Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol’

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1243 
|
 Eenvandaag 
hv_techniek_2758.jpeg

De overheid moet een eind maken aan de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol. Het niet optreden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tegen de overschrijding van geluidslimieten rond de luchthaven duurt te lang en ondermijnt de rechtspositie van omwonenden. Dat stellen deskundigen op het gebied van toezicht en handhaving tegenover EenVandaag. Ook diverse Kamerfracties dringen aan op actie. Behalve de linkse oppositie wil ook coalitiepartner D66 dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingrijpt.

De geluidsgrenzen rond Schiphol worden al drie jaar op verschillende plekken overschreden, zonder dat de Inspectie Leefomgeving en Transport daar tegen optreedt. De ILT houdt zich daarmee aan een instructie van de minister om ‘anticiperend' te handhaven. Dit houdt in dat de ILT bij haar toezicht rekening houdt met afspraken die in 2008 zijn gemaakt aan de Alderstafel, maar nog altijd niet wettelijk zijn vastgelegd. Volgens die afspraken zet Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) eerst de start- en landingsbanen in die voor de minste hinder zorgen voor de omgeving. Dit wordt ‘preferent baangebruik’ genoemd. Bij overschrijdingen van de geluidslimieten gaat de ILT na of deze verklaard kunnen worden door dit preferente baangebruik. Als Schiphol en LVNL kunnen aantonen dat dit inderdaad het geval is dan volgt er geen sanctie. Het beleid van anticiperend handhaven duurt al sinds 2015, na een eerdere experimenteerperiode van twee jaar.
Rechtsvacuüm door gat in de regelgeving

Deskundigen aan wie EenVandaag de gang van zaken heeft voorgelegd verbazen zich er over en spreken van een gedoogbeleid. “Het ministerie noemt het anticiperend handhaven”, zegt Annetje Ottow, hoogleraar Economisch Publiekrecht aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in toezicht en handhaving. “Maar het is natuurlijk anticiperend niet-handhaven. Want er wordt gewoon niet gehandhaafd. Niet op de oude normen én niet op basis van de nieuwe die nog niet gelden. Dus is er duidelijk een gat in de regelgeving.” Ottow noemt dat “zeer onwenselijk” en spreekt van een “rechtsvacuüm".

Ottow krijgt bijval van Hans Eijlander, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg en oud-directeur Toezicht van het ministerie van Sociale Zaken. Hij noemt anticiperend handhaven een tijdelijk noodverband dat niet te lang mag worden gebruikt. “Bestuurlijke afspraken worden hier door het ministerie ingezet als een alternatief voor wetgeving. Dat beperkt de ILT in de handhaving en maakt het voor omwonenden lastig te procederen.” Volgens Ottow zouden bewoners desalniettemin bij de civiele rechter kans maken. Ze zouden daar kunnen bepleiten dat de overheid zich schuldig maakt aan een onrechtmatige daad. Ook emeritus hoogleraar toezicht Ferdinand Mertens, van 2000 tot 2005 Inspecteur-Generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, is kritisch. “Wanneer al voor anticiperend handhaven wordt gekozen dan zou dat een korte termijn moeten betreffen. Bijvoorbeeld niet langer dan een wetswijziging normaal duurt, dus maximaal anderhalf jaar. Het zou zeker niet aanvaardbaar zijn wanneer de nieuwe regelgeving nog niet uitgekristalliseerd is, want dan ontstaat er een rechteloze situatie.”
'Einde aan het gedogen'

Ook vanuit de Tweede Kamer klinkt kritiek op de gebrekkige handhaving door de ILT. Naast de linkse oppositiepartijen dringt ook coalitiepartner D66 aan op ingrijpen rond Schiphol. “Ik vind het heel pijnlijk om te zien dat het nu al vijf jaar duurt, dat er wel een wet is, maar er niet wordt gehandhaafd omdat er een nieuwe wet aan zit te komen”, zegt Kamerlid Jan Paternotte. “Dan hebben mensen het gevoel dat ze in het ootje worden genomen en dan snap ik dat die mensen geen zin meer hebben om de luchtvaart in Nederland nog te laten groeien.” Paternotte wil dat minister Van Nieuwenhuizen een einde maakt aan het gedogen en werk gaat maken van het herstel van vertrouwen in haar eigen ministerie en de luchtvaart. “Ze moet dit gaan oplossen en zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen. Dat ze niet in de maling worden genomen. Ik verwacht dat ze dat nu sneller doet, want het afgelopen half jaar is er nog geen vooruitgang geweest.” Minister Van Nieuwenhuizen laat weten te werken aan wettelijke verankering van de afspraken over preferent baangebruik, maar dat daarvoor eerst het Milieueffectrapport Schiphol klaar moet zijn. De bewindsvrouw kondigde eerder deze week opnieuw uitstel van dat rapport aan. Waarschijnlijk kan nieuwe regelgeving daardoor op zijn vroegst in 2019 in werking treden.

