Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Minder overlast met vaste naderingsroutes

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 2624 
|
 NHD 
Minder overlast  met vaste naderingsroutes Download het gehele artikel 'Minder overlast met vaste naderingsroutes'
Bekijk bericht op "NHD"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door gerard

meer overlast voor de ongelukkigen die toevallig net onder die (nog te kiezen?) route wonen. Waarom alle overlast op die mensen afwentelen? Hebben ze iets misdaan of zo? De titel had moeten luiden: Op plaatsen veel méér overlast met vaste naderingsroutes.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

CALAMITEITEN ZONE IN VOORBEREIDING?

Meer dan eens is op deze website gewaarschuwd voor geconcentreerde aanvliegroutes.
Het lijkt nu net alsof bepaalde ORS vertegenwoordigers daar om vragen en wat eigenlijk de rol van de sector en met name LVLN precies is, blijft in het vage.

Wat een concentratie van de thans gangbare ca. 70 nachtvluchten en honderden lage aanvliegers per etmaal voor Castricum en Uitgeest kan gaan betekenen laat zich raden.
Dit wordt, als we niet oppassen, een regelrechte "calamiteitenzone met extreme herrie, uitstoot en onveiligheid " die ook nog eens op de nominatie staat om door de Provincie en Prorail (I&M!)( onder regie van de Vereniging EU Deltametropool) tot maximale urbanisatie en exploitatie te worden omgevormd.

Wat een onvoorstelbaar en maar helaas echt dreigend scenario!


Geplaatst door Jaap uit Bussum

Als de luchtvaart in ons aller belang is, wat alom wordt beweerd, is het wel zo eerlijk zijn om ook de lasten zoveel mogelijk te spreiden. Maar er is ook iets voor te zeggen om grote bevolkingsconcentraties zoveel mogelijk te mijden, voor als het een keer mis gaat. Ik vind het een lastig probleem. Maar als ik dan weer ziet wat er zoal over Almere gaat, niet bepaald een dun bevolkt gebied, is de luchtvaartsector niet erg consequent. Ik ben het met Gerard eens dat de titel van het artikel de lading niet dekt.

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

De luchtvaartsector en de Nederlandse Staat als grootste aandeelhouder zijn erg consequent
als het op geld verdienen neer komt.
Het interesseert ze geen ene malle moer hoe een toestel op de pot met honing neerstrijkt, als ze maar neerstrijkt.
Bevolkingsconcentraties zoveel mogelijk vermijden...................tja dat gaat er bij de Bijlmer niet meer in............. Daar wordt ook gewoon weer overheen gedenderd.
Maar ook grotere plaatsen als Alkmaar, Almere en dergelijke worden niet ontzien.
Mijn conclusie is al langere tijd deze: het doel is enkel geld.
De routen worden bewust zo gekozen dat er zoveel mogelijk in geperst kunnen worden, waarbij natuurlijk wel de veiligheid van de toestellen gegarandeerd is.

De Schiphol-group heeft het voor elkaar weten te krijgen dat de Nederlandse Staat voor een groot deel afhankelijk is geworden van de sector.
Dan nog het zogenaamde heren-akkoord met de gemeente Amsterdam.........
Drop zoveel mogelijk vuil bij de buren over de schutting.

Dan de zogenaamde inspanningen van de sector v.w.b. de herrie: als Schiphol zo begaan was met de omwonenden, waarom worden dan Easy-jet en Rainair met een toch flink aantal vluchten naar Schiphol gebracht? Beide bedrijven vliegen met de op dit moment meest luidruchtige toestellen die er zijn. Volgens Schiphol-bla-bla-bla kunnen ze niet worden geweigerd wegens allerlei akkoorden en dergelijke................... En ja, ook nu is er weer een andere reden: Luchthaven Londen Heathrow is de volgende ´bedreiging´ om weer de volgende uitbreiding van Schiphol, er door heen te drukken.....................
Ik ben die ongekende hufterigheid van de Schiphol-group en de Nederlandse Staat, inmiddels spuugzat! Want van vele en die van mij, is het woongenot compleet verziekt!

Geplaatst door Karin

LS, de ramen staan open om de warmte uit huis te verdrijven. Het ene na het andere vliegtuig giert langs de noordkant van Castricum. Ik word er zo moe van om te blijven melden op bezoekbas.nl - en dat is precies waarop wordt gehoopt. Met meldingen (eufemisme voor klagen) wordt trouwens toch niets gedaan. Je krijg één keer een standaard gegenereerde e-mail waarin je te verstaan wordt gegeven dat melden niet automatisch leidt toch enige actie, of woorden van gelijke strekking. Met bewoners wordt geen rekening gehouden. Dit artikel - minder overlast met vaste routes - het is toch om te huilen als je er over nadenkt. Dat is de enige oplossing die kan worden bedacht? Ik vertrek over een week of wat naar mijn vakantieadres aan een buitenlandse kust. Daar zijn ze niet zo stom om de hele streek in de herrie en de vervuiling te zetten. Er komt een dag dat ik hier vertrek. Het woongenot - zoals V.O.S. dat omschrijft is danig aangetast. De verantwoordelijken kan het geen moer schelen, als er maar geld wordt verdiend. De volgende generatie mag het oplossen.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Karin, heel herkenbaar. En het maakt het nog schrijnender als je er vroeger wel lekker rustig gewoond hebt. Dan krijg je helemaal het gevoel dat de machtige luchtvaartsector iets van je afgepakt hebt waar je heel blij mee was.

