Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Minister sluit akkoord voor veiliger Schiphol

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 716 
|
 Rijksoverheid 
HvS_logo_Rijksoverheid.jpg

Minister Cora van Nieuwenhuizen en de luchtvaartsector hebben een overeenkomst gesloten om de veiligheid op Schiphol te verbeteren. Kern van het convenant ‘Veiligheidsverbetering Schiphol’ is dat de sector komt tot een integraal veiligheidsmanagementsysteem op de luchthaven. Ook de verbetering van het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen door de Inspectie Leefomgeving en Transport is in de overeenkomst vastgelegd.

De minister en de sector reageren hiermee op een deel van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) in het rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol. In dit rapport, dat uitkwam in het voorjaar van 2017, heeft de OvV kritisch gekeken naar de veiligheid op Schiphol en deed zij aanbevelingen voor verbetering hiervan.

Een van de aanbevelingen van de OvV aan de sector was om gezamenlijk een integraal veiligheidsmanagementsysteem te ontwikkelen. Door de verbeterde samenwerking wordt de veiligheid op en rondom Schiphol vergroot. In het convenant met de sector zijn afspraken over de ontwikkeling van het nieuwe systeem vastgelegd. De minister volgt de ontwikkeling onder andere aan de hand van jaarlijkse evaluaties die de sector laat uitvoeren door (internationale) externe veiligheidsdeskundigen. De eerste evaluatie vindt plaats in 2019.

In de overeenkomst heeft de minister ook afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een plan waarin de sector vastlegt welke maatregelen zij neemt voor een aantoonbare verbetering van de veiligheid van Schiphol de komende jaren. De sector baseert dit plan onder andere op de aanbevelingen van de OvV en de eerder in opdracht van het ministerie uitgevoerde integrale veiligheidsanalyse Schiphol. Het plan wordt nu uitgewerkt.

De ILT is inmiddels gestart met versterking van het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen. Dit was ook een aanbeveling van de OvV. Het doel is om met de sectorpartijen lering te trekken uit voorvallen om de luchtvaartveiligheid te verbeteren. Dit vraagt onder meer een vergroting van de bruikbaarheid van de analyses van het Analysebureau. De ontwikkeling van het Analysebureau wordt in eerste instantie jaarlijks door externe deskundigen geëvalueerd.

Bekijk bericht op "Rijksoverheid"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

“Het is een kwestie van tijd voordat het echt een keer fout gaat op Schiphol,” aldus de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), “Het ministerie wil dat de sector de problemen zelf oplost, maar luchtverkeersleiding en de luchtvaartmaatschappijen doen vrijwel niets om de veiligheid op de luchthaven te verbeteren. Ook niet na het alarmerende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) van april vorig jaar. Iedereen bakent zijn eigen verantwoordelijkheid af en niemand voelt zich verantwoordelijk voor situaties waarin meerdere partijen een rol hebben.

Groei gaat bij hen nog altijd voor veiligheid. Groei is zonder structurele, grote veranderingen — denk aan het verplaatsen van start- en landingsbanen — echter niet op een veilige manier mogelijk.

De staat zou de eindverantwoordelijkheid op zich moeten nemen voor de complete veiligheid. Die ambitie lijkt bij het ministerie van infrastructuur en waterstaat vooralsnog niet aanwezig.”

Lees het volledige bericht bij Trouw

Geplaatst door Janna uit Amsterdam osdorp

Tja..eerst zal het kalf moeten verdrinken..ofwel...eentje naar beneden moeten vallen...en pas dan gaan ze nadenken..Iedereen geschokt en ach en wee..en...niemand verantwoordelijk?