Kijk & lees ook onze uitgebreide longread

Het tandeloze toezicht rond Schiphol

Bekijk bericht op "Eenvandaag"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

De enige die in deze soap tanden heeft, is de luchtvaartsector in Nederland.
Valse tanden.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

En ik maar denken dat de Db app op mijn iPad in de war is.............
Diep triest dit bericht zoals hier boven beschreven.
Ik was er al niet gerust op dat ILT, want die neemt meldingen van dichtbij passeren van 2 vliegtuigen ook met een korreltje zout.
Ook ik heb hiervan een melding gemaakt en in hun antwoord kreeg ik Een smoes van hier tot yesterday...........hun waarneming was dat de vliegtuigen een flink aantal kilometers en een iets later tijdstip ruim buiten de vastgestelde minima vlogen.
Tja welles,nietes mijn woord tegen een officiële instantie.........

Geplaatst door anoniem1

De ILT houdt zich daarmee aan een instructie van de minister om ‘anticiperend' te handhaven. Dit houdt in dat de ILT bij haar toezicht rekening houdt met afspraken die in 2008 zijn gemaakt aan de Alderstafel, maar nog altijd niet wettelijk zijn vastgelegd.

Op zich heb ik geen probleem met het anticiperend handhaven,maar het probleem is dat men ook niet anticiperend handhaaft!. Zo heeft Schiphol afgelopen jaar de regels overtreden voor het gebruik van 4 banen volgens het nieuwe stelsel en dan zegt de ilt doodleuk. Het nieuwe stelsel is nog geen wet dus we kunnen niet handhaven.

Het is het een of het ander,het oude stelse handhaven of het nieuwe stelse handhaven,op dit moment gebeurt geen van beide en dat is echt een truuk van lag niveau.,

Geplaatst door anoniem1

Men heeft gewoon expres zo lang gewacht met deze wet om deze gedoogsituatie mogelijk te maken. 5 jaar terwijl het normal 1. jaar is. Dat is echt belachelijk.

Geplaatst door anoniem1

Het gedoogbeleid is denk ik ook de enige manier waarop Schiphol naar de 500k kon groeien. Zowel het oude als het nieuwe stelsel zouden hiervoor teveel beperkingen hebben gegeven.

Geplaatst door anoniem1

De groeispurt in de afgelopen 3 jaar van Schiphol valt precies samen met het gedoog beleid.
En dan nu Schiphol op 500k zit komt er wat aandacht voor want terug zal men toch nooit gaan.
Bah ik ben hier echt verontwaardigd over.

Geplaatst door anoniem uit Gouda Oost

Worden we nu ook genaaid door de overheid? SCHANDE!

Geplaatst door Henk Meijer uit Elburg /// woonde 4 jaar onder de aanvliegroute A


Naar aanleiding van een m.i. verschrikkelijk kritiekloos stuk in Trouw bedoeld als een soort steun in de rug van de jonge provincie, over Lelystad-Airport van Erik van Zwam, van 20 januari 2018, heb ik eind januari onderstaand artikel aan Trouw aangeboden. Ik dacht aan Trouw en de traditie van de verzetskrant 'Trouw'. Daar was een andere wind gaan waaien.................

Kopij voor Trouw, verzetskrant

Lelystad-Airport, beleid beneden niveau
List, bedrog en valse praktijken, inclusief het buitenspel zetten van een heel ministerie (VROM) , het vrijwel onmondig maken van provinciale besturen en veel gemeenten, die nu denken dat er kansen voor hen zijn, en de bedreigingen in de vorm van een steeds verder verslechterende leefbaarheid door permanente onrust en stress door langdurige verstoring van de rust, ernstige luchtverontreiniging etc. niet kunnen inschatten, of op voorhand maar vast bagatelliseren. Zie daar een deel van de toestand van de leefomgeving bij de - gewenste (?) - start van Lelystad-Airport, Luchthaven op zeeklei en drijfzand gebouwd.
Politici (m/v), grotendeels van VVD-HUIZE en ambtenaren uit de kaste der 'bestuurders' hebben een prominente rol gespeeld bij het voorbereiden van de totstandkoming van wat nu gevreesd wordt.
De ondoorzichtigheid van procedures, het hechten aan het eigen belang of vrees voor aantasting van de rechtspositie en/of carrièrekansen in ambtelijke kringen, het zijn factoren die de besluitvorming sterk hebben beïnvloed.
Ik schreef een brief over de schadelijke effecten van de luchtvaart naar de Minister van VWS en kreeg (NOTA BENE) antwoord van de directeur Lúchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en destijds Milieu (!), nu 'Waterstaat'. Drs (!) Rob Huijser.
Daarnaast is er de 'invisible hand' van de luchtvaartlobby, waarbij o.a. premier Rutte een graag verzwegen rol speelt.
Er wordt volop gebouwd en als de gemaakte kosten er niet uit worden gehaald, wordt dat als verlies aangemerkt.

