Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ministerie eist stikstofruimte van boeren op voor Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1591 
|
 schipholwatch.nl - 15-8-2022 
stikstofdioxide
Stikstofdioxide
Credit: ChiralJon

Het Ministerie van Infrastructuur (I&W) eist ongeneerd stikstofruimte van de boeren op om Schiphol van de ontbrekende natuurvergunning te kunnen voorzien en zoekt naar manieren om de kosten niet voor rekening van Schiphol te laten komen, maar van de belastingbetaler.

Dit blijkt klip en klaar uit stukken die zijn opgevraagd met een beroep op de Wet open overheid.

De paniek rond de ontbrekende natuurvergunning voor Schiphol en de andere vliegvelden is groot, zo blijkt uit de onorthodoxe voorstellen die I&W doet aan het adres van het verantwoordelijke ministerie van Landbouw (LNV).

Zo vraagt I&W hoe de vliegvelden gebruik kunnen maken van een zogenaamde “landelijke ontwikkelreserve” die wordt opgetuigd om nieuwe ontwikkelingen in de economie mogelijk te maken. Het ministerie eist van de collega’s bij Landbouw dat zij aangeven welke landbouwmaatregelen uit dat landelijke pakket ruimte gaan bieden voor Schiphol.

LNV dient volgens een mail van 30 november vorig jaar aan te geven hoeveel ruimte beschikbaar komt, waar die ruimte ontstaat en wanneer dat het geval is.

Haast geboden
Het landbouwministerie dient “aan te geven wat er moet gebeuren om op korte termijn ruimte voor Schiphol beschikbaar te stellen. Vrijuit denkend, dus niet “er is op korte termijn geen ruimte voor Schiphol”, maar “er is op korte termijn ruimte voor Schiphol, als het volgende wordt geregeld…” Lees hier.

Passage uit dwingende mail van I&W aan LNV waarin de stikstofruimte van boeren wordt geclaimd
De betreffende mail van die dinsdagmiddag in december zet het ministerie van Landbouw onder grote druk omdat uiterlijk de opeenvolgende donderdagochtend een uitgewerkte beleidsnotitie wordt geëist door I&W. “Als de landbouwmaatregelen onvoldoende ruimte opleveren in de Randstad, in hoeverre kan uit het landelijke pakket ook ruimte van andere maatregelen beschikbaar worden gesteld?”

Uit dezelfde mail blijkt dat I&W met Financiën en Economische Zaken (EZK) plannen beraamt om Schiphol op grote schaal te helpen bij het creëren danwel financieren van stikstofruimte. Daarbij maken de ministeries zich zorgen of dit door de Europese Unie niet zal worden gezien als ongeoorloofde staatssteun aan de luchtvaartindustrie.

Illegale staatssteun
Uit een e-mail van 22 november 2021 van I&W aan het inmiddels ook betrokken Ministerie van EZK: “Waarmee moeten we rekening houden voor wat betreft (illegale) staatssteun bij te nemen stikstofmaatregelen? Moeten alle maatregelen door Schiphol worden genomen (en worden gefinancierd)? Is dat realistisch? Of is er een constructie denkbaar waarbij de totale uitstoot door Schiphol wordt gemitigeerd (en gefinancierd) [..] door generieke maatregelen vanuit het Rijk (plus financiering)?” Lees hier.

Hoe kunnen we de belastingbetaler laten opdraaien voor de stikstofproblemen van Schiphol?


“Wanneer wordt gesproken van staatssteun en kan dit bij Schiphol?”, wil I&W dan weer weten van Landbouw. “En hoe verhoudt eventuele staatssteun zich tot andere bronnen, zoals de havens en de industrie? Wat zijn de risico’s hierbij?” Lees hier.

Moeten we straks dan ook stikstofruimte kopen voor havens en industrie?


De documenten geven een ontluisterend beeld over de manier waarop I&W met man en macht probeert Schiphol te ontzien en desnoods via door boeren opgehoeste stikstofruimte en met geld van de belastingbetaler van een natuurvergunning te voorzien.

