Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Misbruik van de Schiphol-Oostbaan en Buitenveldertbaan

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1025 
|
 vliegoverlast.nl 
hvs_lvnl_DSC_2527.jpg

Aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Drie jaar geleden hebben wij, als Clustervertegenwoordiger van de Buitenveldertbaan en als voorzitter van het Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA), meegewerkt aan uw rapport “Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol”. Ons aandeel bestond eruit u o.a. te informeren over het gebruik van de Schiphol-Oostbaan en de Buitenveldertbaan waarbij vliegtuigen (alle typen) zeer laag (500-300 m) over de Amsterdamse binnenstad (Centraal Station-Grachtengordel- Vondelpark) en de dichtbevolkte stadswijken Amsterdam Zuid Oost, Buitenveldert en Amstelveen vliegen.

In uw eindrapport “Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol” staat over de Externe Veiligheid (hoofdstuk 4.6.4) op bladzijde 92 de volgende redelijk ontluisterende conclusie:

Veiligheid van omwonenden speelt in de huidige besluitvorming rond Schiphol een beperkte rol. Voor de norm voor plaatsgebonden risico gaat vrijwel geen sturende werking uit voor de sector. In de wetgeving is geen norm voor het groepsrisico opgenomen. Omdat dit de groei van de luchthaven te zeer zou beperken. Het beleid om groepsrisico via ruimtelijke ordening ruimtelijk te beperken heeft in de praktijk weinig effect. Het externe veiligheidsbeleid heeft te weinig betekenis voor de veiligheid van de omwonenden.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:
• De afgelopen drie jaar zijn de Buitenveldertbaan en de Schiphol-Oostbaan periodiek extreem vaak gebruikt. Zo waren er de afgelopen maand dagen dat er meer dan 300 vliegtuigen/dag overvlogen. De redenen die door Schiphol/LVNL worden gegeven zijn meestal ‘harde wind, wind uit de verkeerde richting, laaghangende bewolking, buien in de omgeving van de luchthaven’, kortom verkeerd weer. De regio wordt volgens Schiphol geteisterd door verkeerd weer. Als bewoner is dit niet te controleren. Ondertussen is de overlast, veroorzaakt door deze laag overvliegende vliegtuigen, voor de bewoners bijzonder groot: Geluid, angst, uitstoot van uitlaatgassen, (ultra)fijnstof etc.
• Naast het misbruik van deze secundaire banen (de Schiphol-Oostbaan is zelfs geen secundaire baan), als gevolg van verkeerd weer, speelt het feit dat wanneer de “Rinnooy Kan norm” niet wordt toegepast, bepaalde preferente banen niet meer gebruikt worden terwijl dat volgens die norm wel zou kunnen. Verder weigert de LVNL het gebruik van verschillende banen te synchroniseren. Om die reden wordt van preferente banen één baan niet ingezet omdat bij doorstart, een andere in gebruik zijnde baan, dan zou worden gekruist. Dit probleem zou door synchronisatie van banen opgelost kunnen worden.
• Al deze “redenen” om de secundaire banen intensief te gebruiken hebben één gemeenschappelijke oorzaak: de capaciteit zo hoog mogelijk opvoeren.
• Eerder gemaakte afspraken tussen bewoners, gemeente Amsterdam en de luchtvaartsector worden niet nagekomen. Zoals: 1. de Schiphol-Oostbaan zou alleen gebruikt mogen worden bij uitzonderlijke omstandigheden, 2. het gebruik van de Buitenveldertbaan zou na de ingebruikname van de Polderbaan niet meer groeien en 3. de Externe Veiligheid, van met name de dichtbevolkte stedelijke gebieden, zou niet toenemen. Hierbij speelt ook een belangrijke rol dat Schiphol/LVNL niet of nauwelijks de conclusies en aangegeven verbeteringen van uw rapport “Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol” heeft uitgevoerd.
• Schiphol telt “General Aviation” vliegtuigen, die meestal landen op de Schiphol-Oostbaan of Buitenveldertbaan, niet mee. Op jaarbasis zijn dit er ongeveer 10.000. Reden voor het niet meetellen is onbekend. De geluidsproductie is niet minder dan van andere vliegtuigen. Dit gebruik betekent dat Schiphol de vastgestelde limiet van 500.000 vlucht per jaar overschrijdt.
• De conclusie van bovenstaande feiten is dat 500.000 vliegbewegingen voor Schiphol te hoog gegrepen is. De ultieme vraag is nu: Wie gaat over de veiligheid, leefbaarheid en de publieke ruimte, de bewoners of Schiphol/KLM?

