Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Milieubeweging: krimpplannen voor Schiphol gaan lang niet ver genoeg

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 418 
|
 Het Parool 
logo_natuur_en_milieu.jpg

Krimp van Schiphol moet nog veel verder gaan dan de 60.000 vluchten die het kabinet in gedachten heeft. Volgens Milieudefensie, Natuur & Milieu en Greenpeace moet het vliegverkeer verder worden teruggebracht om geluidshinder en uitstoot te beteugelen.
hebben ingediend over de krimpplannen van het kabinet. Die krimp is volgens luchtvaartminister Mark Harbers nodig zodat het vliegverkeer na jaren overschrijding binnen de geluidszones blijft.

De milieuorganisaties steunen krimp van harte, maar die is volgens hen niet voldoende om de hinder in toom te houden. ‘De beoogde doelen, 15 procent minder geluidshinder ’s nachts en 20 procent gedurende de hele dag, zijn onvoldoende ambitieus om omwonenden te beschermen tegen de geluidsoverlast van Schiphol,’ schrijven ze.

‘Schiphol overschrijdt de grenzen van mens, milieu en klimaat. Bovendien worden de rechten van omwonenden geschonden. Daarom is begrenzing van Schiphol door goede normen noodzakelijk.’ Bovendien leveren de kabinetsplannen niet alleen onvoldoende respijt op voor omwonenden, maar worden volgens de organisaties ook milieudoelen over uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen niet gehaald.

Alle nachtvluchten verbieden


Het kabinet zou volgens hen moeten uitgaan van een advies van wereldgezondheidsorganisatie WHO en de GGD dat de hinder niet hoger mag uitkomen dan 45 decibel Lden (het gemiddelde geluidsniveau overdag, ’s avonds en ’s nachts, gemeten over een jaar). In de plannen van het kabinet wordt uitgegaan van een grens van 58 db Lden. Elke drie decibel is een verdubbeling van het geluidsniveau.

Om dat te bereiken moeten volgens de insprekers alle vluchten tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends worden verboden. Dat heeft Schiphol zelf deels voorgesteld in haar alternatief voor de krimpplannen, maar dan alleen tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends.

Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie willen nu dat de krimpplannen van het kabinet onverkort worden uitgevoerd, plus de maatregelen die Schiphol begin april in Het Parool als alternatief daarvoor lanceerde, waaronder nachtsluiting, een verbod op privé- en zakenvluchten en op lawaaiige toestellen.

Eerder deze week ageerden vakbonden al tegen de plannen van het kabinet, omdat die ten koste zouden gaan van 13.000 arbeidsplaatsen, 10 procent van het totaal.

Bekijk bericht op "Het Parool"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie hebben volledig gelijk, maar de uitkomst van dit proces kan ik u al voorspellen: ze worden met een kluitje in het riet gestuurd, net als toen met de Polderbaan. Er verandert namelijk nooit iets wezenlijks in dit dossier.

De WHO normen zullen nog steeds voor velen niet worden gehaald, en het verplaatsen van de herrie naar het buitengebied gaat gewoon een nieuwe fase in. Onder de herriegoten gaan Lden (en Lnight) natuurlijk oplopen, maar de berekeningen en presentaties zullen dit niet of nauwelijks laten zien, en door iets lagere piekwaarden zal de toename niet erg groot zijn en onder de 58 dB(A) Lden blijven.

Het geniep zit hem in de enorme toename van het aantal vluchten die steeds dichter op elkaar een gekmakende herrie gaan opleveren onder geconcentreerde vliegpaden. De ervaringen uit de VS onderschrijven mijn bewering.

Het lijkt me stug dat I&W dit niet weet, maar men speelt het m.i. zo, dat net gedaan wordt alsof men krimp voorstaat, terwijl de uitkomst van rechtszaken al van te voren vast ligt: door de internationale regels (en de foute geluidsmaten en luchtvaartwetten) is dit wanbeleid verdedigbaar en gat de sector dit gewoon weer winnen. Velen zullen als tweederangsburger worden opgeofferd en hooguit worden afgescheept met wat geluidsisolatie, of zelfs dat niet eens. Het zal de vliegconsument een rotzorg zijn!