Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nachtsluiting van Schiphol is niet dé oplossing maar draagt wel bij.’

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 211 
|
 Gooi- en Eemlander 
wp_politiek_3707.JPG

Of een nachtsluiting van Schiphol dé oplossing is? Dat wil Kamerlid Habtamu de Hoop weten (GroenLinks-PvdA) van Channa Samkalden, advocaat van de Stichting Recht op Bescherming Vliegtuighinder (RBV). De stichting won onlangs een belangrijke rechtszaak van de Staat. ,,Nee, een nachtsluiting is niet afdoende’’, reageert Samkalden.

De Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat had woensdag Samkalden - een van de advocaten van RBV - op bezoek om uitleg te geven over de uitspraak in de bodemprocedure van deze stichting tegen de Staat en de consequenties daarvan.

Lege handen


Een makkelijke oplossing is niet zomaar gevonden. En de rechtszaak van de RBV is niet de enige. Bij de Hoge Raad loopt momenteel nog een cassatieverzoek van KLM en andere luchtvaartmaatschappijen tegen een eerdere uitspraak van het gerechtshof over het door minister Harbers aangekondigde krimpbesluit. De Advocaat Generaal adviseerde vorige week nog aan de Hoge Raad om de uitspraak van het gerechtshof - dat positief over het krimpbesluit oordeelde - te vernietigen.

,,Dit is een gecompliceerd dossier’’, zei Samkalden. ,,Maar wat er lange tijd gebeurde is dat de overheid anticipeerde op nieuwe regelgeving die er nog niet was. Dat kun je een paar maanden doen, maar niet zo veel jaren. Het laat de omwonenden met lege handen staan. Maar ook de Kamer als wetgevende macht. Want de wetgeving was - als het over Schiphol ging - jarenlang niet meer doorslaggevend.’’

De rechtbank was vorige maand resoluut in de uitspraak in de bodemprocedure die RBV tegen de Staat aanspande. Een belangrijke conclusie: de overheid heeft de belangen van omwonenden van de nationale luchthaven jarenlang stelselmatig ondergeschikt gemaakt aan die van de luchtvaart en handelt daarmee in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

400.000 vluchten


De rechters droegen de Staat op om binnen twaalf maanden de geldende wet- en regelgeving weer toe te passen, wat al langere tijd in afwachting van een nieuw Luchthavenverkeerbesluit niet gebeurde. De uitspraak betekent dat moet worden uitgegaan van het Luchtvaartverkeersbesluit 2008, zolang er geen nieuwe wet- en regelgeving is met een betere balans tussen de belangen van de omwonenden en de luchtvaart. De Staat heeft laten doorrekenen dat op basis van het LVB 2008 slechts 400.000 vliegtuigbewegingen zijn toegestaan.

De oplossing is niet zomaar een ’ingreep’ als het schrappen van nachtvluchten, zei Samkalden bij haar bezoek aan de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. ,,Want daarmee is er nog steeds geen sprake van een passende belangenafweging.’’ Maar het zou wel helpen, zei ze ook. ,,Het kan bijdragen als oplossing voor de ernstige hinder en slaapverstoringen die door heel veel mensen binnen maar ook buiten de geluidscontouren van Schiphol worden ervaren.’’

Discrepantie


Ze noemt de berekeningen die de overheid hanteert als kader voor de (geluids-)overlast die Schiphol mag veroorzaken als een van de dingen die structureel fout zijn gegaan. ,,Die papieren werkelijkheid ging overheersen. De berekeningen op papier hebben niet zo veel meer te maken met de werkelijkheid die omwonenden ervaren. Dat gaat mis. Berekeningen zullen er in de toekomst ook nog zijn, maar ze moeten reëler. Dat het niet klopt zie je aan de enorme discrepantie tussen de berekeningen van de Staat en de onderzoeken van bijvoorbeeld de GGD naar de overlast die omwonenden zeggen te hebben. Het is tijd voor een herijking.’’

Het ging tijdens de commissie onder andere over verworven rechten van de vliegtuigsector, over de vraag ’wat nou als het langer duurt dan twaalf maanden om nieuwe goede regels te maken?’ En over de vierde aanvliegroute, onderdeel van een aanstaande luchtruimherziening. Eén ding drukte de advocaat de Kamerleden op het hart. ,,Het is niet zo dat de mensen sneller zijn gaan klagen dan vroeger. De groei van het aantal klachten gaat gelijk op met de groei van het aantal vliegtuigbewegingen. Wat dat betreft is het plaatje helder. Minder vliegen helpt.’’

Bekijk bericht op "Gooi- en Eemlander"

Reacties op dit bericht