Platform Vlieghinder Kennemerland
 

“NextGen”-Satellietnavigatie concentreert vliegtuighinder onredelijk.

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1234 
|
 PVK en SOS 
60_keer_per_nacht.png

Redactioneel bewerkt persbericht van Platform Vlieghinder Kennemerland (PVK) en Saense Onderwonenden Schiphol (SOS)

In de recente berichtgeving van de LVNL wordt gesteld dat met de komst van de nieuwe satellietnavigatie de vliegtuighinder wordt verminderd. Maar in werkelijkheid gaat het hier om een verbetering voor de luchtvaart en een verslechtering voor onderwonenden.


- Vliegtuigen kunnen met het nieuwe navigatie korter op elkaar kunnen worden gezet. Zo is de Polderbaan nu, na het groot onderhoud afgelopen voorjaar met o.a. de installatie van NextGen-naderingssoftware, klaar om elke 70 seconden een toestel te kunnen verwerken. En daar werden onderwonenden van de Polderbaan op 11 augustus tussen 19.10 en 19.40 uur al op ‘getrakteerd’: 20 toestellen in 30 minuten! Alsof het in de ‘oude’ situatie al niet ernstig genoeg was.....

- De overlast van geluid en uitstoot zal juist verergeren voor diegenen die precies onder zo’n luchtbuis wonen. Een daling die “meer gelijkmatig en met minder motorvermogen” uitgevoerd wordt, zal deze extra overlast niet kunnen compenseren. Voor Schiphol is dat van groot belang omdat het op deze manier het democratisch afgesproken aantal ernstig gehinderde woningen kan terugbrengen. En dus volgens de gemaakte afspraken méér vluchten kan faciliteren.

- Minder gehinderden betekent: verplaatsing van hinder – beslist niet minder hinder en, in het bijzonder voor degenen onder de “vaste buizen”, zelfs aanzienlijk méér hinder!

“NextGen”-Satellietnavigatie: Niet minder hinder, maar concentratie van hinder 'elders'

In tegenstelling tot wat LVNL stelt blijkt “het doel het woon- en leefklimaat in de omgeving Schiphol te verbeteren” voor de omwonenden die het aangaat feitelijk een grote leugen. Het is vooral een grote technische stap richting 800.000 vliegbewegingen per jaar.

Verder zijn PVK en SOS van mening dat er vooruit wordt gelopen op een akkoord op de ontwerp-Luchtruimherziening van afgelopen voorjaar, die o.a. inhoudt, dat er “vaste routes/virtuele luchtbuizen” richting Schiphol komen en waarvan nog steeds een raadsel waar deze buizen precies zullen komen. LVNL zet haar ingeslagen beleid dus onverdroten verder, terwijl deze Luchtruimherzieningsplannen door de val van het kabinet “controversieel” zijn verklaard, dus nog goedgekeurd moeten worden door een nieuw kabinet!

Er geldt al decennia een beleid om de Polder- en Kaagbaan als preferente banen “zo veel mogelijk vol te vliegen” omdat onder beide banen immers “relatief minder mensen, dus relatief minder gehinderden” wonen. Hierdoor zal de geluidshinder verminderen voor bewoners onder de routes naar de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan. Voorbijgegaan wordt aan het feit dat met dit beleid bewoners onder de Polder- en Kaagbaan écht door de politiek en Schiphol gedegradeerd worden tot tweederangsburgers! Pure rechtsongelijkheid! Daarbovenop komt nog dat de rechtspositie van individuele burgers binnen het luchtvaartdossier totaal niet geborgd is. De overheid heeft het immers zo geregeld dat er in het luchtvaartdossier geen rechtszaken mogelijk zijn. Daarmee schiet de overheid schromelijk tekort in één van haar hoofdfuncties zoals ook vastgelegd in de Grondwet: het beschermen van een ieders gezondheid en leefklimaat.

Na uitgebreide bestudering zijn PVK en SOS tot de conclusie gekomen, dat alle binnen dit programma genoemde maatregelen hoogstens zorgen voor verplaatsing van hinder, inderdaad, naar de buitengebieden!

Daarnaast heeft een recent rapport van het ingenieursbureau To70, dat ook regelmatig voor en met Schiphol werkt, uitgewezen, dat alle maatregelen geen enkele extra ruimte laten voor de zo noodzakelijke nieuwbouw van woningen en bedrijven in de Randstad.

Dit alles vinden wij een onthutsende constatering!

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Peter uit Amsterdam

Terechte punten van deze omwonenden. Daar kan aan toegevoegd worden dat ook bij de secundaire banen de situatie slecht is en niet verbeterd. De groei van Schiphol naar 500K is namelijk vooral terecht gekomen op de secundaire banen. En bij verdere groei zal dit ook bij een intensievere inzet van de primaire banen het geval zijn. Bij de secundaire banen zijn er nu al grote aantallen tweederangsburgers. Vliegtuigen komen daar op lage hoogte (bebouwing dicht bij Schiphol) en vaak ook nog van meerdere banen tegelijk. De oplossing is een kleiner Schiphol, niet de uur capaciteit bij de primaire banen verhogen. Overigens worden de secundaire banen ook regelmatig ingezet als primaire baan. Bijvoorbeeld bij onderhoud, minder zicht op bepaalde windcondities. Ook bij deze banen kan de uur frequentie regelmatig gaan toenemen. Het concentreren van routes is inderdaad een slecht plan. Dit omdat er geen onbebouwde gebieden zijn waar deze gesitueerd kunnen worden.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

FLINKE INVESTERING IN NEXT-GEN TECHNIEK ZONDER POLITIEKE AFWEGING

De installatie van deze techniek is al een voldongen feit en wordt getest boven onze Deelregio Alkmaar (met 7 gemeenten) zonder dat een politieke afweging is gemaakt of een dreigende grove aantasting van de woon- en leefomgeving wel door de beugel kan.

Dit najaar wordt daarom cruciaal voor de toekomst van deze regio die tevens onder zware druk staat om macht en middelen af te staan aan het nieuwe Metropoolbestuur MRA 2.0 op de Zuid As, dat door de bestuurlijke elite - zonder verdere democratische legitimatie - in de steigers staat als onderdeel van de door Schiphol en KLM nagestreefde "Holland Metropool".

Al met al staat er heel veel op het spel!


Geplaatst door JCM Olsthoorn uit Bloemendaal

Goede punten. Bestuurlijk is gesteld dat maatregelen voor hinderverbetering niet mogen leiden tot hinderverplaatsing en dus ook hinderverslechtering voor weer andere omwonenden. De hinderbeleving hoort daarbij onderdeel te zijn van de totale afweging. Het kan ook niet zo zijn dat de capaciteit van de primaire banen alsmaar wordt opgerekt. M.i. dienen nieuwe maatregelen te worden begeleidt met uitgebreide meetprogramma's en onderzoek naar de gezondheidseffecten.

NB: klimaatbeleid hoort er toe te leiden dat Schiphol gaat krimpen ipv groeien. Lees:https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/22/luchtvaart-kan-zich-niet-uit-de-klimaatcrisis-innoveren-a4048383