Platform Vlieghinder Kennemerland
 

MRS: teleurstelling over maatregelenpakket van kabinet

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 230 
|
 MRS 
Logo_MRS.jpg

Het kabinet heeft besloten om een aangepast maatregelenpakket in het kader van de ‘balanced approach’-procedure te consulteren. De eerder voorgenomen krimp naar 440.000 vliegbewegingen werd naar boven bijgesteld en door demissionair Minister Harbers nu opnieuw opgerekt naar 470.000 vliegbewegingen per jaar. Deze maatregelen zijn een enorme tegenvaller voor de omwonenden.

Daarnaast tekent de Minister beroep aan tegen het vonnis in de RBV-zaak, vanwege de uitvoerbaarheid binnen twaalf maanden. De vertegenwoordigers van de omwonenden binnen de MRS reageren erg teleurgesteld en zien dit als een afknapper. Dat is begrijpelijk nadat eerder de experimenteerregeling was opgeschort en de balanced approach was uitgesteld.

‘Stillere’ vliegtuigen leiden nauwelijks tot minder hinder


De in juni 2022 voorgenomen krimp tot 440.000 vluchten raakt met dit maatregelenpakket steeds verder uit beeld. Voor de omwonenden is het een deceptie dat de vlootvernieuwing door luchtvaartmaatschappijen (wat om bedrijfseconomische redenen gebeurt) ertoe bijdraagt dat er minder geluidsbeperkende maatregelen genomen hoeven te worden. De zogenaamd ‘stillere’ vliegtuigen leiden nauwelijks tot minder hinder.

Fair balance is zoek


Opnieuw wordt het belang van omwonenden ondergeschikt gemaakt aan het economische belang van de sector. Terwijl de rechtbank onlangs uitsprak dat de belangen van omwonenden voortaan niet meer als sluitpost mogen worden gebruikt. Voor de MRS is dit kabinetsbesluit daarom onbegrijpelijk en onacceptabel.

Weren van zeer lawaaiige vliegtuigen


Tegelijkertijd bevat het pakket een aantal zaken die wél tot minder hinder zullen leiden. Bijvoorbeeld het weren van de zeer lawaaiige Boeing 747-400 en een verlaging van het maximumaantal nachtvluchten. De toevoeging van extra handhavingspunten en het voornemen om de geluidsberekeningen vaker te controleren met geluidsmetingen zijn positief in het kader van de rechtsbescherming van omwonenden.

Advies MRS


De MRS is van tevoren niet geconsulteerd over dit maatregelenpakket, maar zal een ongevraagd advies hierover uitbrengen aan de Minister van IenW conform haar wettelijke bevoegdheid

Bekijk bericht op "MRS"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

MRS moet hierin niet meegaan. Het lijkt heel wat, die plannen van Harbers, maar u zult wel inzien, dat het effect voor ons marginaal zal zijn.

Zeker voor de Kaagbaan en de Polderbaan gaat dit alleen maar voor meer lawaai zorgen.

Waarom?
1. De te hoge grenswaarden voor Lden en Lnight blijven zoals ze zijn en er komen geen extra geluidsmaten, zoals Nmax50dB, die hard nodig zijn om individuele bescherming af te dwingen,
2. Wat men van de secundaire banen alhaalt (tussen 13:00 en 15:00 h) gaat men doodleuk over de primaire banen voeren, en bij verdere groei over ook die banen op andere tijdstippen,
3. Het aantal nachtvluchten gaat slechts 2000 per jaar minder worden (men had ons al 29000 maximaal beloofd), en deze 2000 gaat men naar de randen van de nacht verplaatsen,
4. Men zal na 2026 overgaan op hooguit ‘een gedeeltelijke sluiting’ (bv. tussen 01 en 05 h) of zelfs dit niet ‘om de netwerkkwaliteit niet te verminderen’,
5. KLM zal gaan tegenwerken de lawaaibakken te weren, want dit noemt men ‘schadelijk en niet proportioneel’, of gaat de iets hogere kosten voor de nacht doorberekenen aan de klanten, en Transavia komt weer met het sprookje van de stille vliegtuigen,
6. De beloofde krimp wordt grotendeels teruggedraaid en de deur weer opengezet voor verdere groei,
7. Met wat minder lawaaiige vliegtuigen gaat men het aantal vluchten opvoeren, vooral over ons, zijnde immers ‘de banen met de minste hinder’,
8. De Luchtruimherziening met herriegoten gaat gewoon door onder het mom van ‘minder hinder’, omdat de Wet Luchtvaart niet wordt aangepast, en dit gaat op termijn zorgen voor letterlijk continu vliegtuiggejank of -gedreun over deze vliegpaden,
9. Het nieuwe kabinet gaat dit allemaal maximaal ondersteunen.

Conclusie: We worden voor de zoveelste keer besodemieterd! Het komt mij over als een voorgekookt spelletje met Harbers als zogenaamde pleitbezorger voor verbetering, maar hoogstwaarschijnlijk ingeseind en ingepakt door de lobby van de sector.

Reageren?

Let op! Door het plaatsen van een reactie gaat u akkoord met onze huisregels.