Platform Vlieghinder Kennemerland
 

MER Schiphol 2015

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 2167 
|
 Werkgroep Toekomst Luchtvaart 
MER Schiphol 2015

Schiphol en omwonenden zijn het eens geworden over de groei van het aantal vluchten tot aan een plafond van 500 duizend per jaar, tot en met 2020. Daarna kan Schiphol verder groeien, dank zij de 50-50 regel die meer luchtverkeer van een stillere luchtvloot toelaat. Er ligt een reservering voor een parallelle Kaagbaan die op langere termijn nog eens honderdduizenden vluchten mogelijk moet maken voor nog veel meer overstappers. Dan moet er ook een tweede areaal komen. Bewoners zullen door veel vaker passerende vliegtuigen nog minder stilte ervaren. Gezondheid en klimaat worden belast met nog meer uitstoot van ultrafijn stof en broeikasgassen. Voorkom dat het dilemma tussen vliegen, wonen en bouwen verergert.

Bewonersvertegenwoordigers hebben een milieuvriendelijker alternatief ontwikkeld waarin het vliegverkeer na 2020 niet meer hoeft te groeien omdat de capaciteit van het internationale vervoer kan worden uitgebreid met het spoornet van hogesnelheidstreinen. Verder blijkt het ondanks een blijvende groeistop op het vliegverkeer toch mogelijk te zijn om nog decennia lang de belangrijke economische rol van Schiphol recht te doen.

Het alternatief staat in de zienswijze op de MER-procedure (zie http://www.toekomstluchtvaart.nl/) , die voor 13 juli 2015 zal worden ingediend. We vragen om een vergelijking van de milieueffecten van dit alternatief met die van het groeiscenario volgens de 50-50 regel.

Bekijk bericht op "Werkgroep Toekomst Luchtvaart"

Reacties op dit bericht