Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Milieulobby: Krimp luchtvaart onvermijdelijk

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 615 
|
 ad.nl 
logo_natuur_en_milieu.jpg

Door Edwin van der Aa

De luchtvaart mag niet langer worden gespaard bij het vaststellen van klimaatbeleid. Reizen moet mogelijk blijven, zolang het het klimaat, de natuur en de gezondheid niet schaadt. Nu gebeurt dat wel en dus dient Schiphol vluchten te schrappen, staat in de alternatieve luchtvaartnota van milieuorganisaties.

Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland vinden dat het tijd is voor ‘een fundamentele omslag’ in ons nationale vliegbeleid. Gezamenlijk doen zij een dringende oproep aan de minister: krimp van de luchtvaart is onvermijdelijk.

Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu: ,,Wij roepen de minister op om harde grenzen te stellen. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de uitzonderingspositie van de luchtvaart.” De luchtvaartsector is nu nog vrijgesteld van nationaal klimaatbeleid. ,,Wanneer de luchtvaart op dit tempo doorgroeit, is haar uitstoot in 2050 verdubbeld", aldus de clubs.

Lees ook hier: Kabinet: Eerst minder hinder door vliegverkeer, dan pas groei Schiphol

De partijen willen dat de luchtvaart in 2050 klimaatneutraal is, in tegenstelling tot huidige beleid. Verder moet het ticket duurder worden, onder meer via de komst van een Nederlandse vliegbelasting voor personen- en goederenvervoer ‘met een tarief dat recht doet aan de milieuschade’.

De uitstoot van het vliegver­keer is gigantisch en vliegen zonder uitstoot is voorlopig nog een sprookje
Joris Thijssen, directeur van Greenpeace


Economisch belang
Het kabinet beroept zich op het ‘economisch belang’ van onder andere Schiphol. Maar daar past relativering, zo stellen de organisaties. ,,De bijdrage aan de economie wordt flink overschat. Er wordt onnodig veel en spotgoedkoop gevlogen, ook naar bestemmingen die bereikbaar zijn met de trein of bus. Bovendien stapt één op de drie reizigers alleen over op Schiphol en draagt daarmee nauwelijks iets bij aan de economie.”

Nederlanders blijven zitten met alle troep, aldus Sijas Akkerman, directeur Milieufederatie Noord-Holland. ,,Ook omwonenden met geluidshinder en longproblemen moeten kunnen rekenen op onze minister. De overheid moet haar zorgplicht serieus nemen.” Volgens Joris Thijssen, directeur van Greenpeace, moet realisme de boventoon voeren. ,,De uitstoot van het vliegverkeer is gigantisch en vliegen zonder uitstoot is voorlopig nog een sprookje.”

Nieuwe luchtvaartnota
Eind dit jaar komt minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) met een nieuwe luchtvaartnota namens het kabinet.

Van Nieuwenhuizen laat in een reactie weten: ,,De nota van de milieuorganisaties stipt een aantal cruciale luchtvaartuitdagingen aan, die straks ook een plek krijgen in de luchtvaartnota. Het doel is de uitstoot van de sector drastisch omlaag te brengen met minder geluidshinder voor omwonenden. Deze inbreng van de milieuorganisaties is een mooie handreiking om daarover met elkaar in gesprek te blijven, zoals aan de Duurzame Luchtvaarttafel die ik ben gestart."

De minister meldde begin juli al dat het aantal vluchten van en naar Schiphol vanaf 2021 stapsgewijs mag toenemen tot maximaal 540.000, mits bij iedere stap wordt aangetoond dat de hinder voor omwonenden en het milieu afneemt.

Zie hier, op deze site, de volledige nota van de samenwerkende milieu organisaties.

Bekijk bericht op "ad.nl "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Marc uit Almere

...Schiphol vanaf 2021 stapsgewijs mag toenemen tot maximaal 540.000, mits bij iedere stap wordt aangetoond dat de hinder voor omwonenden en het milieu afneemt...

Wie behoren tot de omwonenden??? Waar wordt die grens getrokken? Vallen Almere en Lelystad daar ook onder? Dagelijks 200+ vliegbewegingen over ons heen. Waar vroeger nog op 2500 a 3000m hoogte werd gevlogen, tegenwoordig vliegt 90% tussen de 625 en 1800 m hoogte. Ons vertrouwen in de politiek is er niet meer, zoals een ieder kan begrijpen. Hebzucht staat boven aan de agenda! Cora is onmenselijk en laf, Peter een idioot en Benschop een debiele oude vent. En samen verantwoordelijk voor vele slachtoffers!!! Ik zeg:”Levenslang!!!”

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Het is een aloude managementtruc te spreken van 'cruciale luchtvaartuitdagingen' in plaats van asociale, gezondheids- en klimaatverziekende activiteiten. Ik wacht erop dat men ook spreekt van 'nieuwe kansen' voor de Nederlandse luchtvaart!

Pas op: afname van geluidshinder is voor I&W een iets lagere Lden-waarde met vele extra vluchten van toestellen, die een paar decibel minder geluid geven, waardoor we er volledig gek van worden!

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Marc. Het antwoord op jouw vraag wie tot de omwonenden behoren en waar de grens getrokken wordt, ligt mi besloten in deze zinnen die ik citeer uit de brief .d.d. 5 juli 2019 van Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/05/ontwikkeling-schiphol-en-hoofdlijnen-luchtvaartnota
"Het aantal ernstig gehinderden en de hinder in de nacht rond Schiphol moet omlaag. De ruimte die er nu nog is tussen het huidige aantal ernstig gehinderden en de geldende normen voor ernstig gehinderden mag niet volledig worden gebruikt voor de groei van het handelsverkeer. Met andere woorden: het ‘volvliegen van de gelijkwaardigheid’ is niet aan de orde."
Vooral het woordje "gelijkwaardigheid" maakt mij argwanen. Doelt de minister op de gelijkwaardigheidscriteria die gebaseerd zijn op een woningbestand uit 2005? Ik ben bang van wel. Met andere woorden: alle aandacht gaat uit naar een beperkt aantal woningen en omwonenden en wat er in de gebieden daar buiten gebeurt boeit de minister niet. Ik hoop dat ik het verkeerd interpreteer.


Geplaatst door Marc uit Almere

Pieter Elbers, bal gehakt! Neem je verantwoordelijkheid en geef gewoon toe dat de luchtvaart veel te ver is gegaan, grenzen heeft overschreden en we weer terug moeten naar een nivo, waarbij mens en milieu worden gespaard. Geen kwantiteit, maar kwaliteit! Hopelijk krijgt Schiphol geen milieuvergunning en moeten ze snel met 100honderdduizend vluchten terug, en word Lelystad AirPort vergeten. Belachelijk om nog een vliegveld in het kleine Nederland te openen.