Rutte hier wél aan tafel
Daar waar minister-president Mark Rutte in de discussies met de boeren zoveel mogelijk zijn snor drukt, is hij wel prominent aanwezig bij het overleg inzake Schiphol, zo blijkt uit een andere mail van 8 november vorig jaar. Daarin zegt een hooggeplaatste medewerker van de juridische staf van het ministerie: “Ik hoorde dat de minister-president morgen overleg wil over Schiphol”.

Al met al blijkt het ministerie juridisch volledig klem te zitten in het Schiphol-stikstofdossier. “Bij ieder scenario zijn juridische procedures te verwachten: ofwel door MOB en Greenpeace ofwel door Schiphol. Deze procedures met beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State kunnen in totaal wel drie jaar in beslag nemen. Ook is het mogelijk dat in deze periode een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend.”

Zo’n voorziening zou bij voorbeeld kunnen zijn het tijdelijk krimpen van Schiphol en andere vliegvelden totdat er een definitieve uitspraak van de rechter ligt.


Er doemen juridische problemen op, hoe dan ook


Uit de openbaar gemaakte documenten ontstaat nu het bizarre beeld dat boeren veel meer moeten inkrimpen dan feitelijk nodig is, om ruimte te creëren voor Schiphol.

Boerenbedrijven die hun vergunningen netjes op orde hebben, moeten worden onteigend ten gunste van een staatsbedrijf dat al zo’n twintig jaar opereert zonder verplichte natuurvergunning en in deze periode zelfs de meest vervuilende Polderbaan illegaal heeft aangelegd.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 15-8-2022"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Kort commentaar als dit klopt: weer zo'n immorele, wereldvreemde uitzondering voor de luchtvaart. De regering ziet alleen maar vliegtuigen met die maatschappelijke oogkleppen op.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Het wordt hoog tijd dat dit soort zaken breeduit in de openbaarheid aan de orde worden gesteld. Welke onderzoeksjournalisten duiken hier eens in? En welke leden van de Tweede Kamer pakken dit eens op?

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Inderdaad blijft dit kabinet een uitzonderingspositie voor de luchtvaart in stand houden.
Maar ook binnen de Provincie NH en vele gemeenten viert dit foute streven hoogtij:

WISSELING VAN DE WACHT, MAAR STRUISVOGEL POLITIEK ALOM

In de 56 BRS gemeenten traden overal nieuwe wethouders aan. Deze Bestuurlijke Regie Schiphol ontbeert een onafhankelijk voorzitter: PvdA gedeputeerde Olthof - berucht vanwege het TATA dossier! - manipuleert als niet onafhankelijk (!) voorzitter van 4 Provincies en 56 gemeenten er duchtig op los. Waarom accepteren bewonersorganisaties deze misstand, zo lijkt de vraag?

Daardoor kan het Provinciebestuur namelijk - samen met de Metropoolregio MRA 2.0 en I&W - het streven van Schiphol naar de "Holland Metropool", gebaseerd op een groeiende HUB, eenvoudig doordrukken. Dit dan weer parallel aan de "Grote verbouwing van Nederland" o.l.v. CDA minister RO Hugo de Jonge. In een recent NRC artikel wordt dit duidelijk uit de doeken gedaan. De kiem voor deze Metropoolvorming rond de HUB's is al decennia geleden via netwerkstrategie door de luchtvaartsector gelegd en in overheidsbeleid breed doorgedrukt.

Alle aangesloten 32 MRA-gemeenten rond Schiphol droegen intussen macht en middelen over naar het Metropoolbureau op de Zuid As. Waar de drie topbestuurders Halsema - GL burgemeester van Amsterdam - alsmede de Commissarissen van de Koning Van Dijk (VVD) in NH en Verbeek (PvdA) van Flevoland de lakens uitdelen. Democratische controle ontbreekt bij dit bestuurlijke gedrocht, waarbij het organisatiemodel is afgekenen van het Rotterdamse Havenbedrijf...............................

