Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Minister wil plan doordrukken om vliegveld Lelystad snel te openen

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 5800 
|
 noordhollandsdagblad.nl 
C-141_Starlifter_contrail.png
C-141B Starlifter boven Antartica

Door Frans van den Berg

SCHIPHOL - Vliegveld Lelystad per 1 november openen voor vakantievluchten. Dat is de inzet van minister Van Nieuwenhuizen en de Schiphol Group. Het stikstofprobleem kan worden opgelost als Schiphol boeren bij natuurgebieden zou uitkopen.

Het is het geitenpaadje dat de commissie Remkes open laat. Want hoe kan je anders de stikstof van een nog te openen luchthaven terugbrengen? Minder autoverkeer is lastig, want de luchthaven heeft geen treinstation. Er komt wel een pendelbus. Maar het gros van de vakantiegangers zal de auto op ’Lelystad’ stallen. Inkomsten waarmee de Schiphol Group, eigenaar van het nieuwe vliegveld, al rekening hield.

Uitkopen
Remkes zei het na de presentatie van het stikstofonderzoek over de luchtvaart nadrukkelijk: „Extern salderen zit in de wetgeving. Daar kan ook Schiphol gebruik van maken.” Concreet betekent dit, dat Schiphol boeren nabij bedreigde natuurgebieden kan uitkopen. Schiphol wil niet ingaan op deze uitkoopsuggestie. Ook is onzeker of boeren bereid zijn hun bedrijf te stoppen. Eerder voerden zij juist actie om te benadrukken dat de luchtvaart ook bijdraagt aan de stikstofneerslag.

Het is onduidelijk wat luchtvaartminister Van Nieuwenhuizen gaat doen met het advies van Remkes. Want op Schiphol wil zij van 500.000 naar 540.000 vliegbewegingen kunnen groeien. Behalve om stikstof, gaat het dan ook om verminderen van geluidsoverlast. De minister wil van de luchtvaartsector een plan van aanpak om de hinder te beperken. Pas als de minister heeft beslist over extra vluchten, wordt het plan openbaar gemaakt.

Haast
De minister heeft haast, want luchtvaartmaatschappijen willen weten waar ze volgend winterseizoen aan toe zijn. De dienstregelingen worden nu al gemaakt. En de VVD-minister wil dit onderwerp uit het regeerakkoord alsnog binnenhalen, vooruitlopend op de Kamerverkiezingen volgend jaar.

Die haast blijkt ook uit hoorzittingen over de stikstofproblematiek in de luchtvaart en de toewijzing van start- en landingsrechten die op Lelystad zijn te verdelen. Kamerleden zijn bang dat de minister die regeling wil doordrukken zonder goedkeuring van de Tweede Kamer.

Mogelijk in de loop van februari hakt het kabinet de knoop door over Lelystad en Schiphol. Een eerste indicatie lig er vrijdag al, wanneer het concept van de Luchtvaartnota in het kabinet komt. Die kijkt naar de lange termijn, tot 2050.

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit Castricun

Wil de overheid nu echt voedselproductie opofferen om ongebreideld te kunnen vliegen? De waanzin ten top. In wat voor omgekeerde wereld zijn we beland ???

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

"DE MINISTER HEEFT HAAST"

Inmiddels blijkt I&W minister Cora van Nieuwenhuizen bij meerdere dossiers haast te hebben.

Het Schipholdossier:

Kamerleden voelen zich nu al buiten spel gezet bij besluitvorming rond Lelystad. Dat duidt op een heel merkwaardige verdeling van de macht die er tijdens de kabinetten Rutte blijkbaar onopvallend ingeslopen is.

Het dossier Feyenoord City / Nieuw Stadion Feyenoord / Oeververbinding Oost

Ook in de Rotterdamse politiek maakt men zich zorgen over de haast bij deze bewindsvrouw!
Als fanatiek Feyenoord supporters spelen deze VVD minister en haar echtgenoot - VVD loco burgemeester en VVD wethouder in Rotterdam - een opvallende rol bij bovengenoemde megaprojecten.
Men zou kunnen stellen dat het "Schiphollen" daarbij is doorgedrongen in het Rotterdamse. De grote haast houdt n.l. in dat waarschuwingen door zowel de Provincie Z.H. , schippers en verladers verenigingen en burger organisaties (gebundeld in IMpact) omtrent dreigende aantasting van Externe Veiligheid m.b.t. de woonwijken en stadion bezoekers, genegeerd worden. De minister e.a. willen snel groen licht voor de Megaprojecten en maakt daarbij ook nog misbruik van de constructie waarbij de Metropoo Regio aldaar samen met een Vervoers Autoriteit de lakens uitdeelt. Van democratische legitimatie is daarbij geen sprake meer.

