel vorm te geven. Klip en klaar wordt de luchthaven Schiphol als het hart van deze Megastad in de stukken genoemd, het bestuursmodel is een verhaal apart en zal voor de burger en publieke zaak desastreus gaan uitpakken.

Bovendien maakt Uitgeest deel uit van zowel de BUCH als Deelregio Alkmaar, een belangrijke CONCURRENT van Gouverneur Verbeek, die hier zijn macht eenvoudigweg misbruikt.

Ten slotte werken 56 gemeenten en 4 Provincies samen in de Bestuurlijke Regie Schiphol. Voorzitter en Provincie gedeputeerde Jeroen Olthof diende namens deze BRS (zo'n 4 miljoen omwonenden van Schiphol!) een kritische Zienswijze in bij het Ministerie voor I&W: de plannen van Schipholbaas Benschop, LVNL en minister Cora van Nieuwenhuizen worden daarin pertinent afgewezen.

Dit alles maakt het bijna onmogelijk om Politiek Uitgeest nog serieus te nemen.
Zoals eerder op deze website aangegeven: de burgerorganisaties en platforms kunnen beter de juridische weg gaan volgen en met name de BRS steunen in de strijd tegen de sector, het Ministerie voor I&W, LVNL en de waanzin van de Schiphol Megametropool /MRA 2.0.

Voor wie het interesseert: op de website http://www.gemeenteuitgeest.nl is het dubieuze optreden van de Gouverneur van Flevoland / Voorzitter EU-Deltametropool terug te zien. Evenals de stukken die de bedoelingen van de MRA 2.0 toelichten.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Waarom beginnen dat soort stukken altijd met een lofzang over de luchtvaart? Laat ik het antwoord maar geven. Dan lijken de nadelen minder erg.

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Ik had dit soort acties al omschreven in mijn Truc 26: “Mobiliseer uw medestanders”, dus niets nieuws. Aan de logo’s is inderdaad te zien wie hierin meedoen: de luchtvaart stakeholders en aanverwanten. Het bekende geluid: goed voor de economie, vestigingsklimaat, werkgelegen-heid, duurzaamheid, innovaties, koploperrol voor NL, en geloof het of niet alweer een: “nieuw stelsel van gematigde, conditionele en gefaseerde groei met minder hinder en uitstoot én meer innovatie.”

Gelukkig geldt ook weer: “In 2026 en 2028 wordt geëvalueerd of de reductiedoelstelling voor 2030 binnen bereik is of dat er additionele maatregelen dienen te worden genomen.” Tot 2030 wordt gemiddeld €100 miljoen per jaar ter beschikking gesteld voor de innovatieregeling Duurzame Luchtvaart. Maar let op “Geen verdere verhoging van de nationale vliegbelasting voor een sector die moet herstellen van de ernstigste crisis uit haar bestaan.” En vergeet niet: “De komende jaren ontwikkelt Schiphol zich verder als multimodale hub.”

Het sprookje gaat zelfs verder: ”Nederland wordt voortrekker binnen Europa om hoge sociale normen in de luchtvaart te stimuleren en misstanden zoals schijnconstructies te bestrijden.”

Dit wordt de zoveelste win-win situatie met “Nederland als proeftuin van de verduurzaming van de luchtvaart”, iedereen gaat erop vooruit. Hoe kunt u hier nu aan twijfelen?

Wij gaan het horen (en zien) als er straks om de 70 s vliegtuigen op ca. 600-700 m laagte over ons jankrazen! Wij zullen merken hoe sociaal men werkelijk is! Na 20 jaar geluidsterreur is er werkelijk niets veranderd, zelfs niet in het taalgebruik.