Platform Vlieghinder Kennemerland
 

MOB: halvering Schiphol nodig om natuur te redden

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 426 
|
 schipholwatch.nl - 12-02-2022 
KLM_only_2018.tekst2.JPG

Nog steeds beschikken de vliegvelden niet over een verplichte natuurvergunning. Het is MOB en vele anderen een doorn in het oog. De natuurbeschermers uit Nijmegen vragen de autoriteiten dan ook om maatregelen te treffen zodat een halvering van de stikstofemissies in 2035 haalbaar is.

Dit verzoek is door het verantwoordelijke Ministerie van Landbouw (LNV) op 6 januari jongstleden afgewezen. Volgens de jurist van MOB op dubieuze gronden en nauwelijks onderbouwd.

Reden genoeg om bezwaar te maken tegen deze beslissing. Hoewel LNV er nu al bijna drie jaar over doet om de natuurvergunningen voor de vliegvelden te beoordelen, rammelt de afwijzing van handhavingsverzoeken aan alle kanten.

Zo blijkt LNV slechts gekeken te hebben naar de stikstofdepositie in natuurgebieden in Noord-Brabant (!) om aan te geven dat het wel meevalt met de vervuiling. Dichterbij gelegen natuurgebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, waar de depositie veel hoger is, zijn niet meegenomen.

Geen zicht op de maatregelen
De afwijzing is bovendien deels gebaseerd op de aanname dat andere maatregelen voldoende zouden zijn om de depositie voldoende terug te brengen. Echter, bestaat helemaal geen zicht op wat die andere maatregelen dan precies zijn. De wet schrijft voor dat dergelijke maatregelen expliciet en aantoonbaar bekend moeten zijn.

Door de gebrekkige onderbouwing van de afwijzing degradeert LNV het handhavingsverzoek van MOB “tot een karikatuur”, aldus de raadsman van de coöperatie.

In antwoord daarop stipt MOB vilein aan dat een reductie van 50 procent mogelijk niet voldoende is volgens de wet. Immers, om de al aangerichte natuurschade te herstellen, is het niet ondenkbaar dat een krimp van 70 procent noodzakelijk is.

Krimp van het vliegverkeer wordt bovendien steeds belangrijker, nu andere maatregelen als het plaatsen van luchtwassers in stallen en emissie-arme stalvloeren veel minder effect blijken te hebben op de stikstofemissie als verwacht.

Niet doorschuiven naar Lelystad Airport
Ondertussen schermt Schiphol met historische rechten die het zou hebben om zoveel stikstof te mogen uitstoten dat er nog voldoende ‘over’ zou zijn om ook Lelystad Airport erop te laten draaien. De jurist van MOB wijst LNV er in dit kader fijntjes op dat als Schiphol inderdaad over zoveel stikstofruimte zou beschikken, er sprake is van een nog grotere aanslag op de natuur dan eerder werd aangenomen. Dat zou dan moeten leiden tot een evenredig grotere bijdrage door Schiphol aan het oplossen van de Nederlandse stikstofproblemen.

Die ruimte heeft Schiphol echter helemaal niet en daarmee is het onbestaanbaar dat een deel van die niet-bestaande vergunning zou worden doorgeschoven naar Lelystad.

“Het gaat in dit geval om stikstofruimte die nooit is gebruikt. Door die nu wél in te gaan zetten, doen we de facto niets voor de natuur. Dat is in strijd met de wet”, aldus in het kort de redenering in het bezwaarschrift.

Oorlogskas
MOB is dan ook niet van plan de juridische strijd te staken, integendeel. Wel deed voorman Johan Vollenbroek het ministerie van LNV eerder een schappelijk voorstel: halveer het aantal vliegbewegingen van Schiphol en laat Lelystad gesloten om slepende juridische procedures te voorkomen.

