Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nachtvluchten Schiphol niet over hele provincie

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 6911 
|
 NHD 
routes-in-beeld_klein.png

De nachtvluchten blijven de komende jaren via glijvluchten vanaf de IJmond naar de Polderbaan gaan.

De vliegtuigen worden niet verspreid over de provincie Noord-Holland omdat dan meer bewoners in hun slaap worden gestoord. Tevens wordt serieus onderzoek verricht naar het verminderen van het aantal nachtvluchten op Schiphol. Dat heeft luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen besloten. Gelet op de bezwaren van bewoners en bestuurders heeft zij het plan van KLM en de Luchtverkeersleiding Nederland afgewezen om tijdelijk ook over het oosten van de provincie te vliegen. Op zijn vroegst in 2021 is heropening van een oostelijke route mogelijk.

In de nacht mag alleen vanaf de Polderbaan en Kaagbaan worden gestart en geland. Bij het landen moeten de toestellen via strikte smalle routes vliegen en de landing in een glijvlucht uitvoeren. Daarbij zakt een vliegtuig vanaf grotere hoogte langzaam naar de baan, zonder steeds extra gas te geven. Dat levert aanzienlijk minder herrie op.

Polderbaan


Bij de Polderbaan dalen de toestellen vanuit het westen en oosten en ritsen dan ter hoogte van Castricum. Maar in 2015 stopte de luchtverkeersleiding daarmee omdat de software ontoereikend was om dat ritsen veilig uit te voeren. Er werd alleen nog vanuit het westen aangevlogen wat tot extra overlast in de IJmond leidde. Bovendien moesten vliegtuigen uit het oosten omvliegen. Daarom drong KLM aan op heropening van de oostelijke route. De luchtverkeersleiding ging daar wel in mee, alleen zouden piloten dan moeten aanvliegen volgens instructies van de luchtverkeersleiders. Dan zijn er geen vaste smalle routes meer en vervalt de verplichting van glijvluchten. Andere woonwijken zoals Graft-De Rijp en Zaanstad zouden dan ook overlast ondervinden. De discussie hierover leidde tot verdeeldheid in de Omgevingsraad Schiphol. Bewoners en bestuurders waren tegen. Vandaar dat al een jaar geleden het probleem op het bordje van Den Haag is gelegd.

Gedeputeerde Adnan Tekin is blij dat de nieuwe luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen de knoop nu eindelijk heeft doorgehakt. „Wij hielden vast aan de route vanaf de Noordzee en dan vanaf Castricum in glijvlucht naar de Polderbaan. Ik ben heel blij dat de minister ons steunt. Pas wanneer er nieuwe computers bij de luchtverkeersleiding zijn, kunnen vanuit het oosten in de nacht glijvluchten worden uitgevoerd.” De verwachting is dat dat op zijn vroegst in 2021 het geval is. Dat toestellen nu moeten omvliegen betekent wel dat ze meer brandstof verbruiken. Maar volgens gegevens van de luchtverkeersleiding gaat het gemiddeld maar om elf vluchten per nacht.

Vermindering


De nachtvluchten en daarmee de slaapverstoring zijn voor de provincies, gemeenten en bewoners een belangrijk onderwerp. Recent hebben de gemeenten in een strook van Alkmaar naar Velsen en die van Holland Rijnland al brieven naar de minister gestuurd om aan te dringen op minder nachtvluchten. Ook Tekin klom eerder in de pen: „We willen een serieuze discussie over die nachtvluchten. Waarom moeten vakantievluchten in de nacht aankomen en vertrekken? Beperk het tot intercontinentale vluchten die noodzakelijk zijn voor het bestemmingennetwerk van Schiphol. Gelukkig is de minister nu bereid dit voorstel serieus te onderzoeken.”

Minder vakantievluchten in de nacht levert overdag meer geluidsruimte op. Nachtvluchten tellen namelijk zwaarder mee. Zo kan Schiphol op termijn toch verder groeien.

Bekijk bericht op "NHD"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door BS uit Castricum

Gedeputeerde Tekin is blij dat er nu maar een paar slaapgestoorden zijn en dat het ook steeds dezelfden zijn. Op deze manier vermijdt de gedeputeerde grootschalig gedonder in de polder.

De minister ondersteunt de visie van deze gedeputeerde uiteraard want dit biedt een leuke ontsnapping uit een aantal problemen.

Dit is een zeer vieze kant van politiek bedrijven. We zoeken de zwakste kant op en deponeren daar de hele lading stront. De tijden van politiek fatsoen zijn definitief geweest.

Geplaatst door Griese JH uit amstelveen

Alleen op de Polder en Kaagbaan mag snachts worden gevlogen... O Ja ? Op de Buitenv baan wordt anders ook snachts gevlogen.. O Ja Nu herinner ik het mij: Er wordt NIET gehandhaafd..