Een staaltje "Netwerkstrategie" (of: "Netwerk-corruptie", net wat men wil) dus, waarbij de struisvogelpolitiek alom hoogtij viert. Afgedwongen geheimhouding rond de plannen voor een hyperpreferente Polderbaan 2.0-voorzien van de gevreesde "Next-Gen" technologie voor hoogfrequente operatie - via het Project luchtruimherziening doet de rest.

Onze BUCH gemeenten zwijgen in alle talen over dit naderende rampscenario in het verlengde van de Polderbaan. College en Raad van Uitgeest roemen zelfs de samenwerking die tot het rampscenario gaat leiden en collaboreren daarbij zodanig dat de woon- en leefomgeving gewoonweg wordt opgeofferd voor een dubieus, zo niet pervers verdienmodel, dat aan de internationale HUB Schiphol is verbonden.


Geplaatst door Erik Dijkstra uit Weert

Aan de boeren wordt 24 kg per hectare stikstofdepositie toegedicht. 10 kg natte depositie (via NH3 gemeten via opgevangen regenwater en al jaren stabiel) en 14 kg droge depositie) die 14 kg droge depositie is echter een grote fabel (o.a. volgens wetenschappers als Han Lindeboom). NH3 is veel lichter dan lucht dus kan simpelweg niet naar de bodem zakken maar verspreid zich in hogere luchtlagen over een groot deel van Europa, bakstenen vallen ook niet omhoog. Buitenlandse studies tonen aan dat verder dan 1 km vanaf een boerderij nooit droge NH3 depositie is neergeslagen. NOx daarentegen heeft wel een hogere soortelijke massa dan lucht, dus zakt wel naar de grond, ook als het verhit een schoorsteen verlaat of vanuit een vliegtuigmotor op 12 km hoogte. Maar NOx vanuit viegtuigen boven 900m tellen we voor het gemak bij buitenland. Nu komt wel de aap uit de mouw waarom boeren 40 Megaton Stikstof moeten inleveren terwijl voor de doelen 30 Megaton ruim voldoende is. Zodoende hoeft industrie niets in te leveren en kan luchtvaart uitbreiden (en o.a. Lelystad open)

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Als ook dit bericht uit Weert ook juist is, herhaal ik mijn commentaar op de betrokken ministeries: uw gedrag lijkt vooral immoreel en wereldvreemd. Het heeft veel weg van redeloze paniek.

Zo niet: waarom zijn gelijkwaardige de bijdragen van andere sectoren (waaronder luchtvaart) aan uitstoot en -halvering nog niet in beeld gebracht? Waarom is het totaalplaatje nog niet gepubliceerd en wordt alleen de agrarische sector op de korrel genomen? Wie geeft de antwoorden?

Overigens: de afkap van luchtvaart bij 3000 ft (900 m) verlaagt weliswaar het door de regering erkende aandeel in de totale uitstoot, maar de plicht tot halvering werkt even hard door. Vliegtuigen moeten alle uitstoot tussen 0 en 900 m halveren en dat vereist zuiniger stijgen en dalen. Dit heeft te weinig effect. Voor verdere beperking moet het aantal keren stijgen en dalen halveren van alle vliegtuigen. Dus moeten alle luchthavens in NL een stuk kleiner worden. Het is niet anders.

Compensatie door andere bronnen is uitgesloten want iedereen heeft hetzelfde probleem. Het zou van politieke moed getuigen als het kabinet en/of Kamerleden zich duidelijk en waarheidsgetrouw uitspreken over dit probleem dat alle uitstootbronnen in NL aangaat. Allemaal tegelijk over de streep, bekende Elfsteden-mores.


Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Die stikstofreductie bij de boeren is dus niet bedoeld om de natuur te redden, zoals ons wordt verteld, ze is bedoeld om Schiphol (en nog een aantal grootvervuilers) te redden.

Geplaatst door anoniem1 uit Nederland

Niet echt verrassend. Het gaat om het totaal,hoe meer de ene partij reduceert hoe minder een andere partij dat hoeft te doen. Dit zou dan wel alleen voor het gebied rondom schiphol opgaan neem ik aan en niet voor bijvoorbeeld brabant.

