Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Milieueffectrapport: Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vluchten

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 870 
|
 nos.nl 
hvs_schiphol_DSC_2513.JPG

Schiphol kan theoretisch doorgroeien naar 540.000 vluchten per jaar in 2023, 40.000 meer dan nu is toegestaan. Niet de geluidshinder of het milieu, maar de veiligheid bepaalt daarbij de grens. Dat staat volgens ingewijden in het concept-milieueffectrapport over Schiphol, dat donderdag zal verschijnen. Het geschetste groeiscenario is weliswaar nog geen concreet voorstel, maar toch slecht nieuws voor de inwoners van Aalsmeer en Uithoorn, die nu ook al de meeste overlast ervaren.

Al jaren werkt Schiphol aan een milieueffectrapportage (MER) voor de luchthaven, nodig om vast te stellen wat vanuit milieuoogpunt de maximale capaciteit van het vliegveld kan worden. Tot 2020 is Schiphol gebonden aan een maximum van 500.000 vliegbewegingen (starts en landingen). De grens van 500.000 vliegbewegingen is al bereikt, verdere groei is dus nu niet meer mogelijk.

MilieueffectrapportVoor de periode tussen 2020 en 2030 moeten nieuwe afspraken gemaakt worden. Het milieueffectrapport is daarbij het uitgangspunt. Wat het uiteindelijke groeiplafond zal zijn, wordt bepaald in de Omgevingsraad van Schiphol, waarin de luchtvaartsector, het bedrijfsleven, omwonenden, milieuorganisaties en overheden zijn vertegenwoordigd.

Dat moet uitmonden in een advies aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Uiteindelijk moet het kabinet besluiten of dat advies wordt overgenomen. Het advies van de Omgevingsraad wordt nog voor de Kerst verwacht. De definitieve MER wordt pas gemaakt als de Omgevingsraad een voorkeursvariant heeft bepaald.


In het rapport dat nu op tafel ligt, wordt uitgerekend hoeveel stiller de vliegtuigen sinds 2004 zijn geworden. De afspraak is dat de helft van die geluidsruimte gebruikt mag worden voor groei.

Volgens de opstellers van het conceptrapport zouden er dan ongeveer 60.000 vluchten bij kunnen komen, zonder dat er meer mensen gehinderd worden dan is toegestaan. Het plafond zou daardoor ongeveer 560.000 vluchten zijn.

Dat het rapport toch uitgaat van 540.000 vluchten komt doordat de luchtverkeersleiding niet méér vliegverkeer veilig kan afhandelen, zo bleek uit onderzoek dit voorjaar. Eerder had het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium een grens van 550.000 genoemd. De situatie op Schiphol is buitengewoon complex: de banen liggen dicht en soms haaks op elkaar en er is weinig ruimte in de lucht.

Voor een groei boven de 540.000 vliegbewegingen zou het luchtruim opnieuw moeten worden ingedeeld. Omdat die herindeling voor 2023 gepland staat, is het volgens het rapport niet mogelijk verder te kijken dan dat jaar.

Meeste overlastInwoners van Zwanenburg, Aalsmeer en Uithoorn gaan de meeste overlast krijgen van de 40.000 extra vluchten, zo blijkt uit het concept. Dat komt doordat de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan meer moeten worden ingezet om extra vluchten te verwerken. Nu al ervaren de inwoners van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn de meeste hinder en kregen ze de afgelopen jaren de meeste groei te verwerken.

Groei van Schiphol, zo blijkt uit het rapport, is alleen mogelijk als de zogenoemde vierde-baanregel fors wordt verruimd. Schiphol is verplicht om zo veel mogelijk gebruik te maken van de Kaagbaan en de Polderbaan, omdat van die banen minder omwonenden overlast ervaren. Daarnaast mag Schiphol altijd een derde baan als extra start- of landingsbaan gebruiken.