Geplaatst door Karin

LS, ik heb vandaag eens de tijd genomen wat voor werkzaamheden Platform Vlieghinder Regio Castricum verricht en me aangemeld als lid. Dat had ik - al lezende - al veel eerder moeten doen! Keep up the good work!

Geplaatst door anoniem

Over de vaste naderings routes ben ik erg tevreden. Het verminderd de overlast voor een groot aantal mensen.
Vaste naderings routes houden niet automatisch in dat sommige mensen meer hinder krijgen,dit gelkd ongetwijfeld voor sommige routes maar zeker niet voor allemaal. Het is jammer dat men zo negatief is over deze routes die voor veel mensen een grote verbetering zouden zijn.
Zolang iedereen alles vanuit zijn eigen belang blijft bekijken zal het protest tegen Schiphol nooit een vuist kunnen maken.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Beste Anoniem. Wat u schrijft is waar; het is ook de strekking van het krantenartikel. Maar uw reactie doet mij vermoeden dat u zelf niet onder een vaste aan- of vertrekroute woont. Als dat zo is, zou ik u de volgende gewetensvraag voor willen leggen. Stel dat u ergens jaren tevreden en rustig gewoond heeft en uw woning is van de ene op de andere dag onder een drukke vliegroute komen te liggen. Zou u dan ook zo gereageerd hebben?
Als u inderdaad niet onder een drukke vliegroute woont, wekt u met deze reactie de schijn op hem in uw eigen belang geschreven te hebben. Om een vuist tegen Schiphol te maken is een gezamenlijk optreden waarin niet alleen het eigen belang voorop staat inderdaad noodzakelijk, maar solidariteit jegens bewoners die niet door hun eigen toedoen veel hinder van Schiphol zijn gaan ondervinden lijkt mij ook op zijn plaats.
Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Geplaatst door Anoniem

De reactie kan ik volledig begrijpen. Als ik mijzelf in zon situatie zou bevinden dan zou ik waarschijnlijk nog een stuk feller reageren.
Of ik onder een vaste aanvlieg route woon weet ik niet,de route is er nog niet. Ik ga ervan uit dat als hij er komt dat hij dan (vrijwel) niet over de bebouwde kom zal gaan. Mocht de route over mijn huis komen te liggen dan zal ik daar zeer verbolgen over zijn. Of het dan "objectief" wel of niet de beste oplossing is voor iedereen is dan ook niet meer zo relevant. Dat kan ik mij heel goed voorstellen en zelf zou ik er net zo over denken.

De belangen van veel mensen die overlast ondervinden conflicteren met elkaar,dit speelt Schiphol enorm in de kaart en Schiphol maakt er dan ook dankbaar gebruik van de gelegenheid de verschillende belangen tegen elkaar uit te spelen.
Een oplossing voor dit probleem heb ik helaas niet.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Beste Anoniem. Bedankt voor uw eerlijke reactie en ik deel uw conclusie uit de laatste alinea. Acties van bewoners die in het belang van alle omwonenden zijn, hebben naar mijn idee de meeste kans van slagen. De Werkgroep Toekomst Luchtvaart, waarvan ik een werkgroeplid ben, is op dit moment bezig om de bewonersorganisaties een zienswijze voor de komende Milieu Effect Rapportage (MER) te laten onderteken, waarin onder meer voorgesteld wordt om het maximaal aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol te begrenzen op 500.000. U kunt hier meer over lezen op: http://www.toekomstluchtvaart.nl/Zienswijze.pdf

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Maximum van 500.000 vliegbewegingen.
Voor een dichtbevolkt land als Nederland (en zeker de Randstad is dichtbevolkt) is 500.000 erg veel. Nu is het zo dat ik de meeste overlast ondervind bij zuidelijke windrichtingen (Landen op de Polderbaan). Dat begint omstreeks 04.30 tot, als het tegen zit, tot diep in de avond na 23.00. Is het getal van 500.000 dan nog interessant?
Lijkt mij niet, want er is gewoon een snelweg boven je huis aangelegd, waarvan je zo wie zo een enorme hinder van ondervind dat praktisch een hele dag je leven zeur maakt waar je niet om gevraagd hebt!

Schiphol heeft wat mij betreft maar 1 plaats: in de Noordzee!
Dat de Schipholgroup dat afwijst, heeft slechts te maken met de feiten dat: 1) de enorme hinder (geluid en vervuiling) die ze genereert ze geen ene malle moer interesseert, en 2) de som geld die er zal moeten worden geinvesteerd in een eiland niet zelf wil ophoesten.
3) het kulverhaal dat het technisch niet mogelijk zou zijn.
4) onder de paraplu van de Nederlandse Staat kan de sector ongehinderd haar gang gaan.


