Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Minister bekent: handhaven Schiphol kan niet

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 824 
|
 schipholwatch.nl - 25-09-2020 
HvS_Logo-rijksoverheid-instrastructuur-en-Waterstaat.png

Vandaag stuurde minister Cora van Nieuwenhuizen een brief aan de Tweede Kamer (Lees hier) waarin staat wat omwonenden allemaal al wisten: handhaven van Schiphol kan niet. De reden? Dan zijn er geen half miljoen vluchten mogelijk.

Tweede kamerlid Suzanne Króger is verbijsterd over antwoorden van minister Van Nieuwenhuizen.
Ontluisterend eerlijk voor de minister die alom bekend staat als zich graag baserend op mindervalide cijfermateriaal.

‘Anders is er niet zoveel herrie mogelijk’
Op een vraag van kamerlid Suzanne Kröger meldde Van Nieuwenhuizen dat “het niet mogelijk is om zowel te handhaven op het huidige stelstel als op het nieuwe stelsel. Binnen de grenswaarden van het huidige stelsel kan Schiphol niet de 500.000 vliegtuigbewegingen afhandelen op de banen die de minste hinder veroorzaken.”

Kröger staat zelf ook versteld over dit antwoord, getuige haar tweet. “Schiphol is op de pof gegroeid naar 500.000 vliegbewegingen. Zonder stikstofvergunning, zonder goede en handhaafbare geluidsregels. Waarom dan niet de oude regels handhaven om omwonenden te beschermen? Veelzeggend antwoord: dan kunnen we geen 500.000 vluchten hebben.”

Willens en wetens niet handhaven
Dit is dus exact de reden waarom de overlast van Schiphol zo explosief heeft kunnen groeien. Er wordt geen enkele norm gesteld aan de overlast die het vliegveld mag veroorzaken. En als er al een norm is gesteld, wordt deze willens en wetens niet gehandhaafd.

Een groter brevet van onvermogen kan een minister niet krijgen. Bewindslieden worden ingezworen met de eed dat zij de Nederlandse grondwet zullen respecteren (Lees hier). Eén van de onderdelen van de grondwet is artikel 21 (Lees hier): “De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.”

Tot zover dus onze democratie. Stem wijs volgend jaar. Stem anders.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 25-09-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Wat een gotspe Nieuwenhuizen!!!! Wat een gotspe!!! Misschien maar eens wat financiële middelen inzamelen en een advocaat in de hand nemen die dit soort maffia maar eens gaat houden aan de grondwet die u en mij zogenaamd moet beschermen......

Wat een gotspe!!!!!

Geplaatst door Jaap uit Bussum

De minister weet het wel zo uit te leggen, dat de omwonenden er met het nieuwe stelsel beter af zijn. Zij motiveert het zo:
“Wanneer bepaalde handhavingspunten ‘vol’ zitten, zou dit als gevolg hebben dat er volgens het huidige stelsel banen moeten worden ingezet die leiden tot gemiddeld op jaarbasis meer hinder (meer ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden).
Om die reden is er gekozen voor het vliegen volgens de regels van het nieuwe stelstel met een zo hoog mogelijke inzet van de preferente banen leidend tot zo min mogelijk hinder.”

Kortom: volgens de minister zijn de omwonenden er juist op vooruit gegaan. De beruchte dubbeldoelstelling dus: meer vliegbewegingen, minder hinder. Die werkt misschien dan wel voor de ernstigst gehinderden, maar niet voor alle omwonenden van Schiphol die iets minder ernstig gehinderd worden. We zijn dringend aan een stelselherziening toe.

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Ik heb de leugens betreffende de geluidsnormen normen en het gebrek aan handhaving al vaak uitgelegd in mijn cursus Schiphollen. Het enige doel was en is groei toe te laten, en het gevolg is dat er steeds meer mensen in een ongezonde akoestische omgeving komen te wonen. Dit proces gaat gewoon door, want ‘economie gaat boven volksgezondheid’.

Wanneer bepaalde handhavingspunten ‘vol’ zitten moet het stelsel simpelweg ervoor zorgen dat er minder vliegbewegingen worden toegelaten, want dit is de betekenis van handhaven van normen.

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Het verdedigen van niet-handhaven ondermijnt de rechtstaat. . Stelt u zich voor: snelheidsovertreders worden niet meer aangepakt, milieucriminelen en geweldsdeliquenten ook niet, coronaboetes niet meer gegeven, want u kunt het hiermee vergelijken. Zouden we op deze wijze erop vooruitgaan?

Deze handelingswijze die gericht is op het verplaatsen en verergeren van geluidshinder naar c.q. in het buitengebied van Schiphol (terwijl diegenen die onder de aanvliegroutes wonen dichtbij de luchthaven op termijn ook zwaarder worden belast) is tevens in strijd met het streven naar het tegengaan van de vernietiging van biodiversiteit, door de Staat der Nederlanden ondertekend in naam van niemand minder dan MP Rutte, omdat (luchtvaart) groei het klimaat verder opwarmt en dit een directe bedreiging is.

M.a.w. Cora van N. handelt tegen Rutte in!

Zie voor details: https://www.leaderspledgefornature.org/

En nu maar hopen, dat het niet blijft bij mooie woorden op papier, zoals gebruikelijk!

Geplaatst door anoniem uit Aalsmeer

Dus middels het Aldersakkoord is de omwonenden in de binnengebieden een oor aangenaaid (wisten we al, maar nu geeft de minister het ook toe).