Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ministerie passeert actiegroepen laagvliegroutes

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1040 
|
 heerenveensecourant.nl 
lvh_aktie_DSCN2553.JPG

Artikel is geplaatst door Jitze Hooghiemstra

HEERENVEEN – De vier samenwerkende actiegroepen tegen de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport zeggen zich ernstige zorgen te maken over de voorlichting die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de komende twee dagen biedt aan Tweede Kamerleden, gedeputeerden en CdK’s over de alternatievenstudie van Helios over de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport.

Hieronder een ingezonden brief van de actiegroepen.

De actiegroepen voelen zich gepasseerd, omdat zij wél hun bijdrage leverden aan deze studie, maar niet voor publicatie in de resultaten worden gekend. De actiegroepen zijn bang dat bestuurders en politici tussen vandaag en donderdag worden voorgekookt en onder druk gezet om ondanks alle commotie in te stemmen met de voorstellen voor laagvliegroutes die op tafel liggen.

De komende dagen organiseert I&M diverse voorbesprekingen met kamerleden en regionale politici. Doel is om hen te committeren aan de voorgestelde laagvliegroutes over steden, dorpen, de Veluwe en tientallen andere natuurgebieden. Alleen met deze laagvliegroutes kan Lelystad Airport op 1 april 2019 daadwerkelijk open voor decommerciële luchtvaart. De vier actiecomités mogen vandaag en morgen niet meepraten, terwijl ze wel waren betrokken bij de voorbereidingen van de studie die adviesbureau Helios doet naar alternatieve vliegroutes van en naar Lelystad Airport.

Op het Ministerie van I & M vinden op 6, 7 en 8 september diverse besloten voorbesprekingen plaats tussen uitsluitend ambtenaren, Kamerleden en regionale bestuurders:

1. Vandaag: spoedberaad met regionale bestuurders
Vandaag, 6 september is er een ingelaste spoedbespreking tussen Sharon Dijksma en de gedeputeerden Friesland (Schrier), Overijssel (Traag) en Gelderland (Meijers) en de Commissaris van de Koning van Gelderland (Cornielje).

Zij zullen op de hoogte worden gebracht van het nu nog geheime Helios-rapport over alternatieve vliegroutes, en standpunt hierover van het ministerie van I & M.

Op 10 juli j.l was er ook al een spoedberaad over de laagvliegroutes met de commissarissen van de Koning van de Provincies Overijssel en Gelderland en drie gedeputeerden op het Ministerie van I & M te Den Haag.

De provinciale bestuurders kregen toen te horen dat de vliegroutes onaangetast bleven, en konden met deze boodschap onverrichter zake naar huis vertrekken .

Wat heeft het Ministerie hen nu klaarblijkelijk wel te bieden, om ze te laten toereizen naar Den Haag? Gaan de vliegroutes inderdaad omhoog, zoals bewoners uit deze provincies vragen, en wat gezien de indeling van het luchtruim ook kan?

2. Morgen: hoorzitting Kamerleden
Op 7 september is er de hoorzitting / rondetafelgesprek waarbij diverse kamerleden aanwezig zullen zijn.

3. Donderdag: publicatie Helios-rapport
Op 8 september gaat naar verwachting het Helios-rapport, voorzien van commentaar van de luchtverkeersleiding (LVNL) en de militaire luchtverkeersleiding (CLSK) plus het ambtelijke standpunt van I&M naar de Tweede Kamer, en is daarmee openbaar. Pas dan krijgen de vier actiecomités de gelegenheid om het Helios-rapport en de bijbehorende adviezen in te zien. Maar dan is het al openbaar, en wederom een voldongen feit.

Het bevreemdt de actiecomités dat zij pas vanaf 8 oktober de resultaten uit het Helios-onderzoek mogen inzien. Specialisten uit de comités hebben afgelopen weken vele vrije dagen opgenomen om hun deskundige inbreng te leveren, maar worden nu stoïcijns gepasseerd.

Politici en bestuurders: wat krijgt u?
De vier actiegroepen roepen de uitgenodigde Tweede Kamerleden en regionale bestuurders met klem op op om de komende dagen hun rug recht te houden en geen commitement afgeven totdat ze het verhaal over de laagvliegroutes van alle kanten gehoord hebben. Ja, Gelderland en Overijssel hebben zich in het verleden (helaas) gecommitteerd aan de B+-routes van en naar Lelystad Airport, tot het gebied dat onderzocht is in het MER Lelystad Airport. Echter, zij hebben zich nooit en op geen enkele wijze gecommitteerd aan welke aansluiting op het hogere luchtruim dan ook.

De actiegroepen vragen de Kamerleden en gedeputeerden daarom vriendelijk doch dringend om deze laagvliegroutes, die reiken tot meer dan honderd kilometers buiten het gebied dat in het MER Lelystad Airport is onderzocht, met klem af te wijzen. Enerzijds omdat ze enorme gevolgen hebben voor de kwaliteit van de leefomgeving van ten minste 750.000 Nederlandse inwoners en ondernemers. Omdat ze bovendien de recreatiestekken van miljoenen binnenlandse recreanten in de Friese Meren, de Weerribben, Salland, de Veluwe, Drenthe en in de Achterhoek verpesten. De laagvliegroutes liggen boven bijna 30 van de ongeveer 60 kwetsbare Natura2000-gebieden in Noord-, Oost- en Midden-Nederland.

Anderzijds maakt een efficiëntere indeling van het luchtruim veel hoger vliegen mogelijk. Vliegen van en naar Lelystad Airport hoeft dus niet zo’n groot probleem te zijn. I&M neemt zich zo’n herindeling al twee decennia voor, maar doet weinig tot niks. Nu moet Lelystad Airport zich behelpen met de nu voorgestelde “idiote laagvliegroutes”, zoals de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Verkeersvliegers (Knvvl) ze recent noemde.

‘Slechte deal’

Als de provincies hun fiat geven aan de voorgestelde laagvliegroutes, blijven Noord, Oost- en Midden-Nederland de komende jaren achter de feiten aanlopen, mogen hopen op een snelle herindeling, maar krijgen hier geen enkele garantie toe. Intussen zien en horen ze wel vanaf zes uur ‘s ochtends tot elf uur ‘ avonds de Boeings met 65 dB over hun daken scheren. Van Balk tot Ede zal het leiden tot een jarenlange opeenstapeling van klachten over geluidsoverlast, van de vroege ochtend tot de late uurtjes. Een slechtere deal is voor de provincies die aan tafel zitten niet denkbaar.

Petities

Op 12 september bieden de vier samenwerkende actiecomités aan de Tweede Kamercommissie van I&M ruim 50.000 handtekeningen (petities) aan tegen de geplande laagvliegroutes.

Vervolgens leggen de gezamenlijke actiegroepen tegen dit laagvliegen uit Overijssel, Gelderland, Drenthe en Friesland in een kort symposium uit welke vliegveilige en aanvaarbare alternatieven er zijn.

Op 13 september volgt het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de geplande laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport.

Opmerking redactie vlieghinder.nl: zie via onderstaande link naar het originele artikel ook het plaatje van het gebied waar het over gaat.

Bekijk bericht op "heerenveensecourant.nl"

Reacties op dit bericht