Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nederlanders stoten meer CO2 uit in laatste kwartaal van 2016

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 929 
|
 scientias.nl 
Schiphol_welcome_DSC_3289.JPG

Door Caroline Kraaijvanger

In het vierde kwartaal van 2016 ging er 7,3 procent meer CO2 de lucht in dan in hetzelfde kwartaal van 2015.

Dat we zo op het eind van het jaar meer CO2 hebben uitgestoten, heeft verschillende oorzaken. Zo viel het vierde kwartaal van 2016 veel kouder uit dan hetzelfde kwartaal in 2015. En dus draaiden onze verwarmingen overuren en nam het gasverbruik toe.

Weer
Maar zelfs als we het weer even buiten beschouwing laten, zou de CO2-uitstoot nog steeds hoger zijn uitgevallen dan in het jaar daarvoor, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. “Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot 2,7 procent hoger dan een jaar eerder.”

Elektriciteit
Het weer alleen kan de stijging van de CO2-uitstoot dus niet verklaren. Ook de sector afvalbeheer, water- en energiebedrijven deed een duit in het zakje, zo stelt het CBS. De bedrijven zijn samen goed voor ongeveer 30 procent van de totale CO2-uitstoot. Dat de uitstoot van deze sectoren is gestegen, is met name te wijten aan het feit dat energiebedrijven meer elektriciteit hebben geproduceerd dan in 2015. Die hogere productie komt voort uit een groeiende vraag naar elektriciteit vanuit het buitenland. Landen die zelf moeite hadden om aan de energievraag van burgers te voldoen, kochten Nederlandse elektriciteit in.

WIST JE DAT…
…de wereldwijde CO2-uitstoot in 2016 nauwelijks (Leeshier)toenam? Overigens wil dat niet zeggen dat een extreme opwarming van de aarde daarmee van de baan is.


Luchtvaart

Ook de uitstoot van de transportsector – goed voor zo’n 14 procent van de totale uitstoot – nam met zo’n 5 procent toe. Met name de emissies van de luchtvaart steeg sterk: bijna 9 procent. Ook de uitstoot van de binnenvaart nam sterk toe: ruim 7 procent. Dat is volgens CBS te verklaren door “meer vervoersbewegingen”.

Industrie
Dat het beter gaat met de Nederlandse economie merken we niet alleen in de lucht en op het water. We zien het ook terug in de chemische industrie. Deze sector is veel meer gaan produceren en kijkt dus ook tegen een hogere CO2-uitstoot aan. Datzelfde geldt voor de landbouwsector. Beide sectoren worden door het CBS gerekend tot het cluster ‘landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid’. Dit cluster is verantwoordelijk voor zo’n 23 procent van de totale uitstoot en zag de emissies in het vierde kwartaal van 2016 met ruim 2 procent stijgen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015.

CO2 – voluit koolstofdioxide – is een broeikasgas dat bijdraagt aan de antropogene (door mensen veroorzaakte) klimaatverandering. Naast CO2 zijn er nog verschillende andere broeikasgassen. Bijvoorbeeld lachgas, fluorgassen en methaan. De uitstoot van deze broeikasgassen is de afgelopen decennia flink afgenomen. Recent onderzoek van het CBS wees echter uit dat de CO2-uitstoot in de laatste decennia (1990-2015) met 13 procent is toegenomen. Dat is te wijten aan de economische groei die Nederland in diezelfde periode doormaakte.

Bekijk bericht op "scientias.nl "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

En wat zeggen we straks, indien het water tot aan onze lippen staat?

Leider können wir nicht wissen!

Maar, helaas, we weten het wel en gaan, zo destructief als we zijn, er gewoon mee door.
Want een hoge levensstandaard is wat we willen, en daar hoort mobiliteit als een levensbehoefte bij.
En alles moet snel, sneller dan gisteren, dus massaal het vliegtuig in, want dat is op het moment het snelste vervoersmiddel (de wachttijden niet meegerekend).
En (veel te) goedkoop natuurlijk met al die subsidies.

