Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Met vier stappen halen we onze klimaatdoelen

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 105 
|
 ad.nl 
Vaarwel_groeimodel.png
Ook de luchtvaartsector is verantwoordelijk voor het behoud van de leefbaarheid van onze planeet
Credit: Hans Buurma

OPINIE - Het kabinet gaat de klimaatdoelen met het huidige beleid niet halen. Dat rapporteerde het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar met vier concrete maatregelen kan veel worden gedaan, stelt Rob van Tilburg.

Met het huidige kabinetsbeleid gaat Nederland de klimaatdoelen niet halen. Dat bleek vorige week uit de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).Het kabinet wil tot 2040 de tijd nemen om de stroomvoor­zie­ning te verduurza­men; die luxe hebben we niet


Het kabinet heeft als doel gesteld om in 2030 60 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. De berekeningen van het PBL laten echter zien dat het kabinet blijft steken op 39 tot 50 procent. Het rapport volgde op een week vol alarmerend nieuws. De Wereld Meteorologische Dienst berichtte over een historisch hoog niveau van broeikasgassen in de atmosfeer. Een dag later volgde het jaarlijkse Emissions Gap Report van de UNEP, het milieubureau van de VN. Dit liet zien dat we een temperatuurstijging van 2,8 graden tegemoet gaan, als al het voorgenomen klimaatbeleid wordt uitgevoerd. Dat heeft catastrofale gevolgen: grootschalige droogte, verwoestende overstromingen en mislukte oogsten. Niet voor niets spraken landen in het Akkoord van Parijs af de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad. Daarom is het schokkend dat zelfs een welvarend land als Nederland er niet in slaagt maatregelen te nemen waarmee we de klimaatdoelen halen. Nederland, voor een kwart onder de zeespiegel en waarvan bijna 60 procent overstromingsgevoelig is, heeft een enorm belang in het stoppen van klimaatverandering.

Met het huidige beleid, zo berekende het PBL, zal geen enkele sector de doelen halen: van landbouw tot industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. In het ‘gunstigste’ geval moeten we nog zo’n 12 megaton verminderen, in het slechtste geval 36. Dat zijn enorme hoeveelheden, maar met vier concrete maatregelen kan het kabinet een groot deel inhalen. Een grote klapper maken we door voor de industrie een concreet afbouwpad voor olie, gas en kolen af te spreken. Te beginnen met een verplichting om in 2030 een kwart minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Een eerste inschatting van onderzoeksbureau CE Delft laat zien dat dat voor 2030 een reductie kan opleveren van 13 tot 17 megaton.

Het is belangrijk hiervoor verplichtende afspraken te maken, omdat een aanzienlijk deel van grote vervuilende bedrijven nog steeds geen concrete klimaatplannen heeft. Daarnaast zou het kabinet stroomleveranciers moeten verplichten om hun aanbod zo snel mogelijk te verduurzamen, waarbij in 2035 alle energie 100 procent duurzaam moet zijn.

De CO2-winst hiervan loopt op tot tien megaton in 2030. Het kabinet wil tot 2040 nemen om de stroomvoorziening voor 100 procent te verduurzamen. Die luxe hebben we niet. Ook de landbouw kan een grote bijdrage leveren, die zowel klimaat- als stikstofwinst oplevert. Als we het aantal dieren per hectare verlagen van de huidige 2,5 naar 1,5 dan levert dat bijna 7 megaton CO2 op in 2030. En tenslotte is er veel winst te behalen in de luchtvaart, in de vorm van een jaarlijks dalend CO2-plafond. Dat levert zo’n 3 megaton CO2 op. Zo zorgt het kabinet dat ze de klimaatdoelen wel haalt. Bovendien schept ze duidelijkheid, zodat het bedrijfsleven gericht kan investeren.

Het is te hopen dat de Tweede Kamer het kabinet aanspoort om deze maatregelen zo snel mogelijk te nemen.

Rob van Tilburg is directeur programma’s van Natuur & Milieu.

Bekijk bericht op "ad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Duidelijk, luchtvaartgroei kan gewoon niet meer. Ook niet de leugens van minder uitstoot PER PASSAGIER, terwijl er met steeds grotere vliegtuigen wordt gevlogen. Mevr. Rintel, stop hiermee!

Reageren?

Let op! Door het plaatsen van een reactie gaat u akkoord met onze huisregels.