Ten slotte een waarschuwing

Voor onze regio BUCH is sinds enige tijd een dergelijke bestuurlijke situatie ontstaan. Alle huishoudens dragen bij aan het bureau van de Metropool Regio Amsterdam op de Zuid As en bijbehorende Vervoers Autoriteit. Ook daar geen democratische legitimatie. En tevens een ambtelijke werk organisatie die direct is gericht op fusie tot een enkele Metropool gemeente BUCH...................................

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Tja, en als dat vliegveld eenmaal open is, krijg je het nooit meer dicht.

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

"De minister wil van de luchtvaartsector een plan van aanpak om de hinder te beperken. Pas als de minister heeft beslist over extra vluchten, wordt het plan openbaar gemaakt."

Dus dat 'plan van aanpak' wordt niet getoetst en de vliegsector wordt ook niet onderworpen aan een resultaatverplichting voordat de beslissing wordt genomen. Reken maar op de volgende leugenachtige truc om zogenaamd hinder te voorkomen, terwijl deze alleen maar toeneemt in steeds grotere delen van Nederland!!!

Hoe schofterig wil je het hebben?!!

En inderdaad, je komt er ook nooit meer van af als het er eenmaal is!

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

De VVD de Partij van het Volk , Vrijheid en Democratie . Schrijnend !

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Op AirportWatch stond vandaag het volgende rapport:
http://www.cpresussex.org.uk/campaigns/gatwick/item/download/978

Vliegtuighinder blijkt bij een veel lagere Ldn waarde al op te treden dan door de sector wordt gehanteerd, namelijk rond 45 dB(A) i.p.v. de veel te hoge 56 dB(A). In Nederland wordt zelfs gewerkt met de grens van 58 dB(A), slinks bij elkaar gelogen door de vliegsector. Dus bij ons is het nog ongunstiger. In het 45 dB(A) gebied leven van Schiphol ca. 2 miljoen mensen, die dus eigenlijk al te veel herrie krijgen.

De minister belooft vermindering van hinder, maar dat kan helemaal niet, en zeker niet bij groei van de luchtvaart, want de grens is nu al veel te hoog!

Geplaatst door Baard uit Heiloo

Het wordt hoog tijd dat airport Lelystad opengaat. Er is nu lang genoeg getreuzeld!. Eerst daar maar eens 100000 vluchten heen. Het is daar tenslotte ook ,, dunbevolkt ,, ! Dan kunnen die achterlijke verkeersleiders van LVNL het luchtverkeer van Schiphol op vaste stijg - naderingsroute,s en hoogtes laten vliegen.

Geplaatst door Gerard uit Castricum

Een van die toekomstige vaste daalroutes gaat dwars over Heiloo lopen. Blij?

Geplaatst door baard uit heiloo

@Gerard . Niet zo mooi , maar veel erger als nu kan het toch niet worden ! Dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben . Dan is het een kwestie van accepteren of verhuizen!
Waar haal je die informatie vandaan als ik vragen mag ? . ben ik wel nieuwsgierig naar ?

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

@ baard te Heiloo:

LVLN en Defensie installeerden nieuwe apparatuur waardoor straks elke 70 seconden laag naar de Polderbaan kan worden gevlogen. De terminal capaciteit werd intussen dermate vergroot dat de geplande grotere toestellen - trend meer intercontinentaal vliegen! - aldus en ook meer geconcentreerd kunnen gaan vliegen.
Als drogreden is daarbij al aangevoerd dat zo'n permanente stroom toestellen geluidspieken zou voorkomen en de "beleving" van de herrie in positieve zin zou wijzigen.....................................