Geplaatst door Henk Meijer uit Elburg /// woonde 4 jaar onder aanvliegroute

TRANSPORT À GRANDE MISÈRE * LUCHTVAART IN KAART
De luchtvaart als vervoersvorm gedraagt zich zo dat ze het best kan worden getypeerd als 'Transport à Grande Misère'. Op welk niveau, op welk kaartbeeld je de luchtvaart ook maar bekijkt, er is in alle gevallen sprake van veel ronduit zorgwekkende omstandigheden: 1. HET VLIEGVELD, ook wel luchthaven genoemd, met daarom heen het bulderende lawaai, de vervuiling door al het verkeer, de uitstoot van CO-2, fijn stof en ultrafijnstof, veel mensen met ernstige aandoeningen aan de luchtwegen tot en met kanker (waarover je KWF-kankerbestrijding nooit expliciet hoort spreken), verstoring van de rust en de nachtrust, waardoor mensen gestrest raken; 2. DE VLIEGROUTES, in een poging de overlast te beperken voor de één of tegemoet te komen aan de wat luidere stem van de ander is - het bij grote drukte - bij de huidige (door het management van de luchthaven gewenste) intensiteit onontkoombaar dat er hinder wordt veroorzaakt; dit in combinatie met beperking in de tijden waarop vliegverkeer is 'toegestaan', dus niet 's nachts (hoe lang mag de nacht zijn?) 3. DE ATMOSFEER, DE NATUUR - met al wat leeft en adem heeft - , 'het hemelse gewelf', hierin worden ten behoeve van de voortstuwing van de vliegtuigen met grote kracht zwaar vervuilende uitlaatgassen geblazen; die gassen zoals CO-2 en ultrafijnstof hebben grote effecten op de temperatuur en de kwaliteit van de atmosfeer, ook wel compact geformuleerd 'het klimaat. Zeer zware orkanen, overstromingen van kustgebieden, wild stromende rivieren die ongevraagd buiten hun oevers treden en schade en ellende aanrichten als nooit tevoren, we hebben er niet omgevraagd.

Maak er zelf een kaart bij of teken in het zand van bos of strand wat u hier leest. Bij 1. spreekt men in de cartografie wel van een 'PUNTVERSCHIJNSEL' (de luchthavens, kies zelf het aantal) bij 2. spreekt wel van een 'LIJNVERSCHIJNSEL'(de vliegroutes, tussen alle luchthavens, of met grote luchthavens als knooppunten, en routes naar de kleinere eromheen) en bij 3 . van een VLAKVERSCHIJNSEL (grotere gebieden, zoals gebieden omgeven door gebergten of grote wateroppervlakten en continenten).

Zeker waar het gaat om vervuiling die niet ophoudt bij een grens, hebben we te maken met een extreem gevaarlijke toestand. Zoals gezegd: TRANSPORT à GRANDE MISÈRE. En wat gaan we eraan doen?: De politiek, internationaal wachten wachten wachten en ondertussen doorgaan met 'geld verdienen' en niet bezig zijn met maatregelen om de toestand niet nog verder te laten verslechteren? LUISTEREN NAAR MENSEN DIE ACTIE VOEREN VOOR EEN BETER MILIEU, jazelfs de overheid voor de rechter 'slepen'. WAT TE DENKEN VAN 'STOPPEN MET VLIEGEN? VERDRIJVEN WIJ DE TIRANNIE VAN DE LUCHTVAART ...................?

Grote vraag, een PEDAGOGISCHE VRAAG: Wat willen wij 'onze kinderen' voorhouden, hoe leefbaar zal hun leefomgeving zijn?

P.S. 1. De aanduiding 'vliegroute' heeft steeds meer het karakter van een 'eufemisme'.
Steeds meer blijkt het een vlechtwerk, een gelaagde wirwar van routes te zijn.
2. Waar een internet-verbinding is, kan het bovenstaande bestand op uw beeldscherm
verschijnen. Zet in Google-vak: 'Transport à Grande Misère', Er zijn twee bestanden;
de versie voor GEMEENTERAAD is met Grote Letters, geschikt voor presentatie voor
groter gezelschap, als een soort POWERPOINTPRESENTATIE.

Geplaatst door gerard uit Castricum

Heeft iemand al eens bedacht hoe hoog de last mag zijn die de minderheid moet accepteren omdat de meerderheid dat wenst? ER BLIJKT IN DE WET GEEN LIMIET!
Ofwel men kan zo blijven doorgaan als er niets gebeurt.
Dit is gewoon platte NIMBY: gooi maar over de schutting, dan hebben wij er geen last van. En die armzieligen die daardoor de hele nacht wakker liggen, die zien maar. Dat zijn er toch maar weinig dus die kunnen tegen ons geen vuist maken. Ziekmakende arrogantie van de meerderheid!
Het gaat ook niet om glijvluchten maar om een soort van vluchten met constante daling, waarbij wel degelijk de motoren actief werken en waarbij de hoeveelheid herrie lang niet altijd de nachtrust niet verstoort. Amsterdammers, Haarlemmers, Alkmaarders, Amstelveners: U wilt niet 's nachts steeds wakker gemaakt gemaakt worden, dat begrijp ik. En daarom verbant u het vliegverkeer naar onze regio waardoor men hier 60 keer per nacht wordt wakker 'gefluisterd' door overkomend vliegverkeer? Dat begrijp ik niet. Hoe ver mag men gaan? 100 keer per nacht? 200 keer? Totdat er mensen gek worden? Totdat iemand van gekheid een kist uit de lucht schiet?
Mensen in de steden om ons heen: U bent bezig de overlast te verleggen naar onschuldige mensen die net al u recht hebben op een normale nachtrust. Die net als u recht hebben om niet het risico te lopen op hart- en vaatziekten, oververmoeidheid en ongelukken ten gevolge. De mensen hier hebben OOK mensenrechten. U treedt die met de voeten! Kom in actie en help ons in plaats van ons in een hoek te duwen!