Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Minder hinder van vliegtuigen, omwonenden: ’maar niet voor ons’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 879 
|
 leidschdagblad.nl 
HvS-klimaatmars_2019-03-11-09-32-04.jpg

Door Annet van Aarsen

NIEUWE WETERING - Het programma staat los van het aantal vluchten, zei Maarten van der Scheer van Schiphol, terwijl hij aan omwonenden ten zuiden van Schiphol probeerde uit te leggen wat de luchthaven en de Luchtverkeersleiding met minderhinderschiphol.nl proberen te bereiken.

Hij merkte terloops ook op dat Schiphol er nog niet uit is of er in de toekomst nou wel of niet een tweede Kaagbaan moet komen. Het Rijk neemt daar volgend jaar een beslissing over. Het is juist die tweede Kaagbaan waar de meeste bezoekers van een informatiebijeenkomst dinsdag in Nieuwe Wetering voor vrezen.

Neem Rob Loekenbach uit Leimuiden, voorzitter van een werkgroep ’Geluidshinder Kaag en Braassem Noord’. Hij heeft een lijstje met cijfers meegenomen van het aantal uren belasting per jaar op de Polderbaan (7545 uur in 2018) en de Kaagbaan (7514 uur), die zijn aangewezen als preferente banen. Ze zijn overduidelijk meer in gebruik dan bijvoorbeeld de Aalsmeerbaan (3453 uur) die mogelijk gesloten kan worden als er een tweede Kaagbaan komt. In het verlengde van de preferente baan wonen minder mensen.

,,Besluitvorming vindt plaats op basis van het aantal mensen dat gehinderd wordt. Dat is een perverse norm’’, vindt Loekenbach. ,,Immers, wat is erger? Een grote groep mensen die een uur per dag overlast ervaren of een kleine groep die 24 uur per dag overlast heeft?’’ Een groot dilemma, zegt Van der Scheer. Soms kan een maatregel betekenen dat de hinder voor een kleine groep toeneemt.

Nachtvluchten
Bewonersvertegenwoordiger in het Schipholoverleg Matt Poelmans, die zelf in Oegstgeest woont: ,,Ik zou voorstellen: stoppen met nachtvluchten. Het is niet nodig om ’s nachts te vliegen. Als we daar mee zouden stoppen, dat zou pas echt een vorm van hinderbeperking zijn.’’

Stoppen met nachtvluchten, dat verzoek hoorde Schipholman Maarten van der Scheer vorige week ook al tijdens een eerdere informatiebijeenkomst in Assendelft. Die verregaande optie staat niet in de plannen. De luchthaven en de luchtverkeersleiding hopen nachthinder te verkleinen door maatregelen als bijvoorbeeld het instellen van vaste naderingsroutes en gelijkmatig dalend naderen.

Of Schiphol straks minder vliegbewegingen of meer vliegbewegingen dan de nu toegestane 500.000 te verwerken krijgt, doet er niet toe, zei Van der Scheer. Dit jaar haalt - schat hij in - het aantal vliegbewegingen niet eens de 300.000. ,,Minder hinder van vliegtuigen voor omwonenden is voor ons een structurele opgave en verantwoordelijkheid, los van het aantal vluchten.’’ Hij probeerde er mee te zeggen dat de plannen niet zijn bedoeld om een groei naar meer dan 500.000 vliegbewegingen mogelijk te maken.

Dat was ook de boodschap van Michael Fidom van Luchtverkeersleiding Nederland. ,,Als we zouden streven naar hogere landingscapaciteit, dan zouden we juist niet maatregelen moeten nemen als hoger komen aanvliegen en vaste routes. Die aanpassingen leveren juist minder ruimte op.’’

De verschillende plannen zijn terug te lezen op minderhinderschiphol.nl. Lees hier. Schiphol en de luchtverkeersleiding vragen daar ook om reacties op de plannen.

Bekijk bericht op "leidschdagblad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Ziet u de inconsistentie in het verhaal?

Als geldt: de besluitvorming vindt plaats op basis van het aantal mensen dat gehinderd wordt, dan kan niet kloppen dat het er niet toe doet of Schiphol straks minder of meer vliegbewegingen dan de nu toegestane 500.000 te verwerken krijgt.

“Het programma staat los van het aantal vluchten” is een onzinnige en zelfs onzindelijke redenering, want juist de grotere aantallen veroorzaken meer herrie.

Vaste naderingsroutes gaan mensen die eronder wonen onevenredig benadelen, en dit gaat men nog verdedigen ook als ‘minder hinder’.

“Hij probeerde er mee te zeggen dat de plannen niet zijn bedoeld om een groei naar meer dan 500.000 vliegbewegingen mogelijk te maken”, maar dat is niet wat de minister I&W voorstelt in de luchtvaartnota. Wie moeten we nu geloven?

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Intussen loopt het project "Luchtruimherziening" gewoon door.

Inzet: maximale capaciteit en exploitatie van het luchtruim, civiel en militair. Gevolgschade voor gezondheid en leefomgeving speelt nauwelijks een rol. Daarmee wordt de komende Omgevingswet en samenhangende nota "Gezondheid breed op de agenda" nu al met voeten getreden.

Met straks Super preferente Polderbaan en het systeem hoogfrequent, laag aanvliegen nadert voor onze regio Kennemerland een horrorscenario!

De MRA wil secundaire banen van Schiphol afwaarderen en ook bij minder vluchten vanwege de pandemie zal dit horrorscenario in beeld komen.

Bij voortdurende struisvogelpolitiek komt daar helaas geen verandering in.

Geplaatst door V.O.S. uit onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder Schipholbeleid.

Gewoon een aantal scut-raketten aanschaffen.
En een Fat Man op dat Shithol gooien.

Is het zo afgelopen met vlieg-tuig.

Als je op Cora-Corona moet wachten..... mij duurt dat te lang.

Hoe lang zijn de mensen in de regio Kennemerland (Randstad) al bezig met een uitzichtloze
strijd om rust, en veiligheid te verkrijgen vanwege een industrie die feitelijk de hele westkant van
Nederland al decennia verziekt?
Een politiek-klimaat dat er op gericht is om maar exorbitant geld binnen te harken en het aan verkeerde zaken, weer uit te geven zonder de verplichting van artikel 21 van de Nederlandse grondwet, na te komen.
Moeten we blijven hopen op een politieke draai?
Bom er op, is het in 1 klap afgelopen met dat luchtvaart-en politieke tuig.
Er wordt toch niet naar de mensen in dit land geluisterd.