Platform Vlieghinder Kennemerland
 

NextGen-navigatie: mythe versus realiteit

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 518 
|
 schipholwatch.nl - 06-01-2021 
Schiphol_klimaatactie_191214_WP_7632.JPG

Op Schiphol is men druk doende nog meer vliegtuigen in het luchtruim te proppen. Dat gebeurt onder meer door invoering van ‘performance based naviation’ (PBN), onderdeel van het NextGen-systeem voor luchtverkeer.

Over deze nieuwe navigatiemethode bestaat veel onduidelijkheid. In onder meer de Verenigde Staten hebben omwonenden er al ruime ervaring mee opgedaan. Een van hen schreef een duidelijk verhaal op de website nextgenrelief.org waarin de propaganda wordt afgezet tegen de praktijk. U bent gewaarschuwd.

“Er zwerft veel tegenstrijdige informatie rond over NextGen. Daarom is het moeilijk de feiten van fictie te onderscheiden. De luchtverkeersleiding voert een grote mediacampagne om de opmerkelijke voordelen van NextGen aan te prijzen. Het is daarom een goed moment de belangrijkste mythes te ontzenuwen met feiten.

Mythe 1
NextGen heeft de geluidsoverlast van vliegverkeer overal gereduceerd

In een recente verklaring stelt luchtverkeersleiding dat NextGen geweldige resultaten heeft opgeleverd bij het verminderen van de geluidsoverlast door vliegtuigen. NextGen heeft echter geen enkele reductie opgeleverd, NextGen heeft het geluid alleen maar verplaatst naar een geconcentreerd gebied en vervolgens de frequentie van het vliegverkeer verdubbeld zodat nog meer overlast is ontstaan. Dat is geen vermindering van het geluid, het is de concentratie van geluid in één gebied. De geluidsoverlast is slechts verplaatst en vergroot.

Mythe 2
Mensen die klagen over NextGen zijn nimby’s die alleen maar willen dat vlieglawaai andermans probleem wordt

Burgers die leven in de buurt van vliegvelden weten dat ze worden blootgesteld aan vlieglawaai. Dat is een realiteit en hoort bij de keuze om in zo’n omgeving te gaan wonen. De burgers die om hulp vragen bij de desastreuze effecten van NextGen vragen er niet om om alle vliegroutes boven andermans huis te verleggen, ze vragen slechts om een eerlijker verdeling van de overlast zodat ze ook wat rust in eigen huis kunnen krijgen. Om niet 24 uur per dag blootgesteld te zijn aan een bombardement van luchtvervuiling en geluidsoverlast.

Mythe 3
Mensen mogen niet naast een vliegveld gaan wonen om vervolgens te klagen over vliegherrie

Deze stelling duidt op een fundamenteel onbegrip van de gevolgen van NextGen-navigatie. Na de invoering van deze techniek worden gemeenschappen op afstanden van 30 tot 60 kilometer rond vliegvelden geteisterd door constant vliegtuiglawaai. Met NextGen worden vliegroutes geïntroduceerd op veel geringere hoogte dan voorheen het geval is, in een continue stroom gedurende de hele dag. Mensen die al meer dan 30 jaar in hun huis wonen en zo nu en dan een vliegtuig hoorden, worden op een ochtend wakker om te ontdekken dat zij hun ramen niet meer kunnen openen vanwege de constante luchtvervuiling en geluidsoverlast. Deze mensen verhuisden niet naar de omgeving van een vliegveld, maar de luchtverkeersleiding besloot op een dag om hun huis onderdeel te maken van de landingsbaan, zonder kennisgeving of waarschuwing vooraf.

Mythe 4
Het zou oneerlijk zijn de NextGen-vliegpaden te verleggen omdat mensen last zouden krijgen van vlieglawaai die voorheen geen hinder ondervonden

Deze bewering van de luchtverkeersleiding zou komisch zijn als de impact van NextGen niet zo’n verwoestende invloed zou hebben op gemeenten in het hele land. In reactie op klachten van bewoners over NextGen, reageerden de luchtverkeersleiders dat het oneerlijk zou zijn de vluchtpaden te verplaatsen. Maar dat is precies wat gebeurde met de introductie van NextGen: ondraaglijk lawaai creëren in gebieden die niet eerder hinder ondervonden van vlieglawaai. Waarom zou het dan ‘oneerlijk’ zijn om vliegroutes te verplaatsen? Dit argument van de luchtverkeersleiding is gekmakend van tweeslachtigheid en hypocrisie. Of je houdt rekening met de burgers of je doet dat niet. Je kunt niet claimen mensen te ontzien als je in werkelijkheid zoveel overlast veroorzaakt.

Mythe 5
De forse groei aan klachten wordt veroorzaakt door slechts een kleine groep hypergevoelige individuen

Ter illustratie een aantal harde gegevens over de groei van het aantal klachten na invoering van NextGen-navigatie.

* Phoenix Sky Harbor International Airport telde minder dan 25 klachten over de periode van 2010 tot 2014. Nadat NextGen in 2014 werd geïntroduceerd steeg dat aantal naar meer dan 2.500 klachten. In 2015 is het aantal klachten verder gegroeid naar 12.000.

* Voor de start van NextGen ontving Baltimore-Washington International Airport zo’n 300 geluidsklachten per jaar. Recentelijk meldde de Maryland Aviation Administration dat burgers alleen al in het tweede kwartaal van 2019 ruim 125.000 klachten hadden ingediend.

