Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ministerraad stemt in met Luchtvaartnota 2020-2050

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 613 
|
 luchtvaartnieuws.nl - 20-11-2020 
23-06-2018_001.JPG

DEN HAAG - De ministerraad heeft ingestemd met de Luchtvaartnota 2020-2050. Daarmee heeft het kabinet de koers voor de ontwikkeling van de luchtvaart in de komende dertig jaar vastgelegd. Volgens het kabinet is er na het herstel van de huidige crisis perspectief op groei, mits de sector er aantoonbaar in slaagt om stiller en schoner te worden.

Het kabinet zet in op een veilige luchtvaart, gericht op een sterk netwerk met rechtstreekse verbindingen naar de rest van de wereld. Toekomstige groei is geen vanzelfsprekendheid meer; deze zal moeten worden verdiend op basis van concrete maatregelen die genomen zijn voor hinderbeperking en verduurzaming.

“De luchtvaart maakt vanwege de COVID-pandemie een inktzwarte periode door. We doen er in deze tijd alles aan om ook deze sector te ondersteunen en zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden”, zegt minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

Belangen in balans
“We gaan ervan uit dat de luchtvaart weer zal opveren en dat we - zodra het weer kan - graag weer het vliegtuig pakken voor werk, familiebezoek en vakantie”, vervolgt de minister. “Met de Luchtvaartnota hebben we nu een basis voor de verdere toekomst. We bieden de luchtvaarsector, de omwonenden en de mensen die vliegen perspectief als de situatie weer normaal wordt. We brengen de verschillende belangen in balans, kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.”

Het kabinet benadrukt dat Nederland haar positie als succesvol handelsland met een groot en sterk mondiaal netwerk mede te danken heeft aan de bereikbaarheid door de lucht. Schiphol wordt daarbij gezien als spin in het internationale netwerk van verbindingen via de lucht, wat belangrijk is voor het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid. Het kabinet wil die sterke positie behouden en sturen op het netwerk, dat economisch belangrijk is voor Nederland.

Voorop staat voor het kabinet dat vliegen in de toekomst een veilige manier om te reizen moet blijven. In de Luchtvaartnota is vastgelegd dat de overheid bij grote veranderingen in de luchtvaart van tevoren een onafhankelijke integrale veiligheidsanalyse in de lucht en op de grond laat uitvoeren.

Minder nachtvluchten
Hoeveel groei er na de coronacrisis mogelijk is, is afhankelijk van de stappen die er worden gezet om de hinder te verminderen en de sector te verduurzamen. De aanpak van het kabinet richt zich onder meer op het terugbrengen van het maximaal aantal nachtvluchten op Schiphol met 20 procent, van 32.000, zoals de situatie net voor corona was, naar 25.000.

Het kabinet werkt met de sectorpartijen aan de uitvoer van het Akkoord Duurzame Luchtvaart. Dat voorziet erin dat binnen tien jaar de grondoperaties op de luchthavens volledig klimaatneutraal moeten zijn en de CO2-uitstoot op het niveau van 2005 ligt. In 2050 moet de uitstoot zijn gehalveerd en in 2070 op nul staan.

Verplichte bijmenging
Om deze afspraken te borgen komt er voor de luchthavens een CO2-plafond. Het kabinet wil de (internationale) regels aanpassen zodat er meer mogelijkheden zijn om stillere en schonere vliegtuigen voorrang te geven en jaagt ook internationaal het gebruik van duurzame brandstoffen voor vliegtuigen. In 2030 moet verplicht veertien procent duurzame kerosine worden bijgemengd.

Ook wil het kabinet de internationale trein aantrekkelijker maken als alternatief voor kortere vluchten. Schiphol, KLM, NS en Prorail richten zich daarbij op de bestemmingen Brussel, Parijs, Londen, Frankfurt, Düsseldorf en Berlijn. De betrokken partijen hebben samen met het ministerie van I&W daarover een actieplan geschreven.

Overigens heeft KLM een kritische kanttekening geplaatst bij een extra beperking op de uitvoering van nachtvluchten die in de Luchtvaartnota is opgenomen.

Bekijk bericht op "luchtvaartnieuws.nl - 20-11-2020"

Reacties op dit bericht


Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Reuze benieuwd hoe deze luchtvaartnota geïmplementeerd gaat worden in het akkoord van Parijs of zeg ik iets onnozels ..........In mijn ogen onmogelijk! Reuze benieuwd of Eurofiel Timmermans gaat reageren, was dit meneertje niet ergens over aan het roeptoeteren?

Helaas ben tegenwoordig ervan overtuigd dat we landelijk niks bereiken en in het geheel afhankelijk zijn van Brusselse grillen en grollen.
Bijna iedere ochtend komt de klm vlucht 06:30/06:45 Brussel-A,dam bij mij over ..................en ja......gevolgd door klm vlucht Luxemburg-A,Dam.

Dat is dus dat vliegTuig.

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Ontwikkeling 'in balans met de omgeving' betekent gewoon verder groeien en de hinder zoveel mogelijk brengen bij de omwonenden van Polderbaan en Kaagbaan, die driedubbel worden gepakt onder de 'optimale vaste routes'.

Je mag in dit land voor de 'economie' van aandeelhouders en de Staat der Nederlanden de leef-omgeving van anderen totaal verzieken. Zeker als je er zelf niet onder te lijden krijgt zoals onze bestuurders en politici.

Dit heet 'visie' in het belang van 'BV Nederland' en het ‘vestigingsklimaat en de werkgelegenheid’. Ook : ‘kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit’.

Inmiddels gaan de reisbureau's met lucratieve aanbiedingen de vliegtuigen weer vol lokken en zal de consument gretig zijn vouchers gaan gebruiken als de corona wat is teruggedrongen.

Ergo: van deze crisis wordt weer niets geleerd!!!

Het is een grof schandaal dat de Luchtvaartnota 2020-2050 is goedgekeurd. We kunnen op dit forum schrijven tot we erbij neervallen, het maakt geen donder uit.


Het is een grof schandaal dat deze luchtvaartplannen zijn goedgekeurd.


Inmiddels gaan de reisbureau's met lucratieve aanbiedingen de vliegtuigen weer vol lokken en zal de consument gretig zijn vouchers gaan gebruiken als de corona wat is teruggedrongen.

Ergo: van deze crisis wordt weer niets geleerd!!!