Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ministerie krijgt kritiek op uitbreidingsplannen vliegbasis Gilze-Rijen

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 554 
|
 Brabants Dagbled 07-05-2018 
Defensie_nh90-helikopter-boven-kustgebied.jpg

Het ministerie van Defensie moet in het luchthavenbesluit beter aangeven hoe zij bij de uitbreiding van vliegbasis Gilze-Rijen de hinder van helikopters terug kan dringen. Op dit moment gaat het om 20.000 ernstig gehinderden, na de uitbreiding om 45.000.
Die zware huiswerktaak geeft de Commissie milieu-effectrapportage(mer-commissie) op. De mer-commissie verstrekt onafhankelijk en zwaarwegend advies over het milieu-effectrapport dat de basis is voor het luchthavenbesluit. In het luchthavenbesluit staan de beperkingen en mogelijkheden op en rond de luchthaven.
Kritisch


Het mer-advies is zeer kritisch van toon. De omgeving van de luchthaven ondervindt veel meer overlast als de uitbreiding van het militaire vliegveld Gilze-Rijen doorgaat. Rond de thuisbasis voor Chinook-transporthelikopters, Apache-gevechtshelikopters en Cougars leiden trainings- en (oefen)vluchten nu al voor 110.000 omwonenden tot geluidoverlast. 'Na de uitbreiding neemt dat toe tot 300.000', schrijft de commissie in het rapport.

De beoogde uitbreiding maakt het mogelijk dat naast het huidige gebruik van de luchthaven ook helikopters van andere bases kunnen komen, de nieuwe JSF zes maanden per jaar van de basis gebruik kan maken en militaire drones welkom zijn. Verder worden de openingstijden verruimd voor militaire en burgerluchtvaart.

800 zienswijzen


Tegen het concept luchthavenbesluit hebben provincie, gemeenten van Breda en Gilze en Rijen tot Tilburg, milieugroepen, bedrijven, burgergroepen en individuen ruim achthonderd zienswijzen in gediend. Die bezwaren zou Defensie in het rapport moeten verwerken. De mer-commissie is van mening dat Defensie nogal wat steken heeft laten vallen in haar beantwoording.

,,Veel informatie over de luchthaven is niet beschikbaar. Daardoor zijn conclusies over geluidhinder en veiligheid niet goed te toetsen. Bovendien is niet in te schatten in hoeverre activiteiten met minder hinder dan wel veiliger voor de omgeving uitgevoerd kunnen worden'', schrijft de commissie. Daarbij vindt dat nader onderzoek nodig is naar onder meer gebruik van simulatoren en het effect ervan, hoger vliegen, beperking van luchthaven opening tot 23.00 uur, overnachten op Deelen, vermijden van circuitvliegen boven Hulten en Gilze-Rijen. Stuk voor stuk bezwaren die ook in zienswijzen zijn aangevoerd.

Aanpassen


Het ministerie heeft aangegeven dat zij het rapport zal aanpassen en opnieuw aan de commissie voorleggen. Dat betekent dat er nog heel wat huiswerk gedaan moet worden. Dan komt het goed uit dat staatssecretaris Barbara Visser de finale datum voor luchthavenbesluiten per 1 november van dit jaar met drie jaar wil uitstellen. Toch lijkt Defensie november aan te willen houden.

Wethouder Rolph Dols van de gemeente Gilze en Rijen is blij dat de mer-commissie 'bijna alle bezwaren benoemt'. ,,Van de berekeningsmethode tot het gebruik van simulatoren. Dat is een bevestiging van onze zorgen. Bijvoorbeeld over meer dan verdubbeling van het aantal ernstig geluidgehinderden. Helaas verbindt de commissie er geen conclusies aan'', zegt hij in een eerste reactie.

Geen harde grens


Een belangrijke reactie vindt hij ook dat Defensie geen harde grens mag trekken in geluidcontouren. ,,Het is niet te verkopen dat bijvoorbeeld in Hulten in een cirkel geen overlast zou zijn, terwijl de rest van het dorp tot de ernstig gehinderden hoort met maximale bouwbeperkingen.'' Dols zegt dat de belangengroeperingen binnenkort met elkaar overleggen. Vanuit de gemeente stappen de landelijke partijen, PvdA, CDA, VVD en D66 naar Den Haag. ,,Ook staat er een vervolgbezoek aan de staatssecretaris gepland en de Kamercommissie van Defensie.''

De gemeente gaat er vanuit dat Defensie 1 november nooit kan halen als alternatieven degelijk onderzocht worden. ,,We willen de vliegbasis nog steeds graag binnen onze gemeente, maar we verwachten ook redelijkheid.''

Bekijk bericht op "Brabants Dagbled 07-05-2018"

Reacties op dit bericht