Het zou ook verklaren waarom ministerie financien zegt dat het allemaal veel goedkoper kan als men vasthoud aan de klimaat doelen. Dat zou dan betekenen dat andere sectoren een grotere bijdrage leveren aan de reductie wat meer ruimte laat voor de boeren.

Schiphol heeft eerder geprobeerd de boeren aan hun kant te krijgen,door te ageren tegen de stikstof regels in het algemeen waar ze beide de dupe van zouden zijn. Als men de stikstof regels helemaal los zou laten dan kunnen zowel de boeren als schiphol verder.

Overigens komt het ook zonder boeren in de omgeving van schiphol niet goed met natura 2000 gebieden. De natuur reageert op de werkelijke depositie van schiphol en niet op de berekende. Neem natura 2000 gebied nieuwkoopse plassen. Daar vliegen bij noordelijke wind meer dan 1000 vliegtuigen per dag overheen op zo,n 500 meter hoogte. Met dat gebied komt het nooit meer goed met of zonder boeren in de omgeving. Stikstof is niet de enige stof die zo,n vliegtuig uitstoot.

Vooralsnog geen knopen doorgehakt op wel gebied dan ook. Ook de reductie naar 440k voor schiphol is nog niet in de wet vastgelegd. Men blijft zoeken naar andere mogelijkheden,hetgeen op zich te begrijpen is.

Het lijkt meer en meer toe te gaan naar een val van het kabinet gevolgd door een volledig rechtse regering. Dat lijkt onmogelijk met het huidige koopkracht verlies maar ook hier komen de boeren goed van pas. De boeren hebben veel sympathy in de samenleving en dat kan het allemaal misschien net de gewenste kant op laten vallen. Al lijkt de winst van bbb toch vooral ten koste te gaan van andere rechtse partijen.

Misschien wacht men op een gunstig moment al werkt de tijd niet mee. De situatie voor de lagere inkomens wordt steeds nijpender. De vakbonden hebben het vooralsnog onder controle maar deze groep zal op een gegeven moment toch ook van zich willen laten horen.

Nog zo,n 12 maanden voordat er echt lastige beslissingen genomen moeten worden. Die tijd zal men denk ik zeker willen nemen. Alles van bovenaf geregiseerd en gemanipuleerd in een poging de samenleving een bepaalde richting in te duwen. De weinige kritische en onafhankelijke media die er zijn worden overstemd door de tientallen talkshows op tv en verhalen in de kranten die wel het gewenste narratief vertellen. En het kritisch denkvermogen van de Nederlander is er met de pandemie niet beter op geworden.

Cynisme is hier nog nooit zo groot geweest. Niet alleen een kwestie van ouder worden,het wordt ook daadwerkelijk steeds slechter.


Geplaatst door anoniem1 uit nederland

En voor de duidelijkheid en als overweging.

Ik kom uit een sterk agrarisch gebied en ik ben in het algemeen dus ook pro boer.

Het is verleidelijk om steun bij de boeren te zoeken in de strijd tegen de overlast van schiphol maar dit is denk ik toch niet de richting waarin de tegenstanders van schiphol het moeten zoeken.

Deze richting heeft geen steun van bovenaf en deze steun is erg belangrijk voor de boeren. Deze richting zal men niet in gaan. Verder maakt het de gehele discussie nog gecompliceerder en chaotischer wat uiteindelijk zowel voor de boeren als de omwonenden van schiphol niet gunstig is. Het maakt het vinden van een oplossing nog lastiger.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Stikstof verhaal wordt steeds gekker.
Er wordt veel meer stikstof gemeten dan berekend en de helft zou uit het buitenland komen. Deze uitstoot komt denk ik gewoon van schiphol en het andere bekende bedrijf die samen de lijst aanvoeren. Dat lijkt in elk geval veel logischer dan dat het uit Duitsland zou komen.

In den helder/callants oog zou 50% van de stikstof uit het buitenland komen. Hoe dan vraag ik mij af. Dat is het meest noord westelijke punt van nederland en we hebben vrijwel nooit oostelijke of zuid oostelijke wind. Die stikstof zou dan uit duitsland moeten komen. Dat kan logischerwijze toch helemaal niet,laat staan dat dat verantwoordelijk is voor 50% van de uitstoot?
Sommige andere sectoren zoals bijvoorbeeld de luchtvaart worden niet afzonderlijk genoemd vanwege hun kleine bijdrage,dat zou dan zo,n 1-2% maximaal zijn.

