Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Milieuorganisaties: ‘Eindhoven rekent bewust met verkeerde gegevens voor natuurvergunning

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 550 
|
 ed.nl - 01-04-2021 
roetend_vliegtuig.jpg
Vliegtuigwalm nabij luchthaven
Credit: Danny Walsh

EINDHOVEN - Alleen door ‘gesjoemel’ met soorten vliegtuigen en aantallen passagiers kan Eindhoven Airport aantonen dat de stikstofuitstoot is gedaald. Het vliegveld rekent bewust met verkeerde gegevens om de benodigde vergunning volgens de wet Natuurbescherming te krijgen, zeggen milieuorganisaties.

En dus moet Eindhoven Airport zijn huiswerk opnieuw doen, zeggen Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) en Belangenbehartiging Omwonenden Welschap. Of beter nog: meteen maar minder gaan vliegen en maatregelen treffen om kwetsbare natuurgebieden als de Kampina, Kempenland, Leenderbos/Groote Heide en de Strabrechtse Heide te beschermen, schrijven onder andere de Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten, Mobilisation for the Environment (MOB).

Alles bij elkaar klopt er niks van, zeggen de milieuorganisaties in hun zienswijzen. Want, zo schrijven ze, het is heel duidelijk dat het vliegverkeer op Eindhoven Airport fors gegroeid is. En dat de toch al zwaar getroffen natuurgebieden daar last van hebben, zoals het Leenderbos/Groote Heide en Plateaux en Kampina. Daarom moet de minister er een einde aan maken, zo stellen MOB, Natuurmonumenten en BMF in hun zienswijze.

Eindhoven Airport wil nu niet inhoudelijk reageren op de kritiek. ,,We hebben met de grootste zorgvuldigheid een vergunning aangevraagd. We wachten nu in het volste vertrouwen de reactie van de minister af”, laat een woordvoerster weten.

De organisaties hebben een zienswijze ingediend tegen het voornemen van minister Carola Schouten (natuur) om de luchthaven in Eindhoven een vergunning te geven volgens de wet Natuurbescherming. Aanvankelijk vond de minister zo'n vergunning niet eens nodig. MOB - bekend van de rechtszaak die de hele PAS-stikstofaanpak van Nederland onderuit haalde -maakte daar bezwaar tegen en kreeg gelijk: Eindhoven Airport moest toch een aanvraag indienen. De minister volgt nu de redenering van het vliegveld dat de uitstoot minder is geworden, als je de vliegbewegingen, het grondverkeer en de autobewegingen van passagiers van 2014 en nu vergelijkt.

MOB noemde deze telling eerder ‘fraude’
Natuurlijk wordt er meer gevlogen en is het aantal passagiers sterk gestegen. Maar in de aanvraag mag Eindhoven Airport de situatie in de twee jaren theoretisch vergelijken, doorgerekend naar het maximaal aantal vliegbewegingen van 43.000. Volgens het onderzoek blijkt dan dat er nu een kleine 10 procent minder stikstof uitgestoten wordt. Milieuactivist Johan Vollenbroek van MOB noemde de manier van rekenen eerder al ‘fraude’.

Nu onderbouwen de milieu- en belangenorganisaties dat standpunt. Bernard Gerard van BVM2, waarin veel regionale bewonersverenigingen in zijn verenigd, noemt de manier van rekenen 'gesjoemel’ en ‘gerommel’ met cijfers. ,,We hebben het in onze zienswijze netjes gezegd, maar er is bewust gesjoemeld met de gegevens om een vergunning te kunnen verlenen", aldus Gerard. En de drie andere schrijven dat er sprake is van ‘een kunstmatige en onrealistische en daarmee onjuiste forse ophoging'.

Te veel zware vliegtuigen meegeteld
Hoe gaat dat in zijn werk? In de zienswijzen wordt het voorgerekend. De situatie in 2014 (met het aantal vliegbewegingen uit 2019, en niet 2020 omdat er nu vanwege corona weinig gevlogen wordt) wordt zo slecht mogelijk voorgesteld, met een hoge uitstoot. Dat is bijvoorbeeld gedaan door zoveel mogelijk zwaar vervuilende vliegtuigen mee te tellen, bijvoorbeeld de Boeing 738 en de Airbus 321. Terwijl die feitelijk destijds maar een laag percentage van de vloot uitmaakten. Voor 2020 (op basis van hetzelfde aantal vliegbewegingen in 2019) is juist wel een realistische samenstelling van de vloog gekozen, mét de lichtere, minder vervuilende vliegtuigen. Daardoor valt de situatie in 2014 tegen, terwijl die in 2020 juist meevalt. ,,Het is zelfs zo erg dat Eindhoven Airport met die vliegtuigen in de situatie van 2014 niet meer zou voldoen aan het Luchtvaartbesluit. Met zoveel zware vliegtuigen zou de luchthaven veel te veel geluidsoverlast veroorzaken", aldus Gerard.

Voor de aantallen verkeersbewegingen is iets soortgelijks gedaan. Daar is een maximaal aantal passagiers gebruikt van 6,9 miljoen, met de bijbehorende (auto)reizen en parkeerbewegingen. Terwijl er eerder gerekend werd op maar 4,7 miljoen mensen die aankwamen en vertrokken. Daardoor scoorde het vliegveld in 2014 slecht en valt de werkelijke situatie in 2020 (op basis van het jaar 2019) mee.

Bekijk bericht op "ed.nl - 01-04-2021"

Reacties op dit bericht