Wij, Koepel Amsterdamse Schipholgroeperingen, zouden het op prijs stellen wanneer op kort termijn een gesprek met de Onderzoeksraad kan worden gemaakt waarin wij bovenstaande zaken kunnen bespreken.

Hoogachtend,
Kees Weijer

Dr. K. Weijer
Platform Amsterdams Schiphol groeperingen
Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam
www.vliegoverlast.nl

Bekijk bericht op "vliegoverlast.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Baard uit Heiloo

Ja hoor , weer zo,n egoïstische actie. Net of de mensen onder de ,, preferente ,, Polderbaan al niet genoeg lijden. Ik schat het gebruik 300 dagen Polderbaan , 30 dagen Oostbaan, en 30 dagen Buitenveldertbaan!. En dat alleen bij extreme omstandigheden!. Bij alle matige wind uit het zuiden , oosten en westen is de Polderbaan in gebruik. De Zwanenburgbaan heeft nog zijn rustmomenten maar wij zijn altijd de klos. En daar is LVNL verantwoordelijk voor. Op 625 , zoveel mogelijk boven Heiloo en Akersloot laten vliegen , (die stomme 4 baansregel is voor mij ook een raadsel) ! omdat die maffe wethouder Rob Opdam in de ORS mag zitten. Wat betreft de LVNL mogen ze van mij Volkert er op los laten!. Ik ben het zo zat, iedere dag. Totaal uitzichtloos en een grote kans op nog meer!.
En ook onuitstaanbaar is de stilte , ook van PVRC. Totaal geen actie van Cluster Polderbaan!. Helemaal niets!. We zouden met gigantisch harde actie,s moeten komen. Onze leefomgeving, zeker Heiloo en Akersloot is naar de Klote.
Castricum en Limmen lijken de dans te ontspringen i.v.m. Het steeds noordelijker oplijnen . hufters!Geplaatst door Michel uit Wijk aan ze

Weer een mooi gevalletje van “veeg je eigen tuin maar schoon en flikker je troep bij een ander in de tuin” !
Shithol vond het wel prachtig dit gezeur, ach dan leggen we toch de Polderbaan aan...... hebben de Amsterdammers minder overlast.
Als de a,drammers destijds als grootaandeelhouder van shithol niet zo hadden lopen zeuren was de 1% regel voor de Buitenveldertbaan misschien tot op heden in werking geweest ( letter of intent uit ‘94 ) maar nee 8 a 9 % van alle vluchten vonden ze teveel.

Nu ben ik de Sjaak en met mij 100.000 den anderen door die horrorbaan die dag en nacht overlast veroorzaakt wind uit westen ach de landers.....wind uit het noorden ach de starters....wind uit het oosten, ach de starters......wind uit het zuiden ach de landers.
30 KM is de afstand hemelsbreed, vaak gaan de landers nog de noord in richting Heiloo/Alkmaar ...regelmatig onder de 600 mtr.....Dat is de Polderbaan...365 dgn per jaar meneer Weijer, dag en nacht! Hartelijk dank.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Is het een idee dat een gesprek met Dijsselbloem plaatsvindt door alle clustervertegenwoordigers over verwaarloosde externe veiligheid en groepsrisico's die bij dit volume van 500k in alle contouren de perken te buiten gaan? Zo voorkom je onnodige NIMBY toestanden en sta je tegenover de overheid veel sterker. Iets voor het Clustervertegenwoordigers Overleg?

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen


Geplaatst door baard uit heiloo

@ Jan Griese !. Jan , 5 clustervertegenwoordigers dienen alle een ander belang. hoe kunnen die het met elkaar eens zijn ? . Ze zouden ieder voor hun eigen Cluster moeten opkomen. Het is gewoon allemaal slappe Hap. Ik heb een keer de vertegenwoordiger van Cluster Polderbaan gesproken en wist meteen genoeg. Een paar keer vergaderen en de vergoeding incasseren !. Het interesseert ze geen malle moer , ook omdat ze toch niets kunnen bereiken.
En wees nou eerlijk ! . Wat heeft al jouw inbreng gebracht !!!!. Is er één toestel minder vertrokken?.
Zolang de criminelen van de LVNL hun gang kunnen blijven gaan veranderd er niets !

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Denk aan Artikel 5 van de NAVO: een aanval op één is een aanval op allen. Wees solidair met elkaar en laat je niet piepelen en tegen elkaar uitspelen. Vorm één front tegen het Schiphol Schorem!!

