Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Neem ook CO2-kosten mee bij plannen voor uitbreiding Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 481 
|
 fd.nl 
Euro_banknotes.png

OPINIE - Dirk Schoenmaker

Dirk Schoenmaker is hoogleraar Finance aan de EUR

De discussie over de uitbreiding van Schiphol is weer opgelaaid. De voordelen van economische groei worden vooral afgezet tegen extra geluidshinder. Maar de maatschappelijke kosten-batenanalyse moet ook de milieukosten van de CO2-uitstoot meenemen.

Met deze extra kosten zal de vraag naar vliegreizen afnemen en is de uitbreiding wellicht niet nodig.

De CO2-uitstoot van de luchtvaart is nu nog onbelast. Het kabinet heeft wel een bescheiden vliegticketbelasting voorgesteld. De ervaring leert dat beleid begint met kleine stapjes en daarna wordt uitgebreid. Zo ging het bijvoorbeeld ook met de afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

Een reële prijs voor een ton CO2-uitstoot bedraagt € 112 volgens TruePrice. Als we dat doorrekenen naar een retourvlucht, komen we op een extra prijs van €24 voor Londen, €67 voor Wenen en €84 voor Rome. Voor intercontinentale vluchten varieert de extra prijs van circa €370 voor New York tot €1440 voor Nieuw-Zeeland. Luchtvaartmaatschappijen zullen de extra kosten aan hun klanten moeten doorberekenen. De vraag naar vliegreizen zal daardoor afnemen, en dat is precies het beoogde effect. Het zou daarom onverantwoord zijn te investeren in de uitbreiding van Schiphol op basis van projecties zonder CO2-belasting.

Lees verder via onderstaande link......
Mocht dit onverhoopt niet lukken, neem dan een gratis abonnement op 5 artikelen naar keuze per maand..Bekijk bericht op "fd.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob

Met dergelijke kostenstijgingen zal het probleem snel worden opgelost. Kan die vervloekte polderbaan ook weer dicht!

Geplaatst door Michel

@Bob,

Ben het helemaal met je eens Bob. Wat een hoeren ding is dat die Polderbaan.
Die hebben we in ons mik gekregen omdat er ergens anders overlast was/is.
Maw nog meer tuintjes vol met troep,

Vroeger............was ik nog een klein jochie toen was een vliegtuig nog een sensatie als ie 1 x per uur over kwam.......vroeger........nog niet zo lang geleden.

Geplaatst door Bob

Hieronder leest u alles over Lden, ant ik zie nog veel oinbegrip. Zeg het voort!:

Lden uitleg
Met een gelijkenis probeer ik u uit te leggen hoe de Lden-maat in de praktijk uitwerkt. Stel u voor dat voor een willekeurige locatie in Nederland een grens van X dB(A) Lden is vastgesteld en dat deze grenswaarde wordt voorgesteld als een emmer te vullen met water. Elke vliegtuigpassage in de buurt van die locatie geeft een bepaald geluid, dat wordt voorgesteld door een lepel water, die in de emmer wordt geleegd. Vliegtuigen die veel lawaai produceren krijgen een grote lepel, bv. een soeplepel, minder lawaaiige (door de sector ‘stille’ vliegtuigen genoemd) een wat kleinere lepel. Er wordt afgesproken, dat voor die locatie de emmer geheel mag worden gevuld met water. De lepels water worden overigens in werkelijkheid over een heel jaar opgeteld, dus eenmaal per jaar gekeken of de emmer al vol is, maar dat doet voor het denkmodel niets af. Afhankelijk van de baan van de vliegtuigen, die in de buurt over direct over de emmer heen vliegen, wordt de emmer geleidelijk gevuld met lepels van verschillende grootte, voor ieder vliegtuigpassage één lepel.