De menselijke soort dient zich te schamen voor alle andere medebewoners van deze planeet.
Vooral zij, die slechts veel geld willen verdienen en slechts aan korte termijn denken doen.

Geplaatst door Wobbe uit A

Vliegen was nog nooit zo goedkoop. Een treinretourtje Groningen-Utrecht is duurder dan het gemiddelde Ryanair-ticket. Maar eigenlijk kan het niet blijven bestaan. De marges worden elk jaar kleiner, het personeel wordt uitgeknepen en het milieu legt het loodje. Alleen door nog meer passagiers te vervoeren blijven budgetmaatschappijen als Ryanair en Easyjet overeind. Daarover schrijft Quote.
Ticketprijzen
De afgelopen 22 jaar daalde de gemiddelde ticketprijs met 63 procent. Het leidde tot een stormachtige groei van het aantal passagiers. Rijk hoef je niet meer te zijn om naar de andere kant van de wereld te vliegen. Maar de stijging van het aantal passagiers leidt niet tot eenzelfde stijging van de winst. Zowel bij de gewone luchtvaartmaatschappijen, die meegaan in de race naar de bodem, als bij de lowcost-carriers wordt een stevige groei gecombineerd met tegenvallende winsten.
Ryanair
Zelfs koning onder de budgetvliegers Ryanair gaf eind vorig jaar een winstwaarschuwing af. De Ierse maatschappij heeft goedkoop vliegen tot in de finesses geperfectioneerd: Er wordt gevlogen op de lucratiefste routes vanaf goedkope vliegvelden waar Ryanair door haar dominante positie lage belastingen kan afdwingen, de tijd dat een vliegtuig aan de grond staat op een luchthaven is geminimaliseerd, slecht betaald personeel vervult meerdere taken en de onderhoudskosten zijn lager doordat er maar één type vliegtuig is. En alleen doordat Ryanair zo ongelooflijk veel mensen vervoert kan het bedrijf winst maken.
Lage winsten
Een rapport van brancheorganisatie International Air Transport laat zien dat de winsten op de Europese markt volgend jaar naar schatting met 25 procent zullen dalen, als gevolg van lage rendementen door enorme concurrentie en oplopende kosten voor onder meer landings¬rechten en brandstof. Grote winnaar van deze prijzenslag tussen de vliegmaatschappijen is de consument. Die gaat kerstshoppen in Londen, feesten in Barcelona en een congresje bezoeken in Milaan. Grootste verliezer? Het milieu.
Het milieu
Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft legt uit: “Vliegen is zeer slecht voor het milieu en in vergelijking met andere vormen van transport scoort het verreweg het slechtst. Veel van de reizen worden simpelweg gemaakt omdat het kan.” De overheid zou vliegen minder moeten aanmoedigen volgens Van Wee. “Het is scheef dat kerosine niet belast wordt en dat er ook geen btw wordt geheven op vliegtickets. Plannen daarvoor worden telkens weer afgeschoten.” Ook overheden hebben namelijk baat bij het vele vliegverkeer. Zou Den Haag hogere belastingen gaan heffen dan vliegen de passagiers vanuit België of Duitsland en dat zou alleen maar slecht zijn voor de Nederlandse economie.

Zo houden overheid en bedrijfsleven de lage ticketprijzen in stand. De vliegmaatschappijen wachten ondertussen al jaren op een consolidatieslag waarbij een beperkt aantal grote spelers overblijft, maar vooralsnog houden ze zich vooral bezig met uitbreiden, want hoe klein de marges ook zijn, elke passagier is er weer eentje.
Welingelichte Kringen: Waarom vliegtickets zo goedkoop zijn geworden

Geplaatst door Jaap uit Bussum

En nu blijkt ook nog eens dat Schiphol een van de goedkoopste luchthavens is.