Met de tijdelijke inzet van een vierde baan, om pieken in startende en landende vliegtuigen op te vangen, mogen nog eens maximaal tachtig vliegtuigen op een dag afgehandeld worden. Deze vierde-baanregel beschermt daarmee de omwonenden van deze banen, met aanvliegroutes boven Zwanenburg, Uithoorn en Aalsmeer.Uitstel op uitstel

De nieuwe MER zou eigenlijk twee jaar geleden al worden gepubliceerd, maar is keer op keer uitgesteld doordat er voortdurend discussie is over de aannames en rekenmethodes. Volgens de laatste prognoses zou de rapportage afgelopen zomer verschijnen, maar ook die deadline is weer verschoven.

Betrokkenen die het rapport al hebben ingezien, hebben op de laatste versie opnieuw forse kritiek. Omdat opnieuw uitstellen geen optie is, zal nu naar verwachting een conceptversie of voorstudie van het rapport worden gepubliceerd.Bij een groei naar 540.000 vluchten zal ongeveer 180 dagen per jaar, met name op drukke dagen in de zomer, een vierde baan vaker gebruikt worden dan nu mag. Nu is dat zo'n twintig dagen per jaar. Daarmee vervalt een deel van de bescherming van de dorpen bij de Zwanenburg- en Aalsmeerbaan. In de dorpen vlak bij de banen komen er enkele honderden mensen bij die ernstig gehinderd worden. In een ruimere regio gaat het om duizenden mensen.

40.000 extra vluchten betekent een stijging van de CO2-uitstoot met zo'n 8 procent. Dat staat haaks op het kabinetsbeleid, dat er juist op gericht is de uitstoot flink te laten afnemen. Vorige maand presenteerde de Nederlandse luchtvaartsector daarom een plan om te kunnen groeien, zonder dat de uitstoot volgens de sector zou toenemen. Die plannen zijn niet meegerekend in het rapport.

Het zal ingewikkeld worden voor de Omgevingsraad om voor Kerst met een eensluidend advies te komen. Naar verwachting kunnen namelijk weinig partijen leven met 540.000 vluchten. Schiphol-directeur Benschop heeft gezegd dat hij, net als KLM, het meest voelt voor een beperkte groei van de luchtvaart van tussen 1 en 2 procent per jaar.

Met een constante groei van 1,5 procent zou je in 2030 uitkomen op 580.000 vluchten, voor Schiphol en Lelystad Airport samen. De luchthaven wil voor donderdag, als het rapport gepubliceerd wordt, niet inhoudelijk reageren.

'Minder vliegen'Dat Schiphol aanstuurt op een akkoord over groei per jaar, in plaats van afspraken over een plafond in 2030, is gunstig voor KLM. Als er in 2020 in een klap 40.000 vliegbewegingen zouden vrijkomen, zou KLM daarvan maar een deel kunnen invullen. Bij een rustige groei van het vliegverkeer is KLM beter in staat zijn netwerk gestaag uit te bouwen. Het bedrijfsleven ziet het liefst dat Schiphol fors doorgroeit, omdat dat goed zou zijn voor de economie in ons land.

Aan de andere kant staan de omwonenden, gemeenten en milieuorganisaties. De omwonenden en meeste gemeenten staan op het standpunt dat Schiphol tot 2023 sowieso niet mag groeien. Milieugroepen stellen zich het hardst op: zij vinden dat er minder gevlogen moet worden en dat Schiphol zelfs zou moeten krimpen, omdat dat volgens hen de enige manier is om de CO2-uitstoot terug te dringen.


Lees hier de volledige reactie van Schiphol op de NOS-bevindingen

"De MER geeft een beeld van de beschikbare milieuruimte op Schiphol, binnen de grenzen van de gemaakte afspraken aan de Alderstafel in 2008. Het bevat echter geen voorstel of voorkeursvariant. Daarover zijn de partijen binnen de Omgevingsraad Schiphol nog met elkaar in gesprek. Het streven van de ORS is om voor de Kerst een advies te sturen aan de minister van Infrastructuur & Waterstaat.

