Platform Vlieghinder Kennemerland
 

MRS: Geluidsnormen Schiphol niet oprekken maar hinder beperken

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1091 
|
 Maatschappelijke Raad Schiphol 
logo_maatschappelijke_raad_schiphol.jpg

Schiphol, 9 maart 2023

De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) oordeelt negatief over het voorstel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat om de geluidsnormen op meerdere plaatsen rondom de luchthaven op te rekken. "Als de minister de geluidshinder voor omwonenden écht wil terugdringen moet hij maatregelen treffen die daadwerkelijk bijdragen aan hinderbeperking in hun directe omgeving", stelt MRS-voorzitter Eddy van Hijum. "En zulke maatregelen ontbreken in het voorstel."

Minister Harbers heeft de MRS samen met de luchtvaartsector gevraagd om advies uit te brengen over de Tijdelijke regeling preferentieel baangebruik. Deze regeling moet een einde maken aan het gedogen van de huidige overschrijdingen van de wettelijke geluidsnormen rondom Schiphol. Om dit te bereiken wil de minister niet alleen het aantal vluchten beperken tot 460.000 per jaar, maar daarnaast ook op tien plaatsen de geluidsnormen verhogen. Dit laatste voorstel zorgt voor veel onrust bij omwonenden en gemeenten.

De MRS is er niet van overtuigd dat het experiment van minister Harbers gunstig uitpakt voor de hinderbeleving van omwonenden. Dat de minister het aantal vluchten wil beperken tot 460.000 beschouwt de MRS als een ‘minimale eerste stap'. Volgens recente berekeningen past dit aantal echter niet binnen de bestaande wettelijke normen. Dit geeft aan dat de hinder door het vliegverkeer in de afgelopen 15 jaar veel sterker is toegenomen dan de rekenmodellen hebben voorspeld. De realiteit van omwonenden is dat de sterke groei van Schiphol heeft geleid tot een forse toename van de geluidsoverlast en een verslechtering van de leefkwaliteit. De MRS adviseert de minister te bezien met welke gerichte maatregelen hij de overschrijdingen van de geldende geluidsnormen kan terugdringen. De MRS wil bovendien op korte termijn met hem in gesprek over een nieuw stelsel van normen dat omwonenden beter beschermt tegen geluidshinder en emissies door het vliegverkeer.

De MRS betreurt het dat KLM en andere luchtvaartmaatschappijen ervoor gekozen hebben om de voorgestelde maatregelen bij de rechter aan te vechten, terwijl Schiphol de regeling uitvoerbaar vindt. "Het kabinet beloofde vorig jaar een 'nieuw evenwicht' tussen het vliegverkeer en de leefkwaliteit. Het is hoog tijd om de eerste concrete stappen te zetten in deze richting", stelt Van Hijum.

Het advies van de MRS wordt gesteund door de acht vertegenwoordigers van bewonersorganisaties rondom Schiphol en de Milieufederatie Noord-Holland. VNO-NCW West neemt een afwijkend standpunt in: de ondernemersorganisatie is bezorgd over de netwerkkwaliteit van Schiphol en steunt de kritiek van KLM en andere luchtvaartmaatschappijen op de voorgestelde krimp.

Bijlagen:
Bijlage 1 rapportage MovingDot
Wijzigingen bevoegdheden organisatie


Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Dit is een juiste conclusie van de MRS. "Het kabinet beloofde vorig jaar een 'nieuw evenwicht' tussen het vliegverkeer en de leefkwaliteit.” Dit ‘nieuwe evenwicht’ zal gaan bestaan uit het driedubbel belasten van velen onder de zgn. ‘optimale vaste routes, die minder CO2 uitstoot geven’, zodat het TOTAAL aantal gehinderden (in ieder geval volgens de berekeningen) afneemt. Deze vorm van ongelijke behandeling moet worden bestreden. Aanvullende en strengere geluidsnormen zijn hiertoe nodig.

Het experiment van Harbers is bedoeld om krimp tegen te gaan en zal ongunstig uitpakken voor een behoorlijk groot aantal mensen. We leven onder de willekeur van LVNL.

Ik zou nieuwe berekeningen wel eens willen zien op basis van de recent gevonden dosis-effect relatie door het RIVM, nog afgezien van de validiteit ervan!

‘Ondernemersorganisatie VNO-NCW is bezorgd over de netwerkkwaliteit van Schiphol en steunt de kritiek van KLM en andere luchtvaartmaatschappijen op de voorgestelde krimp’.

Deze eliteclub zal het blijkbaar een rotzorg zijn dat mensen gek worden van de herrie en vervuiling.


Geplaatst door Cees uit Castricum

De achterliggende gedachte van het oprekken van de geluidsnormen is natuurlijk dat het de opmaat is naar het concentreren van naderingsroutes naar vaste herriegoten !!

Geplaatst door Cees uit Castricum

De achterliggende gedachte van het oprekken van de geluidsnormen is natuurlijk dat het de opmaat is naar het concentreren van naderingsroutes naar vaste herriegoten !!
Op een slinkse wijze wordt dit gepresenteerd.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

@ Cees:

Hoewel de nieuwe voorzitter van de ORS - straks pas MRS - expliciet is gewaarschuwd voor jouw juiste constatering dat I&W dit als opmaat naar toepassing NEXT-Gen en geconcentreerde routes slinks presenteert, zwijgt hij in de PR hierover.

Het PVK zou hier - samen met de Federatie aanpak Vliegoverlast - zeer alert op moeten zijn!