Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Na jaar vertraging levert Schiphol onvolledige data over gifstoffen

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 291 
|
 schipholwatch.nl 
AMS_Amsterdam_Airport_Schiphol-verkeerstoren.jpg
Verkeerstoren Schiphol
Credit: qwesy qwesy

Schiphol leverde medio december eindelijk een rapport op over de uitstoot van onder meer kankerverwekkende stoffen. Dat was bijna een jaar over tijd. Nu blijkt dat de aangeleverde gegevens onvolledig zijn en krijgt het vliegveld nog een half jaar de tijd.

Schiphol had al op 1 januari van het vorige jaar een rapport moeten opleveren met daarin de hoeveelheden uitgestoten kankerverwekkende stoffen. Inclusief een voorgestelde aanpak om die uitstoot zoveel mogelijk omlaag te brengen, conform de Nederlandse wetgeving.

Het management onder leiding van PvdA-prominent Dick Benschop kreeg het niet voor elkaar. Tot drie keer toe werd uitstel gevraagd en toegekend door de verantwoordelijke Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ONZKG).

Die dienst attendeerde Schiphol op de wettelijke verplichting pas nadat Johan Vollenbroek met de coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) een verzoek had ingediend tot handhaving.

Maar zelfs het uitstel van bijna een jaar leidde niet tot een voldoende rapportage door het vliegveld. Dit meldde de omgevingsdienst gisteren aan de advocaat van MOB.

Weer minstens halfjaar vertraging
“Ter informatie delen we u mee dat we de gegevens inmiddels van Schiphol hebben ontvangen en dat we hebben geconstateerd dat de gegevens niet volledig zijn. Wij gaan Schiphol vragen om aanvulling”, zo schrijft de bedrijfsjurist van ONZKG in een e-mail.

Niet duidelijk wordt uit zijn schrijven hoe lang Schiphol nu weer de tijd krijgt om aanvullende gegevens over de giftige uitstoot aan te leveren. Wel kost het na ontvangst nog eens zes maanden om de rapportage te beoordelen, zo meldt de jurist van de omgevingsdienst alvast.

Tot die tijd weigert de Omgevingsdienst te handhaven en burgers te beschermen tegen de uitstoot van naar schatting 400.000 kilogram NMVOS (deels kankerverwekkend) 40.000 kilogram formaldehyde (kankerverwekkend) en meer dan 5.000 kilogram benzeen (ook kankerverwekkend).

Gemeente Haarlemmermeer doet er niks aan
Omgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor het controleren en handhaven van de leefomgeving. Bescherming van burgers tegen gevaarlijke uitstoot is daarbij een belangrijk aandachtsgebied. De ONZKG heeft deze taken opgelegd gekregen van acht gemeenten en drie provincies, waaronder de thuisbasis van Schiphol – de gemeente Haarlemmermeer.

Die gemeente voelt weinig voor wettelijk verplichte handhaving van Schiphol. Vollenbroek moest begin december vorig jaar nog verschijnen in een beroepszaak tegen de afwijzing van zijn handhavingsverzoek. Daarin eiste hij dat de gemeente de omgevingsdienst alsnog zou opdragen paal en perk te stellen aan de overtredingen door Schiphol.

Nu blijkt dat Schiphol opnieuw – voor de vierde keer – de tijd krijgt om een sluitend rapport aan te leveren. Daarna gaat de omgevingsdienst er nog eens zes maanden over doen om de cijfers en de voorgestelde maatregelen te beoordelen. En pas daarna wil de dienst een beslissing nemen over al dan niet handhaven.

Ondertussen gaat de uitstoot van gevaarlijke en kankerverwekkende uitstoot boven woonwijken gewoon door.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door 12kwadraat uit Castricum

Grote kans dat Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment wederom met een handhavingsverzoek komt en bij afwijzing, de stap naar de rechter.

Geplaatst door V.O.S. uit Onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Wie wil nog geloven in de eerlijkheid van het criminele management dat Schiphol leidt?
Inmiddels is wel heel duidelijk geworden dat het management van Schiphol een zeer bedenkelijke rol speelt en samenleving-ondermijnend te werk gaat.
Zij dienen strafrechtelijk vervolgd te worden.
Ik hoop dat Johan Vollenbroek gesteund wordt in zijn strijd tegen het criminele management van Schiphol en het al even criminele I&W.
En dat het laffe gemeente bestuur van de Haarrlermeer waarschijnlijk ook een bedenkelijke rol speelt.
Oprotten met dat zooitje, ze hebben al veel te lang hun gang kunnen gaan.


Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

TOEZICHT OP OMGEVINGSDIENSTEN STELT NIETS MEER VOOR

Telkenmale wreekt zich de "verzelfstandiging" van uitvoeringsorganisties als Omgevingsdiensten en in dit geval een flink aantal gemeenteraden die wel financieren en begrotingen keer op keer goedkeuren, maar niet of nauwelijks de bedrijfsvoering controleren.

Daarbij speelt ook dat de PvdA CEO van Schiphol via de Metropoolregio Amsterdam 2.0 maar liefst 3 Provincies en 32 gemeenten via het project "Holland Metropool" voor het karretje van de luchtvaartsector e.a. spant. Voorzitter MRA 2.0 Halsema van Groen Links manipuleert zelfs via een "Amsterdam Economic Board" en als mede verantwoordelijke voor 30% Aandeelhouderschap van Schiphol de paragraaf leefomgeving (o.a.geluid) uit de Omgevingswet! Bovenop de toenemende grootstedelijke problemen dreigt zich aldus nog een rampscenario te gaan voltrekken.

Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst lijkt een herbezinning op de toekomst van onze Regio binnen bovenstaande wantoestand uiterst actueel?