De concept-MER helpt bij de gesprekken in de ORS doordat het inzicht geeft in uitkomsten en scenario's, maar het is niet zo dat de toekomst alleen maar hoeft te worden uitgerekend. Het gaat om een verstandige afweging van de lusten en de lasten, waarbij alle belangen aan bod komen en waarin alle betrokkenen kunnen participeren.

Uitgangspunt van Schiphol voor die gesprekken is de balans tussen het voor Nederland belangrijke netwerk van Schiphol, de leefbaarheid in de omgeving en duurzaamheid. We streven naar veilige, gematigde en gecontroleerde groei.

Binnenkort komt een concept van de MER beschikbaar. Na publicatie kunnen we er meer over zeggen."

Bekijk bericht op "nos.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem1

Oh


Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Aha niet de geluidshinder of het milieu, maar de veiligheid bepaalt nu de grens in de milieueffectrapportage...
Logisch zeg en in de veiligheideffectrapportage gaat het nu over geluid of milieu dan???

Wordt met de dag schaamteloos gekker met die liegende Schiphol bobo’s..
Zelfs Noord Korea zou zich nog schamen voor zoveel leugenachtige propaganda.

Geplaatst door Pepijn uit Nederhorst den Berg

Wat me opvalt is dat de meeste tegenstanders zich laten meeslepen in een verdeel en heers overlegcultuur. Ook zijn de technische details en dikke rapporten razend populair. Polderen is dood. Hoofdlijnen moeten de dienst uit maken. Schiphol's propaganda is briliant en de politiek is blind. Deze ellende voorkomen? De enige oplossing is frontaal in de aanval! Meten is weten. Met de resultaten naar de Europese hoven! Geen groeistop maar halveren!

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Ik vraag me af waarom er nu zeer bewust en selectief wordt gelekt uit de MER. Welke tactiek zit hier achter, wie heeft er belang bij? Of is er slechts sprake van grote interne verdeeldheid en frustratie?

Geplaatst door M. van Hout uit Amsterdam

Hiermee verspeelt onze regering het recht om de bewoners van Nederland aan te spreken over co2 uitstoot door het eten van veel vlees,in onze auto te rijden en alles wat we niet meer mogen!
Wat een hypocriet land is dit geworden, walgelijk!

Geplaatst door anoniem1

De 40k vluchten waren al gelekt. Aantal weken terug was er een artikel waarin stond "als we niks doen bestaat er de kans dat er in 2020 in een keer 40k slots bijkomen"
Vroeg me toen al af waar die 40k vandaan kwamen,maar die komen dus uit de mer blijkt nu.
Het was een loos dreigement blijkt nu ook,want de klm wil dit absoluut niet hebben.
Bewoners kunnen dit dreigement dus rustig negeren en het laten aankomen op 40k erbij in 2020 als men geen fatsoenlijk compromis kan sluiten.

Effecten gezondheid nog steeds niet bekend,het fijnstof onderzoek loopt nog. Besluit gaat genomen worden zonder het onderzoek mee te nemen in de besluitvorming. Niet alleen overlast en co2 spelen geen rol,ook de gezondheid van omwonenden telt niet mee.

Ruimte voor deze 40k is er alleen nog in de avond uren en het verder opvullen van de niet piek tijden in de dag. Continue herrie,ook als je savonds terug komt van je werk.

Geplaatst door Wouter uit Gouda

Afgelopen dagen werden Aalsmeer- en Zwanenburgbaan ingezet als landingsbaan. Horen en zien verging ons in Gouda, Reeuwijk, Bodegraven. Dit is ontzettend slecht nieuws. En het gaat gewoon gebeuren, die groei.