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Ik begrijp, dat sommigen van u Lelystad graag zien opengaan in de hoop, dat dit voor onze omgeving gunstiger zou zijn. Dat dachten de mensen in de regio Zwanenburg-Amsterdam-Aalsmeer vroeger ook bij de Polderbaan. Het tegendeel was waar en zal in de toekomst ook waar zijn, de groei op Schiphol gaat gewoon door en Lelystad wordt een volgende Schipholbaan.

Er is maar een echte optie voor het tegengaan van verdere klimaatverandering en herrie: stoppen met elke groei en liefst krimpen van de luchtvaart.

De machtige vliegsector zal dit te allen tijden ontkennen en hun plannen zoals gebruikelijk met de nodige leugens doordrukken.

Het enige voordeel van Lelystad zal zijn, dat het aantal woedende omwonenden zal toenemen. Misschien wordt eens de kritische massa bereikt voor een effectieve bezetting van de luchthavens?! Een nadeel is, dat verhuizen in Nederland om onder de herrie uit te komen bijna onmogelijk wordt.

Geplaatst door Iep uit Almere

Ik begrijp nog steeds niet waar die groei nu eigenlijk voor nodig is. Vol is vol. Maak van Lelystad iets leuks en zorg dat er met minder overlast voor mens en milieu kan worden gevlogen van en naar Schiphol binnen huidige max aantal vluchten.

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Minister van de Nieuwenhuizen is een typisch voorbeeld van de lijstjes/spreadsheet generatie. Bij haar aaantreden heeft zij de opdracht meegekregen om Lelystad te openen en Schiphol te laten groeien en dat alleen verklaart haar handelen. Zij handelt niet vanuit een visie, en houdt zich niet bezig met strategische afwegingen tussen bijvoorbeeld economie, welzijn, en klimaat. Ze heroverweegt niet haar taken op basis van de snel veranderende werkelijkheid. Zij is niet bezig met het lange termijn belang van Nederland en haar inwoners maar met haar lijstje. Want zij denkt dat als de vinkjes gezet zijn ze een prima job heeft gedaan. En ook dat ze dan Mark Rutte kan opvolgen....

Geplaatst door wim uit Castricum

Terwijl ze OOK milieu in portefeuille heeft, maar dat is alleen maar strategisch gepositioneerd onder het domein Infra. Wel zo makkelijk.
Volgens mij is het ontbreken van een ministerie van Milieu en Klimaat het een bewijs dat klimaat en milieu niet echt serieus worden genomen (wel praten en verkeerd doen).

Geplaatst door sara uit amstelveen

Beste Baard,

Waarom???? Ik vind uw mening zo naar dat het me echt raakt. Weet als geen ander wat 100.000 vluchten boven je hoofd doen. Hoe kun je dat andere mensen toewensen????? WIJ GAAN niet minder hinder krijgen als Lelystad open gaat. Hoe vaak dit nog zeggen?

Geplaatst door Marc uit Almere

@Baard
Ik ben het helemaal met Sara eens. Waarom moeten anderen de hinder ervaren welke u nu ervaart. De schuld ligt niet bij omwonenden van Lelystad maar bij de luchtvaart en politiek zelf. Stel Lelystad gaat open, dan nog zijn prijsvechters niet bereid hun slots op Schiphol op te geven, dus er wordt niet minder gevlogen. En als dit wel gebeurd, dan krijg je er grote herriebakken voor terug (intercontinentale en vrachtvluchten).
Het blijft mij verbazen dat er nog steeds mensen zijn die denken dat met Lelystad een deel van de hinder rondom Schiphol verminderd.

Geplaatst door Michel uit IJmond

Beste allemaal,

Zo gaat het toch al jaren...........’je eigen tuintje schoonvegen’ en dan het liefst de troep bij een ander in de voortuin deponeren.

De enige manier om van deze overlast veroorzakende en klimaat slopende activiteit af te komen is krimp.
Daar moeten we op inzetten en niet het verschuiven van overlast, krimp is noodzakelijk want ik stel het op prijs dat mijn kinderen straks geen klimaatvluchteling worden!

