Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Minister: Minder polderen over groei Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 893 
|
 Parool 
Minister: Minder polderen over groei Schiphol

Het Aldersoverleg over groei van de luchtvaart rondom Schiphol heeft zijn langste tijd gehad. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Luchtvaart wil in de toekomst 'minder polderen' over het vliegverkeer.
door: Herman Stil 8 januari 2018, 15:28

Het gaat daarbij om het overleg over groei na 2020. De Omgevingsraad Schiphol blijft bestaan, maar in een andere vorm.

Hans Alders heeft de afgelopen drie decennia de groei van de luchtvaart in Nederland vormgegeven. Eerst als minister van Milieu, waar hij in de jaren negentig de groei van Schiphol faciliteerde, later als voorzitter van diverse overlegorganen als de Alderstafel en nu Omgevingsraad Schiphol.

"Dat we weer een Alderstafel krijgen, ligt niet voor de hand," zegt Van Nieuwenhuizen in de periferie van een bijeenkomst bij de Luchtverkeersleiding op Schiphol. "Er liggen nog twee adviesaanvragen bij de heer Alders, daarna houdt het op."

Vorige maand al liet een aantal regiogemeenten, waaronder Aalsmeer, weten niet langer met het Aldersoverleg verder te willen gaan omdat daar te veel partijen meebeslissen. Schipholtopman Jos Nijhuis pleit daar al twee jaar voor.

Of de oud-minister en commissaris van de koningin in de toekomst nog een rol krijgt, laat de minister in het midden. "Ik heb hem gevraagd mee te denken hoe het anders is te organiseren. Maar er is een andere vorm van participatie van belanghebbenden nodig."

Slimme ingenieur"Ik ben er nog niet van overtuigd dat het polderen op deze manier door moet gaan. Bij de komende herindeling van het luchtruim is straks heel Nederland betrokken. Het idee moet van tafel dat iemand naderhand zegt: dit ben je nog vergeten. Er is misschien nog een slimme ingenieur die andere inzichten heeft."

Eerder bleek dat zowel rondom Lelystad Airport, waar nadat alle officiële berekeningen rond waren toch nieuwe inzichten opdoken, als rondom Schiphol, waar de luchthaven met onvolledige cijfers over het aantal gehinderden naar buiten kwam

“Ik wil in februari een besluit nemen op basis van onderzoek.”
Minister van Nieuwenhuizen
Van Nieuwenhuizen bezocht de Luchtverkeersleiding op Schiphol omdat daar sinds kort ook de militairen zijn aangeschoven. Daardoor wordt het in de toekomst gemakkelijker dat burgerverkeer door militaire vlieggebieden kruist. Tegelijkertijd is ook het militair luchtruim op de schop gegaan en een oefengebied boven een groot deel van Noord-Brabant - verdwenen. Daardoor kunnen nu meer burgervliegtuigen sneller vanuit en naar het zuiden vliegen.

Kamermeerderheid


Militairen gaan straks ook het vliegverkeer van en naar Lelystad Airport begeleiden. Minister Van Nieuwenhuizen gaat er vooralsnog niet vanuit dat dat vliegveld later opengaat dan 1 april 2019, ook niet nu er een kamermeerderheid voor uitstel lijkt te zijn. "Ik wil in februari een besluit nemen op basis van onderzoek."

Als het tot uitstel van Lelystad komt, dan voelt de minister er weinig voor om de groeigrens van 500.000 vluchten van Schiphol tussentijds op te rekken. "Tot 2020 houden we ons aan de afspraken."

Bekijk bericht op "Parool"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Mooi zo, stop met polderen gezien de uitslag van de stelling vd dag in de Telegraaf, hier uit blijkt dat 51% tegen verdere uitbreiding van het vliegverkeer is.
Dus beste minister, het is duidelijk wat de burger wil !

Geplaatst door Hans uit Uitgeest

Een belangrijke element van een goed functionerende democratie is, dat de meerderheid minderheden in bescherming neemt. Zelfs al zou een meerderheid van de Nederlandse bevolking om economische, hedonistische of andere redenen voor uitbreiding van het aantal vluchten van en naar Schiphol zijn, dan nog zou de minderheid die daardoor getroffen wordt in een democratisch land beschermd moeten worden. Denk aan de bevolking van Groningen, die tegen de gevolgen van aardgaswinning beschermd moet worden.

Het wordt tijd dat de bevolking rond Schiphol net zo sterk in het geweer komt als die in Noordoost-Groningen.

Geplaatst door anoniem uit Aalsmeer

Inderdaad Hans, en dat mechanisme heet ZORGPLICHTVERANTWOORDEKIJKHEID. En de overheid heeft al decennia schijt aan de zorgplichtverantwoordelijkheid t.a.v. omwonenden van Schiphol.

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

"Er is misschien nog een slimme ingenieur die andere inzichten heeft."

