Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Minister: Kies voor selectieve luchtvaart op Schiphol, niet voor volumegroei

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1395 
|
 Werkgroep toekomst luchtvaart 
hv_vliegtuig_2876.jpeg

De groei die Schipholdirecteur Benschop voorstaat, levert in 2050 op Schiphol bijna een miljoen vliegbewegingen op. De bewonersorganisaties in de regio Schiphol protesteren massaal tegen luchtvaartgroei. De minister van I&W voert voor Schiphol een selectief economisch beleid. De WTL heeft de minister verzocht dit luchtvaartbeleid in te voeren zonder luchtvaartgroei, om de milieuhinder en klimaatimpact maximaal te kunnen reduceren.

De WHO en de GGD’n in de regio constateren veel grotere aantallen gehinderden dan aangenomen wordt. IPCC eist ongekende maatregelen tegen de CO2-uitstoot. Door de volumegroei komt er van reductiemaatregelen echter weinig terecht.

De Schiphol Group, de KLM en anderen in de luchtvaartsector blijven aandringen op voortzetting van de onge-differentieerde volumegroei op de mainport. Deze levert rond 2050 een twee keer zo groot Schiphol op, met bijna een miljoen vliegbewegingen. De snelgroeiende prijsvechters (20% per jaar!) zullen na 2020 het grootste deel van de eventueel vrijkomende capaciteit innemen. Zij zullen hun felle prijsconcurrentie voortzetten en netwerkmaatschappijen verder in het nauw brengen. De vraag naar massaal ‘low-budget’ toerisme is al tot grote hoogte gestegen en zal verder groeien, ten koste van het netwerk. De economische meerwaarde van pretvluchten is uiterst twijfelachtig.

Het selectief economisch luchtvaartbeleid van minister Van Nieuwenhuizen kan dit maatschappelijke vraagstuk oplossen. Schiphol moet een nutsfunctie vervullen voor de passagiers die tussen economische sectoren van Nederland en economische regio’s in de wereld vliegen. Zij acht een goed verbindingennetwerk aantrekkelijk voor buitenlandse vestigingen. Het nationale economische belang van de mainport Schiphol draait dus vooral om zakelijke passagiers van en naar Nederland. Dit noodzakelijke vervoer, speerpunt van haar beleid, kan nog tientallen jaren groeien zonder één extra vliegbeweging, omdat het slechts een kwart van alle passagiers be-treft. Dan bieden de vliegtuigen in het economische netwerk ook nog voldoende ruimte voor familiebezoek en mooie toeristische reizen naar of uit het buitenland.

De ontwikkeling van dit economische netwerk vergt evenmin extra luchtverkeer, mits de vraag naar extreem goedkoop vliegen spoedig teruggedrongen wordt. Deze categorie passagiers is veel gevoeliger voor prijsverho-ging door belastingheffing en externe kostentoerekening dan zakelijke passagiers. Bovendien schept een eerlij-ke ticketprijs een gelijk speelveld met het hsl-vervoer. Daardoor kan het netwerk de groei van zakelijk vervoer plus een redelijke mate van toerisme tot 2050 blijven accommoderen. Bij een gelijkblijvende omvang van het luchtverkeer zijn krachtige maatregelen tegen milieuhinder en uitstoot veel effectiever.

De WTL heeft de minister verzocht het luchtvaartbeleid te richten op selectief economisch nut zonder volume-groei van het luchtverkeer en op maximale reductie van de milieuhinder en klimaatimpact. Die combinatie past goed in de Nationale Omgevingsvisie 2018. Groei volgens de luchtvaartsector is daar met weinig economische meerwaarde en een grotere milieu- en klimaatimpact juist mee in strijd.
Hilversum, 23 november 2018

Hans Buurma, voorzitter van de WTL

Bekijk bericht op "Werkgroep toekomst luchtvaart"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Elodie uit Wintelre

'De vraag naar massaal ‘low-budget’ toerisme is al tot grote hoogte gestegen en zal verder groeien, ten koste van het netwerk. De economische meerwaarde van pretvluchten is uiterst twijfelachtig'. Hoe bestaat het dan toch dat we dergelijke vliegreizen blijven subsidiëren met belastinggelden. De groep omwonenden die hinder hebben van deze vliegtuigen wordt in Nederland steeds groter, betalen belasting en krijgen herrie en stank er voor terug. In Frankrijk weten ze hoe ze moeten protesteren! Zouden wij dat ook durven?

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Zakenvluchten voegen ook niks toe. Eigenlijk vaak een pretvlucht voor de manager etc.
Pak gewoon Skype. En het netwerk van Schiphol en bijv KLM blinkt uit in overstappen voor omweg vliegroute's die prijstechnisch voordeliger zijn maar volledig overbodig.. Pure verspilling dus.

Geplaatst door anoniem1

Het nationale economische belang van de mainport Schiphol draait dus vooral om zakelijke passagiers van en naar Nederland

Ik ben voor het terug dringen of bevriezen van het aantal vliegbewegingen,op welke manier dan ook. Maar dit klopt gewoon niet,het is niet waar.
Als we niet eerlijk zijn over hoe de situatie is dan kan er ook nooit een goede economische oplossing gevonden worden.
Ik ben voorstander van het selectiviteits beleid en vakantie vluchten weren,maar alleen omdat dat het aantal vliegbewegingen zou kunnen terug dringen,niet omdat het economisch gezien een slimme zet is.
Het toerisme levert veel meer op dan de zakelijke passagiers die nu naar Schiphol komen en die niet zouden komen als ze een keer zouden moeten overstappen,dat is echt maar een heel erg kleine groep als ze er al zijn!. Dat is gewoon hoe de situatie is,kan er niks aan doen. Het is het netwerk waarvan de economische waarde nu twijfel achtig is. De toegevoegde waarde van het netwerk was ooit hoog,maar nu niet meer en het word elk jaar minder doordat er veel meer alternatieve routes komen. Hierop blijven inzetten is een doodlopende weg. Niet alleen voor de klm in het bijzonder maar voor Schiphol in het algemeen.

Deze visie op toekomst luchtvaart is niet realistisch en gestoeld op onjuiste aannames.
Vluchten kunnen niet geweerd worden naar keuze, Nederland is al duurder dan veel andere europese landen voor vergelijkbare vluchten.

Met deze visie gaat de luchtvaart nooit efficient worden en zal de co2 uitstoot onnodig hoog blijven.
Maar goed,het doel heiligt de middelen,dus nog steeds liever wel dan niet. Maar het is niet de juiste aanpak.

Hoop dat kritiek welkom is,indien niet voel u vrij om deze reactie door moderator te laten verwijderen.

Geplaatst door webbeheer

@ anoniem1: Zoals altijd worden kritische reacties op deze website hogelijk gewaardeerd. Geen enkele reden daarom om uw reactie te verwijderen.