In vroeger tijden, toen vliegtuigen nog meer herrie maakten, raakte de emmer snel vol door de grootte van de lepels. De ‘stillere’ vliegtuigen krijgen een kleinere lepel en er kunnen dus meer lepels water in worden gegooid voordat de emmer vol is. Maar wat is nu echt hinderlijker, 20 grote lepels, of 200 kleine, ofwel hoeveel vliegtuigen zult u maximaal over u heen krijgen? U ziet elke vermindering van lawaai per vliegtuig geeft meer passages. Om te voorkomen dat de emmers te snel vol zouden lopen hanteerde de overheid berekeningen en weigerde ze werkelijke geluidmetingen te hanteren. Deze berekeningen zijn gebaseerd op fabrieksgegevens van geluidproductie per vliegtuigtype, die waar kunnen zijn, maar ook onderschattingen (denk maar eens aan het dieselschandaal, bedrijven geven niet altijd de waarheid door!). Laten we eens veronderstellen dat het laatste geldt, in ons denkmodel met emmers en lepels is dit voor te stellen door in de grotere lepels een gaatje te boren, zodat per schep er toch wat minder water in de emmer komt en er dus meer grotere lepels in de emmer kunnen worden gegooid, die echter tellen als kleinere lepels (want er stroomt steeds wat water uit). Met deze maat is groei in aantallen heel goed te verdedigen en dit wordt dan ook steeds weer gedaan. Let wel, de grenswaarden (emmergroote) zijn gebaseerd op berekeningen met een model, terwijl metingen stelselmatig hoger uitvallen. In ons denkmodel betekent dit, dat de werkelijke emmers eigenlijk kleiner zouden moeten zijn dan de overheid aangeeft.

Maar de overheid en de sector liepen tegen een probleem, sommige van die emmers (een gering totaal van 35 stuks, die stonden rond een berekende controlegrens (de vroegere 35-Ke contour, nu de 58 dB(A) Lden contour genoemd) liepen sneller vol dan anderen. Ja, wat moet je dan, eigenlijk was voor die locaties de grens bereikt? Het antwoord was, die plekken krijgen een wat grotere emmer, zodat de andere emmers ook helemaal kunnen worden gevuld. Deze truc kreeg de mooie naam ‘salderen’. Het knellend worden van dit handhavingsstelsel zou hebben betekend dat de groei terecht zou worden beperkt en dus besloot de overheid om alle emmers maar weg te halen en te zeggen: we gaan voortaan zgn. ‘preferentiebanen’ (die volgens de berekeningen minder hinder geven) gebruiken. Deze truc heet ‘vliegen volgens afspraak’, dus geen emmers meer en geen grenzen en is aan de ‘Alders Tafel’ bedacht. Ook werden er steeds meer 4 banen tegelijk gebruikt, zodat de vroeger enigszins ontziende omwonenden (o.a. Aalsmeer, Amstelveen) toch steeds meer de volle mep aan herrie krijgen.

Als u bedenkt, dat de WHO (Wereldgezondsheidsorganisatie) een grenswaarde aanbeveelt van 45 dB(A) Lden om gezondheidsschade te voorkomen, heel wat minder dan de 58 dB(A) Lden, waarbinnen maar een beperkt aantal woningen mogen bestaan (overigens steeds opgerekt), en ziet hoe groot het gebied al binnen de 48 dB(A) Lden al is, zal het u duidelijk worden, dat hier een heel groot aantal mensen direct bedreigt worden in hun gezondheid. De overheid en de vliegsector zijn hiervoor verantwoordelijk, en u als vliegconsument doet hier vrolijk aan mee!

Ik heb het slechts hier gehad over de geluidproblematiek en nog niet eens over de groei in CO2-emissies in relatie tot de klimaatproblematiek. Met dit gegeven erbij is verdere groei in luchtvaart absoluut de verkeerde richting!!

Geplaatst door Frans S.

Duidelijk verhaal Bob, bedankt.

Geplaatst door s, van halm

@Bob: Jouw uitleg over Lden en de Ke -> Salderen -> Preferentieel vliegen historie verdient een apart artikel op deze site :-)

@redactie ?

Geplaatst door webbeheer

@ S van Halm, @Bob,

Prima idee, maar dan moet Bob het er wel mee eens zijn. We hebben inmiddels al wel een via twitter een link naar dit relaas verspreid.