Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nederland is het polderen verleerd

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 798 
|
 haarlemsdagblad.nl - 31-01-2019 
tb_leefomgeving_castricum_Albertshoeve.jpg

Door Frans van den Berg

Het Aldersakkoord uit 2008 was ook internationaal het grote voorbeeld van hoe je via polderen tot een gedragen akkoord over de luchtvaart kan komen. De Tweede Kamer hoefde alleen nog maar ja te knikken. Maar de magie van het polderen is voorbij. De regering zal in het vervolg het beleid moeten bepalen.

Hans Alders, de ingehuurde voorzitter van de overlegtafels voor Schiphol en later die voor Eindhoven en Lelystad, had sinds 2006 zijn handen vol aan het luchtvaartdossier. Niet als een technisch voorzitter, maar steeds meer als dossiervreter, onderhandelaar en bemiddelaar. Het akkoord, met selectieve groei van Schiphol tot eind 2020 en overloop op Eindhoven en Lelystad, werd met applaus ontvangen en door de Tweede Kamer overgenomen.

In 2006 was er een grote behoefte aan dit overleg tussen luchtvaartsector, bewonersgroepen en overheden. Het was de tijd van acties en rechtszaken. Politiek Den Haag brandde zich liever niet aan dit lastige dossier. „Toen werd gezegd help ons aan een advies. Nu wordt er steeds vaker gezegd laat de regering maar zeggen wat er moet gebeuren, laat die een visie opstellen. Die onderstroom is er nadrukkelijk”, constateert Hans Alders nu na het mislukken van een nieuwe deal voor de periode 2020 tot 2030.

Ja-knikkers
Met name de vier provincies en de gemeenten die in de Omgevingsraad Schiphol zitten, willen dat Den Haag de regie neemt. Dat die via een Luchtvaartnota de grote lijnen uitzet. Ook in de Tweede Kamer waren die geluiden al eerder te horen. Zij wilden geen ’ja-knikker’ meer zijn, maar zelf het beleid bepalen in plaats van door de Omgevingsraad. Ook zijn er Kamerleden die liever een technisch voorzitter willen in plaats van een sturende voorzitter zoals oud-minister Alders. Met het uitbrengen van het verslag aan de minister is sowieso zijn contract ten einde.

Dat er woensdag geen nieuw akkoord kon worden gesloten, is niet vreemd. De overlast is door de toename van het aantal vluchten en ondanks stillere toestellen fors toegenomen. Het klimaat is een rol gaan spelen, net als ultra-fijnstof en de veiligheid van het vliegverkeer. Ook de bewonersdelegatie is zich de laatste weken harder gaan opstellen: geen extra vluchten tot 2023. In 2008 waren de bewoners overigens niet allemaal voor het toen gesloten akkoord. Een groot deel van de bewonersgroepen was indertijd al uit het overleg gestapt.

Evaluatie
De rol van Omgevingsraad Schiphol wordt de komende maanden geëvalueerd. Opheffen van de overlegtafel is niet nodig, maar een nieuwe rol is onvermijdelijk. Meer de rol om door Den Haag bepaalde randvoorwaarden verder uit te werken. Dus hoe een uitvliegroute iets verschoven kan worden. De minister zal meer moeten gaan regeren. Daarbij zal de luchtvaartsector de lobby richting minister en Tweede Kamer gaan verhevigen en willen provincies en gemeenten de zeggenschap krijgen over de woningbouw nabij de luchthaven.

Dat het polderen niet het ideale middel is voor ieder politiek probleem, bleek ook al rond de pensioenen en het klimaat. Een akkoord over de herziening van het pensioenstelsel kwam er niet aan de tafel van de Sociaal Economische Raad. Het pensioensysteem blijft ongewijzigd, tenzij de regering alsnog met een eigen voorstel komt. Bij de klimaattafels stapten de milieugroepen op en zal de regering knopen moeten doorhakken wanneer de klimaat- en financiële doorrekeningen er zijn.

Bekijk bericht op "haarlemsdagblad.nl - 31-01-2019"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem1

Is het nu de overheid/industrie die steeds verder gaan in hun verlangens bij een "compromis" en bij afwijzing de schuld leggen bij "geradicaliseerde actievoerders" of zijn het nu de burgers die ineens veel radicaler zijn geworden in hun opstelling en van geen compromis meer willen weten.

Het is niet alleen de luchtvaart,ook bij de pensioen problematiek komt men er niet meer samen uit. De tegenstellingen worden steeds groter,overal in de samenleving.
De schuld hiervan leg ik toch wel voornamelijk bij de overheid/bedrijfsleven maar dat zien anderen ongetwijfeld anders.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Polderen is zoethouden, polderen is het gepeupel bedriegen, polderen is liegen en de waarheid verdraaien, polderen is het vernietigen van het vertrouwen, polderen, polderen, polderen, dan kom je uit op polderellende! Polderen was paars, Polderen was die balkenellende........

Polderen is uit, krimp is het juiste woord.