Dan gaan er in de toekomst ook voor bewoners wat financiële problemen opdoemen nml uw hypotheek! Uw huis is straks geen € meer waard. Waar gaat u werken? Dag baan! Waar wilt u begraven worden? Het leven van uw kinderen.........? Denk er maar eens over na.
Het gebeurt eerder dan u denkt dat een aantal provincies gaat verzuipen.

Dus zet in op krimp......niks meer en niks minder. Maak geen verwijten, draag nu de last ( doe ik ook ) en vertel je boodschap tegen iedereen dat krimp de enige optie is.

Dank,

Mvgr Michel

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Zeker Michel: KRIMP IS DE ENIGE JUISTE MOGELIJKHEID

Geplaatst door baard uit heiloo

Krimp is een Utopie !. de prognose gaat eerder naar een verdubbeling in 2040.
Schiphol investeert 3 Miljard !. Er worden 500000 duizend vluchten ( Schiphol ) verankerd in de wijziging van de Wet Luchtvaart !. Daarna de 40000 extra vluchten die Schiphol extra mag verwerken. Ook met een Wet geregeld !
Stikstof gaat voor fijnstof . Inwoners regio Amsterdam leven aantoonbaar korter!
Dan die kélere herrie de hele dag door (Polderbaan preferente baan , 625 m aanvlieghoogte ) .
Nee , ik krijg geen gewetensbezwaar als er 10000 vluchten naar Lelystad gaan . Met de wetenschap dat ze daar minimaal op 1800 m vliegen en na 2013 hoger !. Overigens zijn er ook veel voorstanders voor Airport Lelystad .
Ik vrees dat als Lelystad dicht blijft de groei gewoon weer wordt opgevangen door Schiphol !.
De bewoners , namens 100! organisaties , de ORS , de 40 regiogemeenten en de Mil Federatie NH zijn ondanks al deze ontwikkelingen belachelijk stil.
Om de Regio,s met ( te ) veel overlast te ontzien is het echt noodzaak om een stem te laten horen . Helaas staat de LVNL boven de wet!! Daar is juist een hele hoop te verbeteren !
Dus samenvattend , Ik geloof niet in sprookjes , ik heb geen behoefte om de hele wereld te verbeteren , maar strijd wel voor mijn eigen leefomgeving omdat ik ( sorry )hier nu eenmaal ben geboren en vreselijk veel last heb Schiphol . En tevens moet constateren dat er nog maar weinig mensen zijn zoals mij !

Geplaatst door Gerard uit Purmerend


Geplaatst door Michel uit IJmond


Geplaatst door Iep uit Almere

@baard & @gerard

Waarom zouden er nu ineens veel meer onderwonenden last moeten krijgen van geluidshinder? Schiphol veroorzaakt nu al teveel ( ook in Almere). De kleine luchtvaart op Lelystad wordt weggepest ( met 135000 vliegbewegingen is lelystad na Schiphol de grootste luchthaven...) waar moeten die naar toe ? En Schiphol overlast wordt er niet minder op.
De 69% van de flevoland bewoners zijn door suggestieve enquetevragen gedwongen om in lijn met de wens van de pvda gedeputeerde aldaar aan te geven dat ze er geen probleem mee hebben terwijl je zonder dossier kennis geen idee hebt als gewone burger waar het over gaat.
Krimp van Schiphol icm niet toelaten van handelsverkeer op Lelystad is de enige manier om het voor iedereen leuker te maken.

Geplaatst door Iep uit Almere

Om nog maar even terug te komen op de opmerking van Gerard over het onderzoek van inmiddels een jaar oud https://www.rightmarktonderzoek.nl/wp-content/uploads/2019/02/Rapportage-opiniepeiling-Lelystad-Airport-Right-Marktonderzoek.pdf ( en lees het ook eens door )

Het grootste deel is matig tot absoluut niet geinteresseerd in de uitbreiding. Hoe kan je dan serieus de conclusie trekken dat 69% deze uitbreiding steunt?
Nergens wordt aangegeven wat de consequenties zijn van het wonen in de nabijheid van een commercieel vliegveld of onder een vliegroute. Als je niet weet hoeveel geluid de luchtvaart produceert en hoe dat klinkt ( want je woont er nu niet onder of bij) dan kan je daar toch ook geen oordeel tav de hinder / overlast over hebben?
Stel dat er 10 keer per uur een auto met een kapotte knalpot door je straat rijdt jaar in jaar uit: zou u daar positief tegenover staan?
Hoe kan je vragen stellen aan respondenten die niet snappen wat er speelt? De enige conclusie die je hier kan trekken is dat de voorlichting door de overheden over de gevolgen van uitbreiding bijzonder slecht is ( bewust?) en straks een grote groep niet snapt wat hen is overkomen...


