Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Milieugroepen Noord-Holland: ook stikstof bij industrie aanpakken

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 893 
|
 noordhollandsdagblad.nl 
stikstofdepositie vliegvelden europa
De totale gemeten stikstofdioxide in de troposfeer. De witte pijlen markeren de tien grootste vliegvelden van Europa.(Bron: http://www.tropomi.eu/data-products/nitrogen-dioxide)

Niet alleen het wegverkeer en de landbouw moeten hun stikstofuitstoot verminderen, maar ook de industrie, de binnenvaart en de luchtvaart. Start bij grote uitstoters zoals de cacao-industrie in de Zaan, Tata Steel en vuilverbrandingsinstallaties.

Dat stellen de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, IVN, Goois Natuurreservaat, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Duinbehoud en Natuurmonumenten in hun Actieplan Stikstof Noord-Holland. Het plan wordt maandagmiddag aangeboden aan het provinciebestuur.

De groepen pleiten voor een samenhangend pakket van maatregelen. Schone lucht is volgens de organisaties niet alleen van belang voor de natuurgebieden, maar ook voor de gezondheid van inwoners. Door te hoge stikstofuitstoot liggen momenteel veel bouwprojecten stil. Om die sector weer aan de slag te krijgen, wil het kabinet de maximumsnelheid verlagen en boeren aanpakken. Met boeren is de provincie Noord-Holland al in gesprek, maar nog niet met natuurorganisaties.

Landbouw
In Noord-Holland zijn de veroorzakers van de stikstofuitstoot vooral het wegverkeer, de industrie en de landbouw, maar ook de scheepvaart en de luchtvaart. „De landbouw in Noord-Holland wordt minder zwaar getroffen dan in een provincie als Noord-Brabant. We denken vooral aan natuurinclusieve landbouw, zeker rond de natuurgebieden. Bij die vorm van landbouw gebruik je geen veevoer dat is gemaakt van soja, staan de koeien veel buiten en meng je mest met stro”, geef Sijas Akkerman van de Natuur en Milieufederatie als voorbeeld.

De aankoop van intensieve agrarische bedrijven, vooral melkveehouderijen, is waarschijnlijk een van de meest effectieve bronmaatregelen. „Maar allemaal op vrijwillige basis.”

Schepen
Wat het verkeer betreft moet niet alleen de snelheid omlaag, maar moet schoon verkeer worden gestimuleerd. Dat gaat van elektrische auto’s tot openbaar vervoer en de fiets. Maar ook de scheepvaart moet bijdragen, stellen de natuurgroepen. Voor schonere schepen zou een lager havengeld kunnen komen, subsidie voor andere motoren en verplicht gebruik van walstroom in havens. De luchtvaart op Schiphol zou niet moeten groeien.

De vele industrie in Noord-Holland stoot ook veel stikstofoxide en ammoniak uit. Met nieuwe technologie kan dat worden aangepakt. „Investeer in aanvullende zuivering van rookgassen en kom met nieuwe normen. Start bij de grootste uitstoters zoals de cacao-industrie, Tata en vuilverbranders.”

Tenslotte moet in de hele provincie een meetnet komen.

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl"

Reacties op dit bericht