Voor het geld hoeft MOB het niet te laten. De coöperatie beschikt inmiddels over een aanzienlijke oorlogskas voor het voeren van rechtszaken. In korte tijd haalde het meer dan 100.000 euro op aan donaties. Naar schatting is de komende tijd zo’n 120.000 euro nodig, dus ook uw gift is meer dan welkom.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 12-02-2022"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit Onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

De natuur: hier vallen ook mensen onder.
Maar Dick Benshop heeft blijkbaar nooit natuurkunde / biologie gehad.
Hij snapt er niets van en daarom is deze man zo destructief.
Wat hij blijkbaar wel geleerd heeft, is bedrijfskunde.
Maar waarschijnlijk eeuwen geleden, want van vergroenen heeft deze dick nog nooit gehoord.
Gaat dus gewoon door met zijn destructieve manier van werken.
Daar het destructieve werken eigenlijk een misdaad tegen de menselijkheid is, dient dit heerschap strafrechtelijk te worden vervolgd.
Want zoveel kankerverwekkende stoffen over de mensen uitstrooien, dat werd zelfs in de Vietnam-oorlog niet gedaan, Dick!
En dan hebben we het nog niet eens over de bodemvervuiling!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

GAAT PvdA SCHIPHOL CEO BENSCHOP OPSTAPPEN VOOR DE TERMIJN VERLOOPT?

Op 24 april 2022 verloopt de termijn van de huidige Schiphol CEO Benschop!

Nu de negatieve berichten rond alle overlast, vervuiling en invloed op bestuurlijk Nederland overal doordringen, wordt de rol van de Raad van Bestuur van de luchthaven hierbij van belang. Valt dit heerschap wel op deze post te handhaven nu sanering in zicht komt?

Zal het enige topbestuurders* die Benschop's "Global City Regio/Holland Metropool" maar blijven promoten en doordrukken nog lukken om de ingeslagen weg naar hun rampscenario voor de toekomst overeind te houden?

STRUISVOGELPOLITIEK VIERT HOOGTIJ

Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst valt op dat struisvogelpolitiek hoogtij viert.
Toch ontstaat vanaf de basis bij vooral lokale partijen en een deel van D66 /PvdA/ GL het besef dat de bewoners meer en meer moeite krijgen met de negatieve effecten van de grootschalige verstedelijking die t.b.v. de nagestreefde Holland Metropool gepusht wordt.

Er valt best wat te kiezen en buiten de grenzen van Amsterdam wordt het motto:
"Vitale kernen in een gezonde Regio" steeds meer herkent en gesteund.

*Dit betreft: de GL-Burgemeester van Amsterdam, de CvdK's in NH en Flevoland van VVD en PvdA en de D66 Gedeputeerde Economie in NH.

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Meerdere Noord-Hollandse natuurgebieden staan onder grote druk door de stikstofuitstoot, blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Een van de kwetsbaarste gebieden is het Noord-Hollandse duinlandschap.

De overmaat aan stikstof verstoort ecosystemen in natuurgebieden, waardoor de biodiversiteit afneemt. Dat betekent het verdwijnen van dier en plantsoorten, en een ongezonde grond.

Volgens Greenpeace rest er maar één oplossing: het drastisch omlaag brengen van de stikstofuitstoot voor het einde van 2025. De huidige focus van het kabinet ligt op 2030, maar volgens de natuurorganisatie is dat te laat.

Boswachter Tim Zutt beheert het duingebied tussen Callantsoog en Den Helder. hij ziet het landschap voor zijn ogen achteruit hollen. De veranderingen gaan langzaam, waardoor ze voor het blote oog lastig zichtbaar zijn. Toch is er, vergeleken met dertig jaar geleden, in alle natuurgebieden ontzettend veel veranderd, stelt Tim. Gras woekert over de duinen en in bossen en duinen zijn veel bramenstruiken te vinden.

“De biodiversiteit verdwijnt,” vertelt Zutt. “Bepaalde grassen groeien hard op stikstof. Het gras groeit tussen andere planten door, zodat bijvoorbeeld duinmossen niet kunnen groeien en uitsterven. Op deze manier houd je een eenheidsworst aan planten over.
Ook voor dieren levert de stikstof problemen op. Hagedissen en vlinders hebben zand nodig om op te warmen, maar de open, droge zandplekken verdwijnen door het vele gras. Ook de tapuit verdwijnt, want de vogel heeft kale stukken zand nodig om rennend zijn voedsel te zoeken.”

Volgens het onderzoek van Greenpeace is herstel van deze gebieden niet of nauwelijks haalbaar en moet vóór 2025 de stikstofuitstoot drastisch omlaag. Ook Zutt stelt dat stikstof verminderen de enige oplossing is. Herstelwerkzaamheden kosten veel geld en het blijft 'dweilen met de kraan open, wat Zutt betreft. Als de stikstof blijft neerdalen blijft het ecosysteem veranderen.

Lees verder bij de bron: NH nieuws