Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Minister keurt stikstofberekening Lelystad Airport en Schiphol af

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 621 
|
 ad.nl 
stikstofdioxide
Stikstofdioxide
Credit: ChiralJon

Minister keurt stikstofberekening Lelystad Airport en Schiphol af

Lelystad Airport krijgt nog geen natuurvergunning om als uitwijkluchthaven van Schiphol dienst te mogen doen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedelkwaliteit heeft een aanvraag daarvoor afgewezen, omdat de berekeningen over de stikstofuitstoot niet klopten.

Dat bevestigen bronnen aan EenVandaag. Actiegroep SATL, die tegen de opening van Lelystad Airport is, claimde eind 2019 al dat de stikstofberekeningen van het vliegveld niet klopten. Door de luchthaven was gerekend met een veel te hoge temperatuur van de uitstoot van vliegtuigen. Daardoor stijgen de uitlaatgassen op, vermengen ze zich en slaan ze over een veel groter oppervlak neer. Het resultaat: de hoeveelheid stikstof die in de natuur terechtkomt is op papier kleiner. Gunstig voor Lelystad Airport, want de berekende stikstofneerslag werd hierdoor zo laag dat er geen vergunning hoefde te worden aangevraagd, maar slechts een melding hoefde te worden gedaan.

Lelystad Airport behoorde tot de bedrijven die voor uitbreiding geen natuurvergunning nodig hadden onder het vroegere stikstofbeleid, het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waar de Raad van State in mei 2019 een streep door zette. Omdat de stikstofuitstoot onder een bepaalde grens bleef, kon volstaan worden met een melding. Door de stikstofuitspraak van de Raad van State moeten al deze zogenoemde PAS-melders alsnog een vergunning aanvragen. Er is een regeling om ze daarbij te helpen maar daar komt Lelystad Airport niet voor in aanmerking vanwege de foute berekeningen. Dat betekent niet dat Lelystad Airport helemaal geen natuurvergunning kan krijgen. Maar de luchthaven zal daarvoor wel zelf moeten zorgen dat elders de stikstofuitstoot wordt verminderd.

Afblazen
Milieuorganisaties Greenpeace, Natuur en Milieu en Milieudefensie laten gezamenlijk weten blij te zijn dat Lelystad Airport nog geen natuurvergunning krijgt. ‘Maar nu is het tijd om dit plan echt af te blazen’, stellen ze in een verklaring over de luchthaven. ‘Net als iedere andere sector moet ook de luchtvaart de CO2- en stikstofuitstoot omlaag brengen. Nu is het aan de minister om de luchtvaart niet langer voor te trekken ten koste van alles en een streep te zetten door luchtkasteel Lelystad Airport.’

De beslissing om van Lelystad een overloopluchthaven te maken, stamt al uit 2008. De opening van het vakantievliegveld werd door de coronacrisis uitgesteld en liep mede door de trage formatie verdere vertraging op. Het nieuwe kabinet stelde het besluit over het vliegveld eind vorig jaar uit en zal pas in 2022 een definitieve beslissing nemen over de opening. De regerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie stelden eerder dat er rond de luchtvaart ‘diverse uitdagingen’ spelen op het gebied van stikstof, fijnstof, geluidsoverlast en de kwaliteit van de leefomgeving. Maar de partijen willen ook dat Nederland, mede door de positie van Schiphol, voor grote bedrijven aantrekkelijk blijft.

10 miljoen verlies
Luchthaven Lelystad Airport leed vorig jaar een verlies van 10 miljoen euro. Dat was circa 1 miljoen euro meer dan een jaar eerder, zo valt te lezen in het jaarverslag van Schiphol, dat eigenaar is van het regionale vliegveld. Lelystad Airport is al volledig ingericht op het afwikkelen van vakantievluchten om daarmee Schiphol te ontzien, maar is nog altijd niet open als overloopluchthaven. De gemaakte kosten worden nog niet terugverdiend.

Het politieke draagvlak voor de capaciteitsuitbreiding van de Nederlandse luchtvaart is de laatst tijd flink afgenomen. Volgens Schiphol is het risico dat de luchthaven helemaal niet open zal gaan gering. Daarmee was het vorig jaar niet nodig op de luchthaven af te schrijven. Voorstanders stellen dat de vakantieluchthaven veel banen zal creëren.

Natuurvergunning
De bedoeling is, als Lelystad open gaat, dat er jaarlijks maximaal 45.000 vliegbewegingen plaatsvinden. Maar volgens een eerdere ontwerpvergunning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij zou dit op basis van de wet op de natuurbescherming om maximaal 10.000 vluchten gaan.

De afgelopen jaren is er voor ruim 200 miljoen euro geïnvesteerd in Lelystad Airport. Er kwam een nieuwe terminal, een grote parkeerplaats, de start- en landingsbaan werd verlengd en de verkeerstoren verhoogd. Over de 32 miljoen euro die in de toekomst nog geïnvesteerd moet worden, zei woordvoerder Hans van Kastel begin vorige maand tegen deze site: ,,Dat zijn gedateerde cijfers uit 2014. Nieuwe cijfers delen we op dit moment niet. Zodra opening duidelijk wordt, beoordelen we dan wat de marktomstandigheden zijn en volgt er een aanbesteding.”

Schiphol
Er zijn grote problemen bij het toekennen van een natuurvergunning voor Schiphol. Om te voldoen aan de regels voor de huidige situatie, met jaarlijks maximaal 500.000 vluchten, zijn volgens ingewijden grote offers nodig: óf het aantal vluchten moet drastisch omlaag, of het aantal boeren in de omgeving.

Bekijk bericht op "ad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Lelystad Airport is een achterhaald concept, uit de tijd dat het klimaatprobleem kon worden ontkend, het stikstofprobleem met dubieuze PAS trucs kon worden omzeild, men voor een paar tientjes overal naar toe kon vliegen en de energieprijzen relatief laag waren.

Het is en blijft een verliespost, net als de KLM. We moeten er NU mee stoppen!

Geplaatst door Jaap uit Bussum

De alsmaar oplopende olieprijs zal uiteindelijk in de ticketprijs worden doorberekend. Gebeurde vroeger ook in de vorm van een brandstoftoeslag. Of gaat de KLM weer bij de regering haar hand ophouden? Er is al zo veel geld in de KLM gestoken, dat het moeilijk zal zijn om nu de stekker eruit te trekken.

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

De klassieke fout zoals beschreven in menig economie boek: een activiteit niet stoppen met als argument dat er al zoveel geld in is gestopt. Een nog altijd vaak gemaakte denkfout. Beter is het je verlies te nemen en de kosten nog in het zelfde jaar af te schrijven.