Geplaatst door Klaar uit Oegstgeest

Al een ruime week oostenwind. Hier in Oegstgeest al een ruime week ernstige overlast van laag vliegende landende vliegtuigen op de Kaagbaan. Dag en nacht gaat dit geweld door.
Op 650 m hoogte. Schiphol ligt 25 km hiervandaan.
Om GEK van te worden.
Deze mogelijke uitbreidingsplannen zijn een klap in het gezicht van de omwonenden.
Het is genoeg geweest.

Geplaatst door Eric uit Schijndel

We mogen niet ongezond eten en drinken maar meer fijnstof kanonnen is geen probleem! De ironie.

Geplaatst door anoniem uit Gouda Oost

Alweer herrie hier in Gouda. 80 vliegtuigen per uur. Je mad dik betalen voor je de energie voor je huis, energie belasting wordt steeds hoger. En ondertussen zit je in de herrie van gesubsidieerde pretvluchten.

Hypocriete situatie vraagt om actie!

Wij stemmen niet meer op VVD of CDA, ook niet lokaal!

Geplaatst door Annelie uit Amstelveen

Uitbreidingsplannen hier in Amstelveen ook klap in het gezicht. Alle moed zinkt je in de schoenen, levensvreugde gaat echt weg. Dus...ik sta paraat om naar het binnenhof te vertrekken, al sta ik daar in mijn eentje. Preventie akkoord hebben ze getekend, de schlemielen in Den Haag...een stop op het roken...terwijl een kwart van NL iedere dag grote rokende sigaretten over zich heen gejaagd krijgt...en blijft krijgen, zelf meer en meer!
NL regering zijn billenknijpende bangeriken...dat we Azië economisch niet kunnen bijbenen...terwijl de halve zee vol plastic ligt...en daar zit onze echte rijkdom, in ons leefmilieu...maar black friday is belangrijker voor de vvd-denkwijze. Een stomzinnige partij met vastgeroeste tunnelvisie.

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Een lege ideeenbus, bier en bitterballen......

Geplaatst door anoniem1

Dat Schiphol aanstuurt op een akkoord over groei per jaar, in plaats van afspraken over een plafond in 2030, is gunstig voor KLM

De strategie van de sector is nu ook duidelijk. Met kleine stapjes de grens steeds verder opschuiven. 40k erbij klinkt al een stuk beter dan 150k erbij maar als je goed kijkt dan zie je dat het eigenlijk hetzelfde groei scenario is,alleen nu opgedeeld in "hapklare" brokjes.

580k in 2030 zou betekenen dat de groei van Schiphol zelf stopt na 2023,de overige 40k zouden dan op lelystad plaatsvinden. 540k is blijkbaar de max voordat ingrijpende investeringen nodig zijn in Schiphol.
Mogelijkheden voor de luchtvaart in Nederland om verder te groeien dan 600k-ish zie ik eigenlijk niet in het algemeen,nog afgezien van de overlast uitstoot en vervuiling. Het aantal budget vluchten in Nederland word beperkt door de vraag,en aan die vraag zit min of meer een limiet die eigenlijl al bereikt is. Een sterke groei van het netwerk van de klm verwacht ik al helemaal niet,ik zie niet hoe de markt en ontwikkelingen in de sector dat mogelijk zouden kunnen maken.

Wel een zware klap voor toch wel een groot aantal mensen. Overlast neemt op 3 manieren toe.
1: een hoger volume op al bestaande routes 2:het vaker inzetten van veel overlast gevende routes (vertrek aalsmeerbaan onder andere) en 3 het verschuiven van de routes van het landende verkeer door een grotere drukte. Vooral de bocht (die veruit de meeste overlast geeft) verandert van plaats al naar gelang de drukte. Dit effect zie je het sterkst bij de polderbaan en de aalsmeerbaan.

Het blijft vreemd dat de gezondheids effecten volledig buiten beschouwing worden gelaten en gang naar het europees gerechtshof bied misschien mogelijkheden. Nederlands recht bied die mogelijkheid niet,men zal de groei van Schiphol nooit iets in de weg leggen buiten hier en daar een symbolische uitspraak zonder gevolgen voor de sector.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp