Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Minder vluchten op Schiphol in 2020

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1530 
|
 nu.nl 
me_vliegtuig_IMG_2023.jpg

De komende jaren vermindert de groei van het aantal vluchten op Schiphol. Het aantal vliegbewegingen in 2020 wordt maximaal 500.000 in plaats van 510.000. Dat is volgens de PvdA in Noord-Holland de uitkomst van de zogeheten Alderstafel, waarbij de luchtvaartsector, omwonenden en regionale en landelijke overheden afspraken maken over de groei van Schiphol.

Een woordvoerder van de Alderstafel zegt echter dat de besprekingen de komende dagen nog gaande zijn en dat de uitkomst nog niet vaststaat. Ook Schiphol wil nog niet reageren.

In ruil voor het instillen van een maximum van 500.000 vliegbewegingen zou de luchthaven volgens de PvdA in piekuren een vierde baan mogen gaan gebruiken.

Tjeerd Talsma
PvdA-gedeputeerde en delegatieleider van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) Tjeerd Talsma liet weten dat er maandagavond een ingelast overleg was van de delegatieleiders. De BRS is een samenwerkingsverband van drie provincies en 43 gemeenten.

"Dat de luchthaven nu akkoord is met dit compromis is heel positief voor bewoners in de regio", zegt Talsma. "Eerder nog dreigde Schiphol het baangebruik te willen uitbreiden zonder daar iets voor in te leveren." Daardoor liepen de gemoederen aan de Alderstafel hoog op, stelt de PvdA in Noord-Holland.
Het bereikte compromis leggen de delegatieleiders de komende dagen voor aan hun achterban, die daar nog mee moet instemmen.

De Alderstafel
De Alderstafel staat onder voorzitterschap van oud-minister en voormalig commissaris van de Koningin van Groningen, Hans Alders, en adviseert het kabinet. Eerder werd vastgesteld dat Schiphol in 2020 in verband met het milieu maximaal 510.000 vluchten kan verwerken.

Bekijk bericht op "nu.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Zo link als linke Lowietje............de Schipholgroup!
Zet hoog in, vertel niemand wat je inzet is, dan sleep je er meer uit dan waar je eigenlijk op hoopt.
De inwoners zijn wederom weer bedonderd!

Er is helemaal geen compromis!
Het aantal van 500.000 vluchten was voor de Schipholgroup gewoon het uitgangspunt!

Slaap lekker verder en hopelijk worden we niet allemaal wakker gebulderd en gaan we niet ziek worden van de ultra-fijnstof uitstoot door de exorbitante vliegbewegingen boven deze regio!

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

Talsma geeft een onvolledige voorstelling van zaken. De sector wil 2x2 baangebruik terwijl dit bij het Aldersakkoord toentertijd door de bewoners terecht als onacceptabel werd beoordeeld. Teveel geluidshinder en de mogelijkheid om de capaciteit van Schiphol te vergroten. Afgesproken werd de capaciteit van Schiphol t/m 2020 te beperken tot 510 k vtb. Op dit ogenblik vinden er ca. 440 k vtb plaats. De bewoners stelden als eis voor de eventuele uitruil met 2x2 baangebruik dat het plafond van 510 k vtb dan niet voor 2020 zou gelden maar voor 2025. Dat was voor de sector onbespreekbaar. Waarom niet? Omdat tegen die tijd de kans groot zou zijn dat dit plafond te laag zou zijn. Dus heeft de sector voorgesteld om van de 510 k vtb er 500 k vtb van te maken, wetende dat die hoeveelheid t/m 2020 weinig capaciteitsproblemen zou opleveren. En zo geschiedde. Conclusie: de sector heeft 2x2 baangebruik zonder echte opofferingen en de bewoners krijgen door 2x2 baangebruik een geluidshinder toename m.n. in de piekuren en voorts de fopspeen dat het plafond t/m 2020 op 500 k vtb is gesteld. Alders blij dat alle partijen het eens zijn geworden, de stas Mansfeld blij omdat er geen onoverkomelijk probleem is en geen Kamervragen, de sector blij omdat het heeft gekregen wat men wilde. De bewoners kunnen niet echt blij zijn. Zij krijgen een toename van geluidshinder en dat is het dan. De bewonersvertegenwoordiger van Ojik staat met lege handen maar realiseert zich dat niet en/of wil het voor de bühne niet bekennen. Quote van Ojik "Nee het waren zware onderhandelingen en wij moesten naar een compromis zoeken met als resultaat dat wij nu niet met lege handen staan". Ja een hand gevuld met een fopspeen. Een grote schande!!!