Kijk naar het buitenland, daar zijn hele luchthavens in een relatief korte tijd verplaatst vanwege de exorbitante herrie en vervuiling en onveiligheid.
Hier moddert men maar door, met een in mijn ogen (en vooral oren) een vorm van staatsterreur uitoefenend dat de inwoners maar dienen te slikken omdat het de Schipholgroup en de Nederlandse Staat nu eenmaal goed uitkomt.Geplaatst door Jaap uit Bussum

Beste V.O.S. Kunt u een paar luchthavens noemen die vanwege de herrie zijn verplaatst? Overigens wordt ook elders in Europa veel hinder van luchthavens ondervonden, zeker van de grote luchthavens. Op de site van Taming Aviation kunt u bijvoorbeeld zien waar de bewonersorganisaties zijn die in 2014 de petitie tegen nachtvluchten hebben ondertekend:
http://www.tamingaviation.eu/index.php?id=43&L=3
Ik ben het met u eens dat Schiphol in zee voor heel veel mensen een zegen zou zijn, maar helaas is dat een onhaalbare kaart geworden. Een permanente begrenzing op het aantal vliegbewegingen zal al moeilijk genoeg worden. Deze begrenzing kan wat verlichting voor de omwonenden betekenen, als de trend doorzet dat vliegtuigen minder lawaaierig worden. Maar voor bewoners die onder drukke aanvlieg- en vertrekroutes wonen zal dan natuurlijk niet betekenen dat de rust van vroeger weer terugkomt, helaas...

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

@jaap.

Schiphol in zee was een optie in de afgelopen decennia, men zag de toename van het vliegverkeer reeds in de jaren 60 al aankomen. Persoonlijk vind ik dat men toen ook al te laks met de gegevens is omgesprongen. Ik weet wel dat achteruit kijken eigenlijk geen zin heeft, daarom kijk ik liever vooruit en probeer altijd in oplossingen te denken.
Helaas lukt dat natuurlijk niet altijd. Maar zo ook nu: de tijdgeest haalt ons soms in en daarom denk ik dat Schiphol in de huidige vorm veel en veel te groot voor een klein land als Nederland en men echt werk moet gaan maken om te verkassen, al dan niet in samenwerkingsverband met bijvoorbeeld Belgie of Engeland.
In bijvoorbeeld Japan heeft men een complete landingsbaan en bijbehorende, verplaatst van het vaste land naar een baai. In Dubai spuiten nota bene Nederlandse baggeraars stukken land op voor een luchthaven en dergelijke.
Natuurlijk, de Noordzee is wel even iets anders, maar technisch zal het niet onmogelijk zijn.
De Noordzee is niet echt diep, maar wel een roerige zee.

Dat vliegtuigen stiller zullen worden in de tijd dat wij leven, betwijfel ik zeer.
Om zo´n kist de lucht in te krijgen, is gewoon veel vermogen nodig.
Stiller dan 50dB(a) zal het nooit (meer) worden.........
En 50dB(a) is al luid genoeg.

Het aantal klachten dat wordt ingediend bij bijvoorbeeld Bas, is toch niet voor niets zo hoog?
Ook Eindhoven-airport laat een flinke stijging van het aantal klachten zien. Straks Lelystad-airport er nog bij................. Het houd een keer op, dat de inwoners zo flexibel moeten zijn richting de sector en de Nederlandse Staat.Geplaatst door Jaap uit Bussum

@ V.O.S. Bedankt voor uw reactie. Engeland, of beter gezegd Londen, heeft al jaren plannen om een luchthaven in de monding van Thames, in de Noordzee dus, aan te leggen. Dat zou een mooie aankomst- en vertrekluchthaven voor West Europa kunnen worden, die door middel van hoge snelheidstreinen met het vaste land (via tunnels) ontsloten zou kunnen worden. Maar dat zullen we, als de plannen überhaupt uitgevoerd worden, wel niet meer mee maken.

Geplaatst door mariannne uit castricum

Duitsland met name Frankfurt heeft geen nachtvluchten, dat is nog eens beschaafd. Laten we als inwoner over een jaar eens evalueren. Kijken wat ervan is terechtgekomen. Heb zo'n vermoeden
dat het nog meer meer wordt opgerekt en het gewoon soepel verloopt van de nacht naar de dag.

De documentaire "Ganzen van Schiphol". gezien. De ganzen van Schiphol zijn natuurlijk niet van Schiphol. De inwoners ook niet. Redelijk evenwichtige film en alle partijen kwamen aan het woord. Het filmpje van de Texelse ganzen was niet vrolijk. We waren daar op vakantie toen het net begon. Lakens in weilanden, dacht dat lakens ergens voor waren bedoeld. We waren stil omdat daar de eerste ganzen werden vermoord, in angst en paniek. Conclusie van een dier -vriendelijke inwoner. Men kan kiezen voor vele soorten andere oplossing die de dieren laten leven en ze naar elders verplaatsen. Zou het echt lukken om de dommeriken over te halen ?