Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Minister geeft gemeenten gelijk in bezwaar nachtelijk vliegverkeer

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 950 
|
 astricum.uitkijkpost.nl 
gh_vliegtuig_overvliegend_vliegtuig.jpg

De hinder van nachtvluchten staat al langere tijd op de agenda van de gemeentebesturen binnen de regio Noord-Kennemerland. Zeker na de sluiting van de verkorte nachtelijke naderingsroute vanuit het oosten naar de Polderbaan. Omdat heropening van deze route pas op zijn vroegst mogelijk is in 2021, na in gebruik name van het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem, is overleg gevoerd over de door de luchtvaartsector voorgestelde tussentijdse oplossing.

In het voorstel van de sector staat dat vliegtuigen ook 's nachts gespreid kunnen aanvliegen over de gehele regio in de richting van de Polderbaan. De gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Zij stellen, versterkt door de gezondheidsmonitor van de GGD, dat al een enkel overkomend vliegtuig in de nacht slaapverstoring teweeg kan brengen. Daarmee vraagt de regio dus niet alleen aandacht voor de berekende geluidhinder, maar ook voor de hinder die door inwoners wordt ervaren.

Glijvlucht
De minister stelt de acht gemeenten hierin in het gelijk. Het gevolg is dat vliegtuigen nu, gelijk aan het huidige beleid, in de nacht vanuit het westen in glijvlucht over een vast traject moeten blijven aanvliegen. Glijvluchten maken over het algemeen minder lawaai dan conventioneel aanvliegen. Bij gespreid aanvliegen, zoals de luchtvaartsector voorstelde, is er geen garantie dat vluchten in glijvlucht aanvliegen. Het besluit van de minister is opmerkelijk omdat, hoewel volgens de berekeningen gespreid aanvliegen een hindervoordeel met zich mee zou brengen, de hinderbeleving, waar het beleid normaal gesproken niet vanuit gaat, de doorslag heeft gegeven.

Hoge percentages slaapverstoorden
Met het besluit van de minister krijgt het geluid vanuit de regio dus bijval. De gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen roepen al langer op om aandacht te geven aan de ervaren hinder als gevolg van nachtvluchten binnen de regio. Zowel de gezondheidsmonitor IJmond als kwartaalrapportages van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol geven aan dat de hinderbeleving hoog ligt.

Aanbevelingen
Via een verkennend onderzoek naar de impact van nachtvluchten en aanbevelingen die uit deze verkenning voortvloeien, vragen gemeenten aandacht voor de problematiek in deze regio. Om de hinder in de regio te verminderen, zetten de negen gemeenten in op strikte naleving van het beleid van vaste aanvliegroutes met daarbij gunstige randvoorwaarden voor de aankomend vliegverkeer om een glijvlucht goed te kunnen uitvoeren. Uit de verkenning van de regio blijkt verder dat veel nachtvluchten niet mainportgebonden zijn en daarom economisch van minder belang. De regio roept daarom op tot enerzijds een evaluatie en zonodig herberekening van het aantal ernstig slaapverstoorden voor de criteria van gelijkwaardigheid en anderzijds een maatschappelijke kosten-batenanalyse, waarin kosten als gevolg van slaapverstoring (zowel ernstig als matig) en daarmee gezondheidsproblemen worden afgezet tegen baten.

Bekijk bericht op "astricum.uitkijkpost.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door gerard uit Castricum

"Zij stellen, versterkt door de gezondheidsmonitor van de GGD, dat al een enkel overkomend vliegtuig in de nacht slaapverstoring teweeg kan brengen".

uhh. En hoe zit dan dan met de mensen die onder de huidige vaste nachtroutes wonen? Dat zijn er tienduizenden. Zijn die mensen dan imuun voor vliegtuiggeluid? Hoe kan het toch dat de buurman zijn vuil over de schutting bij de buren gooit, de buren en doodziek van worden, en de minister daar geen problemen mee hebben! Puur misbruik van de macht van de meerderheid!

Geplaatst door BS uit Castricum

Omdat we het onwenselijk vinden 500.000 mensen 1 keer per nacht te pesten gaan we 5000 mensen 100 keer per nacht pesten. En omdat dat zo goed werkt voor de statistieken doen we dat bij steeds dezelfde mensen. Hoe redelijk komt dat over bij de betreffende gemeenten en bij de verantwoordelijke minister? Maar dat is met enige marge wat er nu al gebeurt! Het mag toch helder zijn dat hier van redelijkheid en billikheid geen sprake is. Hoe desperaat moet je zijn om zoiets uberhaupt zeer ten nadele van een deel van je burgers te durven voorstellen.

Geplaatst door Lawaai moe uit Regio Alkmaar

Het verschil tussen conventioneel aanvliegen en een glijvlucht nadering is minimaal.
Die maken allebei lawaai.

Het maakt voor je slaap niet uit of je wakker wordt van veel lawaai of iets minder lawaai.

Geplaatst door Bas van den Born uit Wijk aan Zee

@ lawaai moe, dit is stemming makerij, glijvluchten is totaal een andere naderings methode,
glijvluchten (CDA) maken nauwelijks lawaai, dus geen overlast vergeleken met de huidige oudewetse manier van aanvliegen.

Geplaatst door gerard uit Castricum

CDA aanvliegen scheelt, mits perfect uitgevoerd, grosso mode zo'n 10 dB. Een mens ervaart dat als halvering van het geluid. Mits perfect uitgevoerd. En aan dat laatste schort het behoorlijk. In de praktijk komen er nachtvluchten over die niet onder doen van het lawaai van dagvluchten. Overigens, ook van die iets minder lawaaiige nachtvluchten word je wakker. Dus wel stiller, maar even vaak wakker. . Waar zit dan eigenlijk de winst??? Nog steeds 60 keer per nacht wakker voor de 10.000den mensen die onder de nachtroute wonen is geen winst.

Geplaatst door Lawaai moe uit Regio Alkmaar

Ik vertel hoe ik het een groot gedeelte van het jaar ervaar. Natuurlijk is er technisch verschil in de nadering, maar helaas geeft ook een nachtelijke glijvlucht overlast. En straks moeten er mensen een beslissing gaan nemen over groei van Schiphol die geen flauw idee hebben hoe het is om uit je slaap gehouden te worden. Het risico ligt op de loer dat eufemistisch taalgebruik de discussie op het verkeerde been zet.

Dus nog even voor alle duidelijkheid: een nachtelijke glijvlucht over je huis geeft overlast omdat het nog steeds herrie maakt.