Als ingenieur en helaas ervaringsdeskundige bied ik me aan met inderdaad andere inzichten. Misschien ben ik wel slim genoeg, het oordeel laat ik aan u over. Ik zal u berichten over alle trucs en leugens die de overheid en Schiphol al bijna 20 jaar ons in de regio Kennemerland hebben benadeeld.

Hier les 1 uit mijn cursus "liegen en bedriegen bij de aanleg van nieuwe vliegvelden of landings-start banen door de Nederlandse overheid".

Truc 1 – Informatie

Informeer bij de besluitvorming zo vaag mogelijk.

Maak een zgn. ‘startnotitie’ met grappige plaatjes en wollige en vooral positieve taal.

Gebruik zinnen als “een vliegveld van internationale allure” of “een nieuw innovatief vliegveldconcept”.

Andere geslaagde voorbeelden zijn: ‘polderbaan’. Minder succesvol omdat men het al gauw doorzag was de term ‘milieubaan’. Overdrijf niet en pas op dat men niet te snel doorheeft dat men wordt belazerd, maar onthul uiteraard niet de waarheid.

Geef pas details over vliegroutes en -hoogten als er al (bijna) wordt gevlogen, zorg ervoor dat men geen exact idee heeft wat men boven het hoofd hangt.

Verschuil u achter het nog niet gereed zijn van het luchthavenindelingsbesluit bij vragen van verontruste burgers.

Verdere lessen volgen als er belangstelling voor is.


Geplaatst door mcp uit Amsterdam

Vliegtuiglawaai Schiphol blijft toenemen. Nu, januari 2018, elke minuut een vliegtuig over Amsterdam Zuid in de ochtend. Van 7 uur in de morgen wakker van het eerste vliegtuig en rechtop in bed. Met deuren en ramen dicht is het nog steeds storend.

Gewenste Oplossingen:

1. Schiphol mag niet verder uitbreiden.
2. Vermindering van 492.000 vluchten nu naar maximaal 300.000 vluchten.
4. Verbod voor nachtvluchten over de stad.
5. Verplichting voor geluidsarme vliegtuigen per 2025

Geplaatst door Arie uit Castricum

Praten heeft inderdaad onvoldoende opgeleverd. Wat er wel is wordt niet gehandhaafd.
Ook nog optie's.

Handhaaf met boetes of vliegverbod bij afwijkingen van de afgesproken aanvliegroutes en alle andere mogelijke "ontduikingen".
Maak de boetes hoger en progressief zodat de notoire overtreders geen voordeel hebben.
Publiceer wekelijks de overtreders (maatschappij en naam gezagvoerder) en de aan hun uitgedeelde boetes.


Geplaatst door anoniem1

Dat de alders tafel op zijn einde loopt komt niet onverwacht.
De grote beslissingen die invloed gaan hebben voor heel veel nederlanders,invulling groei na 2020 en herindeling luchtruimt voor 2023,gaan genomen worden zonder inbreng van de omwonenden.

Overleg en polderen is leuk zolang je het met elkaar eens kan worden. Zodra overeenstemming niet meer mogelijk is wordt het lastig en is het beter om het maar af te schaffen.

Geplaatst door Jos

De interpretatie van Herman Stil klopt zoals wel vaker niet helemaal. Op zich is de AldersTafel Schiphol ideaal geweest voor de politiek. Bewoners hebben zelf ingestemd met pijnlijke beslissingen en Alders heeft mooi daarmee de minister uit de wind gehouden. Bij Lelystad is het anders gelopen omdat de aanvliegroutes buiten de contouren niet aan tafel zaten en nu de politiek aanvallen. En dit laatste wil de minister nu veranderen door 'een andere vorm van participatie'.

Geplaatst door Thijs uit Hoofddorp

Sinds 2003 woonachtig in Hoofddorp maar geboren in Haarlem, is Schiphol een vast gegeven waar je mee opgroeide. In 2007 is er een laatste woningbouwproject geweest genaamd de Hoven.
Gemeente en projectontwikkelaar AM stelde dat het een rustige wijk zou worden, ter completie van het ontwikkelgebied Floriande. Medio 2009 mocht KLM onaangekondigd een zogenaamde korte bochtstraal ter proef inzetten vanaf de Kaagbaan, welke de luchtvaart tijd en geld zou besparen. Anno nu is de geluidsoverlast zo hevig omdat de proef toentertijd succesvol is gebleken en er hedendaags van 07:00 tot 23:00 de zwaarste categorie luchtvaart overkomt. Mijns inziens is de projectontwikkelaar en gemeente Haarlemmermeer mede aansprakelijk voor de overlast.
Ik zou hier best wel eens een juridisch advies over willen horen. Zeker als Schiphol gaat uitbreiden voorzie ik dat deze korte bochtstraal volledig opengesteld zal worden. Wat betekend dat voor de waarde van een eigen woning, luchtkwaliteit en gezondheid?