Groei kan echt niet meer i.v.m. het klimaat, zie 3e baan Heathrow die onwettig is verklaard.

Geplaatst door anton uit castricum

Ik wordt zelf schijtziek van de zogenaamde bewonersvertegenwoordigingen. Inderdaad hebben de amsterdamse groepen in het verleden o.l.v. de beruchte zwanenburgse huisarts zeer hard gelobbyd voor de opening van de polderbaan ("milieubaan", me hoela .......), waardoor in 2003 een groot deel van de overlast van amsterdam naar Kennemerland werd verschoven. Ik woon zelf recht onder de nachtroute naar de Polderbaan (elke nacht om de paar minuten op 900 m recht over de bebouwde kom, nog bedankt daarvoor, amsterdamse "collega's"!
Beetje dom natuurlijk om schiphol een extra baan te geven, en daar komen ze nu achter. Ze hebben ze er (zoals altijd) weer goed in laten luizen. Je moet niet met de luchtvaartsector praten, je moet je verenigen en tegen ze procederen, ze met alle beschikbare juridische middelen keihard aanpakken. Dat is de enige weg. Kijk maar naar de gang van zaken rond Lelystad, stikstofproblemen, de 3e baan van Heatrow. Zo moet het.
Enne Baard: Dat noordelijk "oplijnen" gaat vervolgens langs de kust naar het zuiden, en dan bij Castricum linksaf, recht over de woonwijken van noord castricum, naar de polderbaan. Als het helder is zie ik ze over Alkmaar en Heilooo naar de kust vliegen, naar het zuiden afdraaien en vervolgens recht over ons huis komen. En dat is maar een deel, want de andere helft (die jij nooit zie of hoort) komt van het zuiden aanvliegen, en gaat bij Castricum rechtsaf (vaak ook gewoon recht over het dorp), en je raad het al, recht over de woonwijken van noord Castricum, naar de polderbaan. En zo gaat het de hele nacht door, het hele jaar door. En als ze een enkele keer van de polderbaan starten (bijna nooit, dus) vliegen ze in toenemende mate ook over ons dorp.
En voor uitgeest kun je dit verhaal overschrijven, daar is het minstens net zo erg, zo niet nog erger (vooral bij het starten). En dat allemaal mede dankzij de (gewillige) instemming van met name de amsterdamse bewonersgroepen. Stop toch met die walgelijke overlegvormen!!!

Geplaatst door baard uit heiloo

@Anton. neem eens de moeite om naar de radar tracks te kijken , dan zie je dat Castricum zowat het Paradijs is t.o.v. Heiloo - Limmen en Akersloot. Neemt niet weg dat jullie ook wel eens een vliegtuig horen maar zelden op 625 m hoogte , omdat dan de Zwanenburgbaan dicht is , en ze (sporadisch) wat eerder indraaien!. Het meeste gaat echt om Castricum heen , en daar kan je best blij om zijn !!.
Ik ben het volledig met je eens dat het onmogelijk is om tegen deze kankerzooi te strijden en al helemaal niet met bewonersgroepen , overlegorganen etc. Heiloo heeft bijvoorbeeld niets aan de acties van Platvorm Vlieghinder Castricum. Een vliegtuig dat bij jullie indraait horen wij niet. En andersom dus ook niet. En de LVNL weet dat donders goed !.
Als zelfstandig orgaan kunnen zij heel Nederland naar de klote helpen , geholpen door een wetgever die ze de vrije hand geeft.! En met 800 landingen en de nodige stijgers , plus het vooruitzicht van de 40000 extra vluchten die door iedereen zowat zonder protest worden geaccepteerd, leef ik als een schichtig dier in mijn eigen huis. Ik gril van de gedachte dat we nu weer gaan ouwehoeren met Job Cohen en consorten zodat we snel kunnen doorgroeien naar de 600000 . En zeer teleurstellend zijn tot nu toe de actie,s van greenpeace , Natuur en Milieufederatie Noord-Holland etc. Moordneigingen krijg ik van deze leefomstandigheden.
PS. de noordelijke (nacht) uitvliegroute van de Polderbaan gaat óók recht over Heiloo , dus na 22.30 uur krijgen wij alle stijgers ook over ons dak .
Dus wie écht actie wil voeren !

Geplaatst door Zwikker uit Castricum

Baard uit Heiloo: " Castricum en Limmen lijken de dans te ontspringen", hoe durf je het te zeggen. Castricum Noord/Oost en Limmen Zuid (en uiteraard Uitgeest) krijgen haast élke nacht álle ellende over zich heen. Over "over de schutting heen gooien" gesproken.