* In Medford, vlakbij Logan Airport in Boston, werden in de eerste twee maanden van 2019 5.200 klachten ingediend op een totaal van bijna 18.000 klachten voor de hele regio rond Boston. Voor de invoering van NextGen werden er in het hele jaar 2012 welgeteld 15 meldingen gedaan door de burgers van Medford.

* Nadat NextGen werd ingevoerd op het vliegveld van San Francisco steeg daar het aantal meldingen van overlast door vliegtuiggeluid met 2.700 procent.”

Dit artikel is een vertaling van het oorspronkelijke stuk ‘FAA NextGen: Myth vs. Reality’ op de website https://nextgenrelief.org/

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 06-01-2021"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Dit wordt een regelrechte ramp voor de tweederangsburgers, die eronder komen te wonen. Die mogen straks wel de volledige o.z.b. blijven betalen (mede om AF-KLM overeind te houden). Dit onrecht mag in ons bananenkoninkrijk.

Heel actueel is de volgende uitspraak:
”When injustice becomes law, resistance becomes duty”
Or: ’When injustice is law, rebellion is duty"
Thomas Jefferson

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

ROL VAN LOKALE EN PROVINCIALE OVERHEID BIJ DIT RAMPSCENARIO

Maar liefst 4 Provincies en 56 gemeenten (BRS platform) zijn tegen concentratie van hinder via nieuwe vaste routes en het desastreuze, nieuwe LVNL/Defensie hoogfrequent vliegsysteem dat voor Polderbaan en Kaagbaan is uitgedacht.

Maar het ministerie in Den Haag en de drie top bestuurders die de regiegroep van het Metropoolbureau MRA op de Zuid As aansturen, proberen dit i.s.m. het Ministerie, KLM, Schiphol en sector toch door te drukken. Dit roept de volgende vraag op:

Bestaat er een (morele) plicht voor burgemeesters & wethouders en GS gedeputeerden, ofwel onze lokale en Provinciale overheid, om hun inwoners tijdig te informeren en te waarschuwen voor het rampscenario dat de MRA regiegroep c.s. voor hen in petto heeft?

En hoe verhoudt zich dit tot de drie top bestuurders? GL burgemeester Halsema kan voor Groot Amsterdam mooi weer spelen met de afgewaardeerde banen direct rond de Hoofdstad.
Anders ligt het voor VVD Provinciecommissaris Van Dijk - deze was het liefst CEO bij de Schiphol Group geworden! - en zijn collega PvdA Provinciecommissaris Verbeek in Flevoland. De dubbel rol die deze bestuurders spelen roept op z'n minst vraagtekens op. Daar komt nog bij dat Verbeek al jaren voorzitter is van de Vereniging EU-Deltametropool. Het vehikel dat door de sector ooit werd opgericht om rond Schiphol de gewenste Megametropool met bijbehorend bestuursmodel te realiseren. Een model waarbij steeds minder democratische controle plaatsvindt. Zo ontvouwde F. Halsema in het FD van 1 januari een plan om macht van colleges in de regio naar haar Metropoolbureau op de Zuid As over te hevelen. "Vol vertrouwen ziet zij dit tegemoet".

Nu de informatie avond in Uitgeest van 26 januari - waar de LVLN propaganda komt maken voor dit rampscenario - waarschijnlijk wegens verlenging van de lockdown wordt uitgesteld, is er voldoende tijd deze vraag te overdenken en naar een antwoord te zoeken.

Wat denkt u: is onze lokale en Provinciale overheid (moreel) verplicht om de inwoners te waarschuwen of kan men het op z'n beloop laten en volstaan met de propaganda van MRA en de LVNL? En kan/moet Uitgeest wel deel uit blijven maken van de MRA en aldus de dreigende ondergang ook nog eens door z'n bewoners laten bekostigen?


Geplaatst door V.O.S. uit Onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

@ Burgers die leven in de buurt van vliegvelden weten dat ze worden blootgesteld aan vlieglawaai. Dat is een realiteit en hoort bij de keuze om in zo’n omgeving te gaan wonen.

Wat is ín de 'buurt' ?
Uitgeest, bijvoorbeeld, had voor 2003 vrijwel geen last van Schiphol.
De luchthaven is met de ingebruikname van de Polderbaan, vrijwel het hele gebied boven het Noordzee-kanaal in een hel aan het storten.
Dus de sector is de schuldige en niet de burger die al voor de komst van de i.d.g. de Polderbaan,
woonde in een van de dorpen op bijvoorbeeld een afstand van ± 30 Km.
Vervolgens gaat de propaganda-machine van de sector, de burgers als zeikers wegzetten.
De sector is crimineel, laat geen enkele ruimte over voor een eerlijk speelveld.
Overigens is de Polderbaan onder heel valse voorwendselen aangelegd, zogenaamd als 'milieu'-baan.
Zoals het deel van Noord-Holland boven het Noordzee-kanaal inmiddels dagelijks ondervind, is de Polderbaan een enorme uitbreiding van lawaai, vervuiling en onveiligheid geworden.
Slechts goed voor het criminele Schiphol, desastreus voor de burgers.
De Polderbaan heeft, inmiddels al 17 jaar niets dan smerigheid gebracht.
Geplaatst door Vliegtuigoverlast gouda uit Gouda

Vanaf wanneer gaat er zo gevlogen worden?

Geplaatst door baard uit heiloo

Met het stijgende vliegverkeer gaat het toch al jaren zo ? . Lijkt mij een prima ontwikkeling .
Dan zijn grote delen van Noord Holland weer leefbaar ! . Alleen moet het dan wel zo blijven !