Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nadeel vliegtaks is fabeltje

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1748 
|
 Bewoners Omgeving Schiphol 
hv_natuur_2901.jpeg

Uit een recent onderzoek van PWC naar de economische effecten van vliegtaks in Europa blijken 3 opmerkelijke feiten:

1 Anders dan de luchtvaartsector en andere groeiadepten ons willen doen geloven, hebben alle ons omringende landen een vorm van vliegtaks (of gehad, namelijk België net als Nederland);

2 Het niveau van de huidige taksen (in de 10 onderzochte landen) is meestal veel hoger dan het in Nederland voorgenomen tarief;

3 Bij afschaffing van de huidige vliegbelastingen zou de gederfde opbrengst voor de overheden volledig worden gecompenseerd door andere belastinginkomsten wegens de groei van het aantal vluchten en reizigers.

Wie die groei van de luchtvaart per se niet wil, kan deze redenering ook omdraaien: invoering van een vliegtaks compenseert een eventueel verlies aan belastinginkomsten. Een recent rapport van CE Delft concludeert trouwens dat een vliegtaks per saldo positief uitpakt voor economie en milieu.

Daarom blijft het meest opmerkelijke dat de luchtvaartsector zichzelf tegenspreekt: invoering van een vliegtaks zou enorme nadelen veroorzaken, maar tegelijk beweert men dat een vliegtaks geen effect heeft op het gedrag. Voor de internetconsultatie over de (her)invoering van een vliegbelasting is dus relevant:

– Nederland hoeft helemaal niet te wachten op andere landen en staat geen rampspoed te wachten als vliegtaks wordt ingevoerd;

– Het niveau van de Nederlandse vliegtaks kan en moet fors hoger dan in het regeerakkoord voorgesteld.


NB: Het PWC onderzoek is in oktober 2017 gemaakt in opdracht van de Europese luchtvaartmaatschappijen met een heel andere aanleiding en bedoeling, namelijk om volledige afschaffing van alle Europese vliegtaksen te beargumenteren.

Bekijk bericht op "Bewoners Omgeving Schiphol"

Reacties op dit bericht