Er is nog een andere oplossing voor het stikstof probleem. Als een natuurgebied redelijkerwijze niet meer te redden is mag het van de natura2000 lijst worden afgevoerd. Nu de werkelijke depositie veel hoger blijkt te zijn dan berekend kan misschien gesteld worden dat sommige gebieden,zoals bijvoorbeeld de nieuwkoopse plassen,redelijkerwijze niet meer te redden zijn. Niet dat ik daar zo blij mee ben maar het is gewoon de realiteit en dat dit gebied niet meer te redden is dat geloof ik oprecht.

Dit stikstof verhaal daar komt nooit een oplossing voor. Je kan toch niet van een sector die verantwoordelijk is voor misschien 25% van de uitstoot verwachten dat ze zoveel reduceren dat de totale uitstoot met 50% gaat dalen,dat kan wiskundig gezien niet eens. Als men natuur echt zou willen redden dan zijn er grote ingrepen nodig op schiphol en daartoe is men niet bereid.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

De uitstoot van schiphol telt mee tot 900 meter. Dit is de op een na grootste enkele bron van uitstoot in nederland.

Landen vanuit het noorden doet men overwegend bij zuidelijke,zuidwestelijke wind. 5 km van de kust van noordholland vliegt men eerst 50 km van zuid naar noord op zo,n 1500 meter hoogte. Dan de bocht op 600-1300 meter hoogte iets onder den helder en vervolgens 30km over land naar het zuiden waarbij men geleidelijk onder de 900 meter komt. Al deze uitstoot,die niet meetelt want boven de 900 meter. Wordt door de wind richting denhelder geblazen. Maar deze uitstoot slaat dus niet neer terwijl de uitstoot uit het ruhrgebied wel neer zou slaan in den helder en daar verantwoordelijk zou zijn voor 50% van de depositie. En dan vraagt men zich af hoe het kan dat de werkelijke depositie 30% hoger is als de berekende.

Dat men ergens naar toe wil rekenen dat kan ik begrijpen maar dit is wel heel erg krom.
Als men stikstof echt wil oplossen dan moet men iets anders bedenken dan de huidige manier. Het staat allemaal veel te ver van de realiteit af. Begin met erkennen dat sommige gebieden niet meer te redden zijn en wees eerlijk over waar de stikstof vandaan komt. De werkelijkheid staat zo ver af van de gewenste uitkomsten dat het met de beste wil van de wereld niet meer recht te rekenen is.
Schiphol voer je bij europa aan als een zwaarwegend nationaal belang. (niet omdat ik schiphol wil helpen maar omdat de realiteit gewoon is dat men schiphol nooit zover zal reduceren als echt noodzakelijk zou zijn).

Omwonenden zouden zich denk ik beter kunnen richten op vermindering van overlast door anders aanvliegen en uitvliegen. Ook daar is schiphol niet toe bereid maar het is in elk geval realistischer dan een reductie naar 375k of 250k die er nooit vrijwillig zal komen.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

De WTL kan niet bepalen of noodzakelijke beperkingen van luchtverkeer door een regering opgelegd zullen worden. Wel is duidelijk dat de samenleving, dus ook de regering en luchtvaartsector steeds sterker worden geconfronteerd met de gevolgen van te hoge negatieve effecten van een luchtverkeer dat veel groter is dan NL als kleine thuismarkt nodig heeft voor een goede internationale bereikbaarheid. Dat besef toont IenW, maar het wil of durft daarvoor nog niet de volle consequenties te erkennen. Beperking naar 440k heeft een wettelijke grondslag, maar halvering van NOx en CO2 vereist veel meer.
De WTL kan wel laten zien hoe de bereikbaarheid gehandhaafd kan worden bij welke verdergaande maatregelen. Daarover komt binnenkort een nieuwe publicatie.