Geplaatst door Rob Arbouw uit Utrecht

boycotten, zelf nooit meer vliegen

Geplaatst door Gerard uit Castricum

@ Rob Arbouw uit Utrecht: Vertel dat ook de overstappers die hier niet eens langs de douane komen. Die veroorzaken een mega-overlast en voegen zelf niets toe.

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Het tij is aan het veranderen, die 69% voorstanders van LA zullen er straks wel achterkomen wat het betekent om onder de herrie te moeten wonen. Helaas is het dan ook voor hen definitief te laat!

En mensen: de vliegsector zal met plezier lezen, dat u zich niet solidair verklaart met toekomstig gehinderden, zodat omwonenden tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld!

Zie ook op AirportWatch:
Stansted Airport expansion definitively rejected by Uttlesford council
January 25, 2020

Stansted expansion plans have been rejected by Uttlesford District councillors at a special planning committee meeting. The decision was made with 10 councillors voting to overturn the previous approval, and two councillors, who were also members of SSE, abstaining. Officers had recommended approval of proposals to increase the airport’s passenger cap from 35 million to 43 million per year. The expansion had included 2 new taxiways and 9 new hangars, expanding the number of flights it can handle from 227,000 up to 274,000. There are about 28 million passengers now per year. Originally the council approved the plan, giving it conditional permission, but after the Residents for Uttlesford group took control from the Conservatives in May, the decision was referred back to the committee. The councillors who voted for expansion in 2018 lost their seats last year. Council officers said there were no new material considerations to justify a different decision from the one made in November 2018 when the plans were approved. It was a 7 hour meeting, “in which the chairman had to tell members of the public to stop applauding those opposing the plans.” It is possible MAG, which owns Stansted, may appeal.

Geplaatst door Gerrit uit IJlst

De vliegmaatschappijen kunnen het wel eens moeilijk krijgen ivm het corona-virus Veel mensen zullen niet meer durven te vliegen en daardoor zullen misschien wel maatschappijen failliet gaan Dit is misschien wel een geluk bij een ongeluk !!!

Geplaatst door Koen Klijnsmit uit Nieuwerkerk aan den ijssel

Dikke chemtrail foto erbij.

Geplaatst door Gerard uit Purmerend

@Iep: natuurlijk onzin om te zeggen dat de mensen in een enquete gedwongen zijn tot bepaalde antwoorden. Ook heeft de gedeputeerde helemaal niets van doen met de enquete. Die is door Omroep Flevoland, Omroep Gelderland en RTV Oost gezamenlijk gehouden. Omroepen die echt niet voor Lelystad Airport zijn. Misschien zijn veel inwoners van Flevoland echt blij met de economische ontwikkeling. En is er ook echt een heel grote groep die het totaal niet interesseert wat er met Lelystad Airport gebeurt, groei of niet.

De gemeenteraad van Lelystad is in ieder geval met ruime meerderheid nog wel voor:
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/177819/college-moet-zich-inspannen-voor-opening-luchthaven

Zoals je zelf al aangeeft, vliegen er nu heel veel kleine toestellen op Lelystad. Die overlast is er dus al. Die sportvliegtuigjes hebben geen enkele toegevoegde economische waarde, en veroorzaken ook veel overlast, o.a. doordat ze onder de 500m moeten vliegen. Als ik daar woonde, zou ik er misschien ook wel voor zijn om de sportvliegtuigjes af te bouwen en dan minder maar grotere toestellen die hoger vliegen te krijgen. Ik erger me nu ook groen en geel aan die kleine sportvliegtuigjes boven mijn huis. Laat staan als dat er 135.000 per jaar zouden zijn.

