Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Natuur en Milieufederatie blijft ongerust over luchtkwaliteit bij Rotterdam The Hague Airport

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1008 
|
 groeneruimte.nl - 25-07-2018 
me_vliegtuig_IMG_0706.jpg

Uit onderzoek van TNO in opdracht van luchthaven Rotterdam The Hague Airport blijkt dat met name opstijgend vliegverkeer zorgt voor pieken van concentraties ultrafijnstof in de omgeving. De conclusie dat gedurende het jaar het vliegverkeer ‘slechts’ voor 15% bijdraagt aan de totale concentratie ultrafijnstof is nog geen reden tot opluchting, vindt de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. Er zijn forse pieken in luchtvervuiling door ultrafijnstof, iets wat samenhangt met veel opstijgende en landende vliegtuigen. Ook is het aantal meetpunten in het onderzoek beperkt geweest, waardoor er nog geen volledig zicht is op de situatie wat ultrafijnstof rond de luchthaven betreft.

Lange tijd werd aangenomen dat vliegverkeer vooral voor hinder zorgde door geluidsoverlast. Er was weinig aandacht voor luchtvervuiling door de luchtvaart. Eind 2015 wees onderzoek van TNO rond Schiphol echter uit dat opstijgende vliegtuigen voor verhoogde concentraties ultrafijnstof zorgden in woongebied rondom de nationale luchthaven. Dit was een zorgelijke conclusie, omdat ultrafijnstof vanwege de kleine omvang van de deeltjes tot diep in het lichaam kan doordringen en daar schade aan kan richten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vond dit aanleiding om door het RIVM aanvullend onderzoek te laten doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden van Schiphol. Dit onderzoek loopt nog.

Geen volledig beeld
Het was niet bekend of er rond Rotterdam The Hague Airport ook sprake is van verhoogde concentraties ultrafijnstof als gevolg van het vliegverkeer. Dat is door TNO onderzocht. Hoewel de woongebieden erg dicht tegen de luchthaven aan liggen, wijst het onderzoek toch uit dat de luchtkwaliteit hier minder slecht is in relatie tot vliegverkeer dan rond Schiphol, waar de woongebieden op grotere afstand liggen. Toch zijn er voor de natuur- en milieufederatie ook zorgpunten in de onderzoeksresultaten. Zo kunnen concentraties ultrafijnstof op tijdstippen waarop veel vliegtuigen achter elkaar vertrekken tijdelijk hoog oplopen. Ook geeft het uitgevoerde onderzoek nog geen volledig beeld van de situatie rond luchtkwaliteit.

Pleidooi voor meer onderzoek
In het TNO-onderzoek is er maar één meetpunt in het woongebied Schiebroek. Ook zijn er alleen metingen uitgevoerd in de wintermaanden, waarin het relatief rustig is met vliegverkeer op de luchthaven. Er is hiervoor wel een correctie gemaakt bij het doorvertalen van de meetresultaten naar het jaargemiddelde, maar door rekencorrecties wordt de onzekerheid groter. Bovendien zijn er in de regio van de luchthaven tal van bronnen van luchtvervuiling, met name wegverkeer en industrie. Om tot gezonde lucht in de regio komen, zullen alle bronnen van vervuiling moeten worden aangepakt, vindt de natuur en milieufederatie. Voor het luchtverkeer zou het gebruik van zwavelvrije kerosine een eerste stap in de goede richting zijn. Verder is het belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan om een volledig beeld te krijgen van de luchtkwaliteit.

bron: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, 24/07/18

Bekijk bericht op "groeneruimte.nl - 25-07-2018"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem1

Lange tijd werd aangenomen dat vliegverkeer vooral voor hinder zorgde door geluidsoverlast. Er was weinig aandacht voor luchtvervuiling door de luchtvaart

Die aandacht was er wel,maar niet in Nederland. Als een vliegtuig per minuut 100.000 keer zoveel smerigheid uitstoot als een vrachtwagen en die smerigheid vervolgens allemaal samenklontert in de lucht en uiteindelijk weer neerslaat op de grond dan kan iedereen wel bedenken dat dat een enorme impact zal hebben.
Men wil het niet weten in Nederland want het is potentieel een belemmering voor groei. Net zoals minister met zoveel woorden zei tegen prof berkhout. uw onderzoek komt mij niet goed uit,kunt u het niet aanpassen.

Geplaatst door anoniem1

je zou de impact overigens ook kunnen berekenen. Meten is altijd een beetje onbetrouwbaar tenzei je heel erg veel meetpunten hebt. De vuiligheid verspreid zich in tegenstelling tot het geluid niet gelijkmatig door de atmosfeer,er zijn pockets met hoge concentratie en pockets met een lagere concentratie.

Geplaatst door Thijs HHW uit Heerhugowaard


Geplaatst door Janna uit Amsterdam osdorp

Briljant onderzoek! Natuurlijk "weten" ze het niet. Ze WILLEN het niet horen...reden om de luchtvaart meteen te stoppen. We worden hier rondom Schiphol willens en wetens vergiftigd. Er vertrekken en landen hier de hele dag vliegtuigen vlak achter elkaar..jaar in jaar uit..500.000 toch? Een piek van jaren....! Daar hoef je geen TNO onderzoek op los te laten. Lijkt me duidelijk dat het hier slecht is voor je gezondheid.

Geplaatst door M uit U

Waarom is er überhaupt een vliegveld bij Rotterdam??? Schiphol ligt op een steenworp afstand.