Zie de komst van Lelystad-Airport evenals de totale luchtvaart eens als een BEDREIGING voor het land.
Dat de luchtkwaliteit in Nederland slecht is, blijkt o.a. in de Zembla-documentaires 'Geen vuiltje aan lucht' en 'Klimaatchaos'.
Terwijl de rechter in de door Urgenda en Milieudefensie aangespannen procedures, een hard oordeel uitsprak en je zou denken dat de Nederlandse overheid er lering uit zou trekken, zette de Nederlandse overheid een hele DENIAL INDUSTRY - hoog-opgeleide en van uw en mijn belastinggeld betaalde mannen en vrouwen aan het werk, die ervoor moeten zorgen dat aan de eis niet hoeft te worden voldaan en de bezwaren in de vergetelheid kunnen raken.

En nu heeft ook Natuur en Milieu nog eens een proces tegen de Rijksoverheid aangespannen, vanwege een overschrijding door de luchtvaart van de norm voor CO-2 - uitstoot.
Het gaat hier nota bene om broeikasgassen, waardoor het ijs aan de polen afsmelt, het water van de oceanen stijgt en er overstromingen plaatsvinden, waardoor het leven in kustgebieden, zoals in Nederland, steeds moeilijker wordt. Omdat ook de gletsjers in berggebieden sneller afsmelten, zullen er ook langs de rivieren en waar de rivier dicht bij de zee komt, meer overstromingen kunnen plaats vinden.
Met het stijgen van de welvaart in andere delen van de wereld zullen er ook in die gebieden steeds meer mensen zijn, die op reis willen gaan. Hierdoor zullen toeristisch aantrekkelijke gebieden worden 'overstroomd' door toeristen. Zie bijvoorbeeld Amsterdam en Giethoorn. In het algemeen zullen plaatsen met een mooi monumentaal centrum het zwaar te verduren krijgen.
De werkwijze van het SCHIMMIG OPERERENDE Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is al lange tijd onderwerp van onderzoek. ER IS ALLE REDEN OM EENS FLINK OP DE REM TE GAAN STAAN.
Inmiddels is er een gedegen onderzoek uitgevoerd, waaruit veel van de werkwijze van de Nederlandse overheid blijkt.
https://www.vlieghinder.nl/nieuws/artikel/Transumo-Transports---Deelrapport-2
De leefbaarheid van Nederland komt steeds meer in het gedrang.Geplaatst door Klaas uit Amstelveen

Kan iemand mij vertellen waarom nederland zich wel aan de milieuregels moet houden en in belgie duitsland frankrijk niet hoeven
Luchthaven luik is fors aan het uitbreiden
Luchthaven weezen ook
Iedereen stapt straks in de auto naar duitsland en vliegt over nederland naar amerika
Dus naast vliegtuig uitlaatgassen en heb je ook uitlaatgassen van de auto

Federal express wilde naar schiphol
Mocht niet van jullie
Zit nu in Parijs
Fransen blij met 5000 extra banen en we gaan met z n alle naar frankrijk met vakantie

Geplaatst door Ton

Leugens, leugens, en een rad voor de ogen. Al sinds 2003 (en daarvoor). Omwonenden zijn voor de directieleden van Schiphol al jaren niets waard. Lawaai en vuiligheid worden alleen maar erger.
Geld, geld en ego is het devies van de egotrippers van Schiphol en dié leden van de regering die deze egotrippers keer op keer steunen. Mooie praatjes met slechte gevolgen voor milieu, gezondheid en welbevinden van mens en dier.
Er is kortgeleden een bericht van de regering: eet minder vlees, dat is goed voor het milieu.
Er is al jaren het bericht van de egotrippers van Schiphol, overgenomen door de regering: ga meer vliegen, dat is slecht voor het milieu maar goed voor ons en de werkgelegenheid. Consequent van de regering zou zijn: ga minder vliegen, dat is goed voor het milieu.
Misschien door 21 % vliegtax en 21 % kerosinebelasting.

Geplaatst door anoniem1

Als je zelf regels opstelt dan moet je je daar ook aan houden.
"Mocht niet van jullie" Ik wou dat het waar was maar wij hebben daar helemaal niks over te zeggen.

Geplaatst door anoniem1

Rechter heeft geoordeeld. ILT hoeft niet te handhaven volgens het nieuwe handhavings stelsel dat nog geen wet is. Ook het oude wettelijke stelsel hoeft niet te worden gehandhaaft omdat daar een ontheffing voor is verleend.

Geplaatst door Marja uit Vijfhuizen

Volgens mij heeft de overheid aandelen in de luchthaven schiphol Bv de exploitant van het hele gebeuren en zolang dat zo is ...... Kun je je af vragen of er werkelijk iets aan gedaan zal worden. Het ergste vind ik, De gemeente Haarlemmermeer staat het toe. En die zou er toch voor de bewoners moeten zijn. Maar ja. Zolang ze niet kunnen aanvaarden dat we precies anders om moeten gaan denken en moeten minderen ipv groeien om op den duur nog fatsoenlijk te kunnen ademen en maar blijven uitbreiden met vliegen en wegen aanleggen. Niet klagen we kunnen straks met zijn allen gemeenteraad en de huidige bestuurders naar huis sturen door anders te gaan stemmen en dat is de enige inspraak die we er in hebben.