Geplaatst door Gerard uit Purmerend

@Iep: overigens weten de inwoners van Flevoland als geen ander hoe de luchtvaart klinkt. Naast de sporttoestellen van Lelystad Airport lopen de routes van Schiphol over Flevoland. Dat weet je. Kijk eens bij de vluchten over de postcodes, en zie hoe extreem veel er over Lelystad gevolgen wordt. En toch geven de mensen daar aan dat het ze totaal niet interesseert, of zijn ze voor ontwikkeling van Lelystad Airport. Als velen in Flevoland die groei graag willen, en rond Schiphol willen we minder vluchten, dan is de conclusie voor mij helder.

Overigens willen ze op de Veluwe heel graag een groei van Teuge (is ook veel in geïnvesteerd). Dus voor die sportvliegtuigjes van Lelystad is ook een alternatief voorhanden.


Geplaatst door Baard uit Heiloo

@ Beste Michel ,
Wat wil je nou met dat artikel !. Is dat probleem opgelost als Lelystad niet open gaat ?. Zelfs als heel Nederland er morgen niet meer is heeft dat geen enkele invloed op het klimaat!. Oja, Was het geen 0,00001 graad !.
De prognose is dat de wereldbevolking van 7 miljard nu naar 11 miljard stijgt tot 2100. Alleen in Nederland in 2030 1 miljoen meer!.
Prognose Airbus , in 2038 twee keer zoveel vliegtuigen op aarde !. Is minder vliegen dan geen Utopie?.
Ik ben denk ik wel een realist en krimp gaat niet gebeuren, helaas !. We zullen wereldwijd alle middelen nodig hebben om armoede en honger te bestrijden.
Als er dan toch zo nodig gevlogen moet worden is mijn mening dat dat moet gebeuren met vaste stijg - en landingsroutes zodat er relatief weinig mensen overlast hebben. En uiteraard zo hoog en stil mogelijk!.

Geplaatst door Sara uit Amstelveen

Las net dat de winst van KLM op een Ticket naar China 10 Euro is.... daar zit het dus. Dat is schrikbarend weinig! Bovenstaande discussie in ogenschouw nemend. De groei is de zeepbel. Dat is wat er fundamenteel mis is. Race to the bottom in actie. De wereld naar de klote om een idioot systeem. @Baard luchtvaart draagt zeer waarschijnlijk extra bij aan onwarming aarde tvg van deeltjes in hoog in Atmosfeer. Ik ben niet tegen vliegen. Ook ben ik zeker geen communist. Ik denk dat de oplossing voor heel erg veel zou zijn. Dat dingen kosten wat ze werkelijk kosten. Als mensen moeten en willen vliegen zullen ze dat doen. Maar tegen een normale echte prijs. Niet snachts. Met schone brandstof. Met goed betaald personeel met terveden aandeelhoudees. Met stillere vliegtuigen. Voor vlees zou het zelfde moeten gelden.
Het hele probleem zou er niet hoeven zijn. Dat is mijn mening.


https://nos.nl/artikel/2320853-vliegen-naar-china-waarom-de-ene-maatschappij-wel-en-de-andere-niet.html

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Deze vaste stijg - en landingsroutes, zodat er relatief weinig mensen overlast hebben, zorgen er wel voor dat deze mensen in een hel van continue herrie komen te wonen. Dat is natuurlijk al zo, zeker in mijn woonplaats en ook in Heiloo (zij het in mindere mate). Men kan zich afvragen of mensen het gaan accepteren om als tweederangsburger alle shit tengunste van anderen over zich heen te krijgen, waardoor hun levensplezier en gezondheid volledig worden vergald.

In Den Haag staat vlak bij het parlement een spreuk die zegt dat alle ingezetenen van dit land onder gelijke omstandigheden gelijk behandeld moeten worden. Dit is dus niet zo, je mag in dit land bepaalde mensen benadelen en erover liegen, netjes verpakt in wetten die de burger onvoldoende beschermen en de vliegsector bevoordelen!!!

Geplaatst door Jan uit Oldemarkt

Lelystad airport openen is toch niet meer van deze tijd. Ook onze ( klein) kinderen hebben recht op een schone, veilige en gezonde leefomgeving. Dus krimp voor de luchtvaart!!