Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Minister wil grip op slots vrachtvluchten Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1103 
|
 nieuwsbladtransport.nl 
hv_vliegtuig_2906.jpeg

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) werkt aan een nieuw beleid voor de toewijzing van de beschikbare capaciteit op Schiphol.

De luchtvrachtsector zou daar op termijn in de vorm van een ministeriële prioritering de vruchten van kunnen plukken nu de local rule voor extra vrachtvluchten op zich laat wachten. De VVD-bewindsvrouw wil straks via een wijziging van het Besluit Slotallocatie, de wettelijke regeling voor de bepaling van de beschikbare capaciteit op Schiphol, zelf kunnen ingrijpen in de capaciteitsperikelen op Schiphol en eventueel direct extra ruimte vrijspelen voor de vrachtmaatschappijen.

Die branche, die amper 3,5% van alle beschikbare vliegbewegingen inneemt op de mainport, moest in het najaar van 2017 gemiddeld 10% aan vrachtvluchten inleveren door een strenger handhavingsbeleid als gevolg van de beperkte capaciteit op de luchthaven. De luchtvrachtsector was daarmee het enige slachtoffer van het mislukte selectiviteitsbeleid op Schiphol.

Eind vorig jaar konden de minister en haar voorgangster op luchtvaartgebied, staatssecretaris Sharon Dijksma, weinig doen toen de slotperikelen leidden tot een groot verlies aan vrachtvluchten. Die bevoegdheid had het ministerie uitbesteed aan de verschillende partijen binnen het polderoverleg rond de mainport.

Daar wil Van Nieuwenhuizen nu een einde aan maken. Terwijl een zogeheten local rule op korte termijn tijdelijk soelaas moet bieden aan de vrachtsector, werkt het ministerie sinds de lente aan een meer structurele oplossing waarbij in eerste instantie Schiphol alleen verantwoordelijk wordt gemaakt voor de zogeheten capaciteitsdeclaratie en niet langer de polder.

Volgens de minister slagen die partijen er door de toegenomen schaarste op Schiphol ‘niet meer in om in gezamenlijkheid een capaciteitsdeclaratie vast te stellen’. Om uit deze ‘impasse’ te komen, acht Van Nieuwenhuizen het dan ook belangrijk dat er een partij verantwoordelijk wordt gemaakt na consultatie van de betrokken partijen voor de vaststelling van de zogeheten capaciteitsdeclaratie.

De minister houdt daarbij wel een stevige vinger aan de pols door in het beoogde wijzigingsvoorstel zichzelf een ministeriële bevoegdheid toe te kennen om zelf via bindende toewijzingen in te grijpen en parameters te stellen aan de luchthavenexploitant. De aanpassingen moeten volgens Van Nieuwenhuizen leiden tot een ‘eenduidig en robuust kader’ voor de toekomstige te vergeven slots.

De luchtvaartsector heeft in een eerste consultatieronde grotendeels negatief gereageerd op de plannen. Daarbij valt op dat met uitzondering van de KLM de grote vrachtpartijen verstek lieten gaan bij de openbare reacties. Veel particuliere stakeholders vonden dat met Schiphol in de hoofdrol straks ‘de slager zijn eigen vlees kan keuren’, terwijl KLM/Martinair zich afvroeg welk probleem de minister eigenlijk wil oplossen met de aanpassingen.

De carriers zoals American, Delta en British Airways willen dat de minister de voorstellen gewoon intrekt. IATA houdt ook vast aan de oude situatie. De minister brengt na advies van de Raad van State eind dit jaar een eindverslag uit over welke wijzigingen de consultatieronde heeft opgeleverd voor haar wetsvoorstel.

Bekijk bericht op "nieuwsbladtransport.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Peter

Volgens branche organisatie Fenedex komt de meeste luchtvracht op Schiphol uit de provincies Brabant en Limburg. Het is dus heel logisch als dit via Luik vervoerd wordt. Waarom op Schiphol inzetten op laagwaardige en sterk overlast gevende activiteiten terwijl er ook nog eens krapte is op de arbeidsmarkt. Volstrekt achterhaald beleid dat Schiphol een vrachthub zou moeten zijn. De randstad is geen industriële regio.